Uso de cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle datos que puedan ser de su interés.

Si acepta este uso pulse aquí

 

 
NOVEDADES


Lapurtera klasikoa da, seguru asko, xx. mendea baino lehenagoko euskarazko literaturaren agerpenik ezagunena, ezagutza hori oro har azalekoa edo nahi baino azalekoagoa bada ere: xvii. mendearen lehenengo hiruzpalau hamarkadetan Lapurdiko kostaldeko eta barnealdeko idazleak, nolabaiteko homogeneotasuna duen multzo zabalean sailkatu ohi dira. Izendapenak izendapen, sasoi hartako lapurtar idazle gehienek helburu ideologiko eta agindu bertsuei jarraituta prestatu zituzten euren lanak: kontrarreforma katoliko ortodoxoaren mesedetan eta burgesia ekonomikoaren babespean.

Euskal literaturaren edozein historia esku artean, erraz .....
Libro 
21,00 € 


Liburu honek oinarri duen tesia hiri-bazterreko paisaien izaeraren interpretazioari buruzko lan bat da. Ikerketak jorratu duen arazoa konbinazio bat da; batetik, paisaion izaera kontzeptualizatzeko ohiko irudikapen problematikoa edota generikoa legoke, eta, bestetik, paisaia-plangintza eta paisaien zaharberritze-prozedurentzat paisaiok behar bezala ezagutzen ez diren tokiak direnez gero, egiten duten erronka legoke.

Proposamenak oinarri teoriko konstruktibistak dituen tresna bat garatzen du eta hura frogatzeko Bilboaldeko hiri-bazter menditsuko paisaia-interpretazioa jorratzen du. Estrategia erreflexibo bat dela medio, .....
Libro 
21,00 € 
eBook 
14,70 € 


En este libro se aborda un tema de gran interés para el campo de las didácticas de las ciencias experimentales y las matemáticas, la transferencia de conocimientos en ambas disciplinas. A pesar de que estas dos áreas de conocimiento conforman materias distintas, ambas se integran y contribuyen mutuamente a la competencia científica (CMCT) del nuevo currículo de secundaria. El estudio de transferencia de conocimientos no es un tema menor, puesto que uno de los problemas destacados en el aprendizaje escolar, tanto por el profesorado como por la investigación educativa, es la dificultad del alumnado para transferir conocimientos a .....
Libro 
25,00 € 

Saio politiko eta ekonomiko hautatuak Hume, DavidÁlvarez García, Santiago (sarrera/itz.); Antxustegi Igartua, Esteban (arg.)

Gobernu guztietan izaten da barne-lehia, agerikoa edo sekretua, autoritatearen eta askatasunaren artean, eta ez bata ez bestea ez dira inoiz erabat nagusitzen lehia horretan. Askatasunaren sakrifizio handia egin behar da nahitaez gobernu orotan, baina autoritatea ere, askatasuna mugatu arren, inoiz ezin da izan -edo, beharbada, ezein konstituziotan ez luke izan behar- erabatekoa eta kontrolaezina (Gobernuaren jatorriaz saioan).

David Hume (Edinburgo, 1711ko maiatzaren 7a - 1776ko abuztuaren 25a) da, ezbairik gabe, eskoziar Ilustrazioa deritzanaren adierazle nagusia. Haren filosofia-lan nagusiek, enpirismo zorrotzean .....
Libro 
25,00 € 
ePub 
6,00 € 


Wilhelm von Humboldt (1767-1835) prusiar humanista, politikari eta hizkuntzalari ezagunak giza eta gizarte zientzien inguruko obra zabal bat du eta, horren baitan, leku esanguratsu bat betetzen dute euskal nazioari eta hizkuntzari buruzko bere saiakera eta ikerketek. Euskal Herria bisitatzen duenetik, 1799an eta 1801ean, behin eta berriz heltzen dio euskal gaiari, bereziki hurrengo hogei urteetan, baina horren emaitza ez da ageriko corpus itxi bat: argitaratutako testuak gutxi dira eta gehienak soilik zirriborroak edo zatikako estudioak. Bada honela, eta nahiz eta bere ahaleginek egitasmo konkretu bati jarraitzen dioten, ez da beti .....
Libro 
22,00 € 


Aljebra linealeko testuliburu hau matematikako graduko zein graduondoko ikasleei zuzendua dago. Liburu honetan hartutako hurbilketa berritzailean, amaierarako utzi dira determinanteak; arretagunea aljebra linealaren xede nagusian jarri da: dimentsio finitua duten bektore-espazioetako eragile linealen egitura ulertzea. Egileak ohi baino arreta handiagoa hartu du kontzeptuak nondik datozen azaltzen eta frogak sinplifikatzen. Kapitulu guztietan ariketa interesgarriak daude ikasleei aljebra linealeko objektuak ulertzen eta erabiltzen laguntzeko.

Ez da beharrezkoa ezagutza berezia edukitzea, baina bai heldutasun matematiko .....
Libro 
22,00 € 


Este curso de fonética y entonación rusa está diseñado para trabajar en grupo con estudiantes hispanohablantes de diferentes niveles. El objetivo de este manual es que el estudiante desarrolle hábitos fonéticos, asimile la pronunciación de los sonidos, ritmo y entonación, mejore sus técnicas de lectura y sus habilidades de percepción de la lengua rusa a nivel oral.

Olga Korotkova, catedrática en Filología, profesora del Departamento de Lengua Rusa para estudiantes de Filología de la Universidad Estatal de Moscú de Lomonosov, ha dado clases de ruso en Finlandia, Islandia, Irlanda, China y otros países. Líneas de investigac.....
Libro 
22,00 € 


Aurrerantzean egiteko geratzen den bidea luzea eta malkartsua bada ere, lan honetan oinarrizko esaldien intonazioaren azterketa burutu da. Horretarako Euskal Herriko zazpi probintzietako informanteen datuak jaso dira. Datuok aztertzerakoan egitura prosodikoaren hierarkia (Nespor eta Vogel, 1986) eta eredu-metriko autosegmentala (Pierrehumbert, Beckman eta Ladd, 2000) kontuan izan dira.

Halaber, jasotako datuon egituraketa geolinguistikoa esaldi motaren arabera ere zehaztu da, eta sinposi mapak egin dira similitate distribuzioen berri emateko. Bukatzeko, eskuartean duzuen lan honetan, datuen analisi multidimensionalaren .....
Libro 
18,00 € 


Eleaniztasuna eta Hezkuntza Europarra Masterrean kokatuta dagoen Hizkuntza Normalkuntza Plangintzak Ikastetxeetan ikasgaiak eskaini digu aitzakia, honako liburu hau idazteko, bertako ikasleriak eskura izan dezan, kontzeptuak lantzeko kontsultategia.

Hala ere, jatorria, hastapenean Ikastetxeetako Hizkuntza Normalkuntza Plangintza (IHNP) modura izendatu eta geroago, Ulibarri Programa izenez ezagutzen dugun horretan koka genezake. Zer da Ulibarri Programa? Ulibarri, ikastetxeen hizkuntza normalkuntzaren gaineko programa da. 1996-1997 ikasturtean ipini zen martxan eta une honetan 400 ikastetxe inguru dira programan parte .....
Libro 
18,00 € 


Este volumen recoge las participaciones, intervenciones y posteriores debates que se expusieron en el marco de las Jornadas sobre Mujer y Surrealismo, organizadas por el Departamento de Filología Francesa de la UPV/EHU, con la colaboración de la Dirección para la Igualdad, el Vicerrectorado del campus de Álava, la Facultad de Letras y el Departamento de Filología Francesa de la UPV/EHU, y celebradas en la primavera del 2017 en Vitoria-Gasteiz, en la Facultad de Letras de la UPV/EHU.

En estas Jornadas se puso de relieve la importancia capital de la mujer en el movimiento surrealista europeo, tradicionalmente relegada al .....


Aurkibidea:

- Sarrera (Lorea, U.; Romero, A.; Etxebarria, A.; Iglesias, A.)
- Actions, gestures and words: multimodality in the early stages of language development (Murillo Sanz, E.)
- Metodología experimental y tratamiento estadístico. Aplicación al estudio de la prosodia del catalán (Borràs-Comes, J.)
- Informatzaileen sailkapenerako arazo metodologiko batzuen gainean (Gaminde, I.; Eguskiza, N., Romero, A.; Etxebarria, A.)
- Ahots seduzitzaileen ezaugarriak generoaren ikuspegitik (Etxebarria, A.; Eguskiza, N.; Gaminde, I.; Romero, A.)
- The Acoustic Realization of /s?/ and /ts?/ by L1 and L2 .....


Las ciudades crecen y viven gracias a la inmigración. Y aunque esto sea bien sabido, la historiografía española necesitaba un estudio que indagara con profundidad en la manera en que contribuyeron al crecimiento y transformación de las ciudades aquellas gentes que llegaron ante sus puertas, en riadas cada vez más caudalosas, a partir de mediados del siglo XIX. Fue entonces, coincidiendo con la profunda reconfiguración de la economía española, a golpes de industrialización y de reforma liberal, cuando se produjo el despertar de la ola urbanizadora contemporánea en España: ciudades que multiplicaban su población, derribaban sus .....
Libro 
18,00 € 


I. Sumario:

- Las fiestas cívicas del Trienio Progresista (1840-1843): progresistas enfrentados y desafío a la Regencia (Jordi Roca Vernet).
- Modelos de feminidad con varón al fondo. Juana de Vega, condesa de Espoz y Mina, en la cultura política progresista del siglo XIX (Xosé Ramón Veiga).
- The Best Sheepherder. The Racial Stereotype of Basque Immigrants in the American West Between the End of the Nineteenth and the Beginning of the Twentieth Centuries (Iker Saitua).
- El desafío a los Juegos Olímpicos de Berlín 1936: los atletas judíos de Palestina en la frustrada Olimpiada Popular de Barcelona (Raanan .....
Libro 
18,00 € 


El período que siguió a la caída del Imperio Romano todavía es conocido como una "edad oscura" y misteriosa. En concreto, la península ibérica y la cuenca del río Duero han jugado unos roles fundamentales en la construcción de este mito, por ser el ámbito geográfico de algunos de los acontecimientos centrales de este período, como son las "invasiones bárbaras", la emergencia del Estado visigodo o la conquista del territorio por parte del Estado andalusí durante la octava centuria. En gran medida esta idea de oscuridad proviene de una visión "desde arriba", construida a lo largo del tiempo por los poderosos y que no ha tenido en .....
Libro 
42,00 € 


El fenómeno del mutualismo en España viene siendo un objeto de estudio al que, más allá del primer tercio del s. XX., la historiografía se ha asomado escasamente. Es, en cualquier caso, un campo de investigación que enlaza con vertientes de la historia como el asociacionismo y la sociabilidad, y que no se entiende sin atender a la evolución de la acción estatal en materia de previsión, de los primeros compases del s. XX. en adelante.

El asociacionismo mutualista en Álava arranca a mediados del s. XIX, en forma de diferentes modalidades (montepíos para los trabajadores del ayuntamiento y para eclesiásticos de la Diócesis .....
Libro 
16,00 € 


Cuando el rico indiano Martín de Elgorriaga regresaba a casa para culminar su triunfo, jamás imaginó la envergadura de su fracaso. Y lo mismo le ocurrió a Manuela, su esposa. A los dos meses de casados, huiría del hogar. ¿Qué sacudió sus vidas? El presente trabajo indaga en sus trayectorias, historias que culminan en el largo pleito por divorcio que les unió durante años.

Haciéndose eco del litigio y la correspondencia personal, este trabajo pretende resolver el germen de una disputa, hechos de los que el pleito habla y nunca narra. La obra, deudora de inquietudes académicas vinculadas a la historia de las mujeres, .....
Libro 
16,00 € 


El proceso de construcción política de la Prouincia Hispania citerior se desarrolla a lo largo de dos siglos y medio desde su constitución de iure en el 197 a.C. hasta los primeros tiempos del Imperio. Su configuración progresiva como un conjunto de comunidades sometidas al control de Roma trajo consigo una serie de transformaciones y cambios que se consolidan bajo el gobierno de los julio-claudios. Las reformas llevadas a cabo por Augusto, coincidiendo con el sometimiento de cántabros y astures, delimitan un espacio, en el que su amplia extensión y el dilatado proceso de conquista han dado lugar a una heterogeneidad histórico-cultu.....
Libro 
16,00 € 


En la navegación, tanto marítima como aérea, los conocimientos de trigonometría plana y esférica son necesarios para el posicionamiento y el trazado de las derrotas. En concreto, los estudiantes de náutica necesitan un amplio conjunto de nociones de la trigonometría plana y esférica, a fin de trazar la derrota óptima en la carta y en la esfera terrestre. Asimismo, deben poseer estos conocimientos para el trazado del triángulo de posición en la esfera celeste, que proporciona las fórmulas necesarias en la navegación astronómica.

Este manual trata, por una parte, la relación entre triedros y triángulos esféricos, y las .....
Libro 
16,00 € 


A la hora de rastrear los orígenes del complicado triángulo geopolítico que Cartago, Roma y la Península Ibérica acabaron conformando, resulta imprescindible referirse a sus contactos diplomáticos y muy especialmente a los previos a su segundo enfrentamiento.

En este sentido, los conocidos tradicionalmente por la historiografía como tratados romano-púnicos constituyen el principal referente. Los textos de estos acuerdos están, en buena parte, traducidos al griego, transcritos y comentados en la obra del historiador megalopolitano Polibio. El autor los integra, precisamente, en el análisis que realiza sobre los antecedente.....
Libro 
19,00 € 


I. El futuro de la organización judicial española:

- Debilidades de la organización actual y proyectos de reforma. Una humilde proposición. Carlos Coello Martín.
- Independencia judicial y estado de derecho. Iñaki Esparza Leibar.
- Algunas reflexiones sobre el cuestionamiento de la estructuración territorial del Estado y la adaptación del Poder Judicial a la misma. Alberto Saiz Garitaonandia.

II. La resolución alternativa de conflictos:

- Otro modelo de justicia: la resolución de conflictos por medios alternativos al sistema adversarial. .Ignacio José Subijana Zunzunegui.
- ¿Es la .....
Libro 
19,00 € 


Teknologia kimikoaren alorrean (ingeniaritzako kimika-arloa) ezinbestekoa da bibliografian agertzen diren sistema kimikoen zenbait datu eta konposatu kimiko industrialen hainbat propietate erabiltzea. Lehenengo aipatutakoen artean oreka-konstanteak, erredukziozko potentzialak edo erreakzio kimikoen entalpia-aldaketak daude; konposatuen propietateen artean, berriz, lurrun-presioa, bero-ahalmena edo entropia absolutua aurki daitezke. Datu horiek oinarrizkoak dira ingeniaritza kimikoko kalkuluak gauzatu ahal izateko; hala nola, bero-trukatzaile batean trukatzen den bero kantitatea zenbatesteko, galbanizazio elektrolitiko batean .....


Liburu honen helburua historiagintzaren alderdi teorikoen inguruan hausnartzen duen euskarazko testuliburu bat eskaintzea da. Horretarako, azken hamarkadetako ikuspuntu teoriko berritzaileenak plazaratzeaz eta azaltzeaz gainera, historiografia klasikoaren berrikuste kritikoa eskaintzen da. Bildu ditugun hausnarketak post-soziala deitutako berrikuntza teorikoetatik abiatzen dira. Ildo horri jarraituz, ulertzen dugu subjektu eta gertakari historikoak ez direla kondizio material eta ekonomiko hutsen arabera azaltzen, baizik eta tokian tokiko eta garaian garaiko marko diskurtsibo eta emozionalak ere prozesu eta aldaketa historikoetan .....
Libro 
19,00 € 
eBook 
12,35 € 


La información financiera se ha convertido en una realidad arraigada en todos los órdenes de nuestro entorno económico-financiero, por lo que es obligado contar con unos conocimientos básicos de los instrumentos aplicados en las operaciones financieras, para su mejor comprensión y subsiguiente análisis pormenorizado.

En esta obra, compendio y resumen de las enseñanzas impartidas a los alumnos de empresariales durante los largos años que su autor viene impartiendo esta materia, y bajo una metodología adaptada a cualquier persona que se inicie primariamente en el conocimiento y funcionamiento de los múltiples productos que .....
Libro 
19,00 € 


Este libro recoge las comunicaciones seleccionadas para el 8º Congreso Europeo sobre Eficiencia Energética y Sostenibilidad en Arquitectura / 1er. Congreso de Construcción Avanzada, organizado por el grupo de investigación Calidad de Vida en Arquitectura de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, en colaboración con el Eraikune, Clúster de la Construcción de Euskadi. El congreso, que se celebra en el marco de los XXXVI Cursos de Verano de la UPV/EHU, aborda en esta edición el tema “Sostenibilidad inteligente en una construcción avanzada”. Alrededor de este tema general se desarrollan siete ponencias magistrale.....


Aurkibidea:

I. Laborategiko praktikak:

- 1. Praktika: Energiaren ekoizpena eguzki-energiaren eta erregai-zelularen bidez.
- 2. praktika: CO2 bahitzeko absortzio-zutabearen analisia.
- 3. praktika: Partikulen bereizketa, zikloi bat erabiliz.
- 4. praktika: Sedimentazio-tanga.

II. Laborategiko praktika osagarriak:

- 1. Praktika: Energia eolikoa.
- 2. Praktika: Gasen neurketa.
- 3. Praktika: Eguzki-energia fotovoltaikoa.
- 4. Praktika: Ioi-trukaketa I.
- 5. Praktika: Ioi-trukaketa II.


Ikerketa lan honetan, eromen terminoa berreskuratu nahi izan du egileak. Mendebaldeko medikuntza-sistema hegemonikoak "buruko gaixotasuna" erabiltzen du gaur egun; baina termino horrekin, ez da "deskubritze" hori kulturalki eta sozialki baldintzatuta dagoela adierazten. Kontrako aldean koka dezakegu eromen terminoa; zientifikotasunik gabekotzat jotzen da gehienetan.

Ikerlan honek 2016an jaso zuen Ikasketa Feministei edo Genero Ikerketei buruzko UPV/EHUko tesi onenaren Micaela Portilla VITORIA SARIA (4. edizioa). Argitalpenak UPV/EHUko Berdintasunerako Zuzendaritzaren diru laguntza izan du.

Esta investigación .....
Libro 
19,00 € Trailerra ikusi

1963ko urtarrilean eta otsailean, Dan Grenholm eta Lennart Olson erreportariek Euskal Herria bisitatu zuten hainbat astetan zehar, eta euskal kulturari eta folkloreari buruzko bi laburmetraia dokumental etnografikotarako filmazioa egin zuten. “Basker” eta “Bonde i Baskerland” filmak Sveriges Radio TV suediar telebista publikoan eman ziren urte bereko udan.

Ezustean topatutako ikus-entzunezko dokumentu bitxi eta guretzat ineditu horiek aurkezten ditu monografia honek, eta horien inguruko azterketa orokorra eskaintzen du. Eszena .....
Libro 
19,00 € 


I. Articles:
- Ciclo de vida de un concepto en el marco de la cognición ad hoc (José V. Hernández-Conde).
- Phenomenological understanding and electric eels (Raoul Gervais).
- Sobre las conjunciones coordinantes adversativas (Fernando García Murga).
- Utterance content, speaker’s intentions and linguistic liability (Claudia Picazo Jaque).
- Los parásitos de la ciencia. Una caracterización psicocognitiva del engaño pseudocientífico (Angelo Fasce).
- Oxytocin, Empathy and Human Enhancement (Francisco Lara).

II. Book Reviews:
- Alberto Moretti, Eleonora Orlando y Nora Stigol (compilación). .....
Libro 
20,00 € 


Euskal komikiaren historia literario bat osatzeko bidean lehen urratsa da egitasmo hau, komikigintzara hurbiltzeko begirada jakin bat jorratu baita ibilbide historikoa osatzerakoan: begirada literarioa eta begirada linguistikoa. Horretarako, bi atal nagusi bereizi dira liburu honetan: lehenik, euskal komikiaren joera eta plataforma nagusiak aurkeztu dira, interpretazio historiko-literarioranzko lehen urratsak egite aldera (XIX. mende hondarretik XXI. mendearen hastapenera arte); bigarrenik, komiki-liburu zenbait xeheago aztertu dira, azken hogeita hamar urteotako ibilbidea argitzeko hamaika hari eskaintzeko asmoz.

Libro 
20,00 € 
ePub 
6,00 € 


Vivimos años en los que las tendencias emergentes en educación están tomando un papel relevante en las discusiones sobre la deriva de las instituciones de enseñanza. La inclusión de las TIC y la proliferación de lo que se conoce bajo el nombre de m-learning conlleva repensar las formas en las que los estudiantes aprenden y los docentes enseñan. Este es un escenario convulso y en constante cambio, pero que abre puertas a nuevas formas de hacer en educación. Un camino hacia una educación más abierta, democrática y eficaz.

No es un camino sencillo. Con frecuencia, la rapidez con la que se producen los avances tecnológicos .....


Aurkibidea:

I. Zuzendariaren oharra:

- Bi gizon handi (Kepa Korta).

II. Artikuluak:

- Letren abiadura Lehen Hezkuntzan: euskarazko batezbestekoak ikasmailaren eta generoaren arabera ( Irune Ibarra, Xabier Etxague eta Juan Etxeberria).
- Kode-alternantzia elebidun gazteetan: DS nahasiak (Alejandra Iriondo).
- Emozioak ekintza kolektiboan. Emoziozko testuinguruaren bilakaera euskararen aldeko mugimenduan (Ane Larrinaga Rentería).

III. Liburu-kritika:

- The Secret Life of Pronouns: What Our Words Say About Us - James W. Pennebaker (Mikel Haranburu).

Libro 
20,00 € 


Antzinateko Greziaren historiaren bi mila urte aztertzeari esker, modu guztizko eta dinamikoan hurbil daiteke Mendebaldeko munduaren eraikuntzan eginkizun nagusia izan duen barruti geografiko eta humanoko egitura politikoetara. Aro arkaikoaren ondoren, non Antzinateko greziar mundua ia ez baitzen bereizten asiar ingurunetik, hirien garaia etorri zen (VIII.-V. mendeak), eta orduan loratu zen greziar jenioa. Ondoren etorriko zen ezegonkortasun- eta zatiketen aldian, hegemoniagatiko borrokak gertatu ziren, IV. eta III. mendeetan. II. mendetik aurrera, Erromak, nagusituz joan baitzen Mediterraneoan, greziar mundua erromatar ordenan .....
Libro 
20,00 € 


Azkenaldiko migrazio-fenomenoek euskal errealitate soziokulturala aldatu dute. Gure gizarteko aniztasuna gero eta handiagoa da, eta orain arte izan ez ditugun erronkak jartzen dizkigu, kohesioarekin, integrazioarekin eta elkarbizitzarekin lotuta. Bizitzen ari garen aldaketak argitzeko, Ikuspegi – Immigrazioaren Euskal Behatokia Euskadin bizi diren jatorri atzerritarreko pertsonen seme-alaben fenomenoa ikertzen ari da, eta txosten hau da gai horri buruz egin diren azterketa teoriko garrantzitsuenetara egindako lehen hurbiltze laburra.

"Haur eta gazteen aniztasuna EAEn. (Oker izendatutako) bigarren belaunaldiak" ikerketak .....
zip 


Índice / Aurkibidea / Index:

- Atlántico Hoy Digital, un cibermedio multiplataforma de información personalizada.
- Adquisición de competencias genéricas en Periodismo mediante el uso de un blog educativo: caso Vuélcate.
- Vuélcate, un blog educativo para el fomento de la empleabilidad y el carácter emprendedor del futuro periodista.
- Discouse in Twitter of a Group of Navarrese Journalist, Who Created an Entrepreneurial Online and Offline Platform.
- La Ley General de Comunicación Audiovisual como marco legal para el empoderamiento del telespectador mediante el control de los contenidos.
- .....


Los fenómenos migratorios recientes han cambiado la realidad sociocultural vasca. La diversidad de nuestra sociedad es cada vez mayor y plantea retos inéditos en relación a la cohesión, la integración y la convivencia. Con el objeto de ilustrar los cambios que estamos viviendo, desde Ikuspegi – Observatorio Vasco de Inmigración estamos investigando el fenómeno de los hijos e hijas de personas de origen extranjero en Euskadi, siendo este informe una primera y sucinta aproximación a los más relevantes abordajes teóricos que se han hecho sobre esta cuestión.

“La diversidad infantil y juvenil en la CAE. Las (mal) llamadas .....
zip 


A lo largo del trabajo se exponen los supuestos desde los que pensamos el cambio. Hay cinco que componen el cuaderno de bitácora para comprender desde donde vivir y comprender el cambio y, muy especialmente, qué consecuencias abarca. Damos importancia a los aspectos que, para nosotros, son claves. Entramos bajo el suelo y la bóveda de: i) el paradigma tecnológico actual; ii) los sentidos y las orientaciones de las teorías del cambio; iii) la caja de herramientas para direccionarlo, en especial la innovación, la creatividad y la capacidad de emprender; iv) las crisis de los soportes políticos y de las referencias socio-culturales; .....
Libro 
20,00 € 


Hablar de uno mismo -de nosotros ahora- con ocasión de esta exposición organizada por nuestra Escuela de Arquitectura de Donostia, apunta inexorablemente a un obligado balance de la propia aventura vital referida a la Arquitectura, ya sea como arquitecto que practica este oficio cuanto como profesor de la misma disciplina. Y ello no es tarea fácil, porque podría uno fácilmente elegir narrarse a sí mismo cayendo en la autocomplacencia benevolente o en la falta de crítica.

Quizás la mejor actitud sería aquella que, mientras uno cree hablar de sí mismo, finalmente parece terminar hablando de otro, y de esta distancia .....
Libro 
20,00 € 


Jatorri atzerritarra duten biztanleen inguruko pertzepzioak eta jarrerak azken barometrotik urtebete igaro den honetan, Ikuspegi – Immigrazioaren Euskal Behatokiak egindako 2017ko Barometroaren emaitzak aurkeztuko ditugu ondoren. María José Martín Herrero, José Antonio Oleaga Páramo, Gorka Moreno Márquez, Maite Fouassier Zamalloa, Taide Arteta Esnal, Arkaitz Fullaondo Elordui-Zapaterietxe, Iraide Fernández Aragón, Julia Shershneva, Beatriz Otero Gutiérrez eta Maddalen Epelde Juaristi arduratu dira 2017ko Barometroaz. Horiez gain, Antonio Gómez Parada dokumentazio eta bibliografia euskarriaz arduratu da. 2017ko Barometroko emaitzek .....


Transcurrido un año desde el último Barómetro: percepciones y actitudes hacia la población de origen extranjero en la CAE, presentamos los resultados del Barómetro 2017 realizado por Ikuspegi – Observatorio Vasco de Inmigración, en el que han tomado parte María José Martín Herrero, José Antonio Oleaga Páramo, Gorka Moreno Márquez, Maite Fouassier Zamalloa, Taide Arteta Esnal, Arkaitz Fullaondo Elordui-Zapaterietxe, Iraide Fernández Aragón, Julia Shershneva, Beatriz Otero Gutiérrez y Maddalen Epelde Juaristi. Además, Antonio Gómez Parada ha proporcionado soporte documental y bibliográfico. Los resultados del Barómetro 2017 confirman .....


En este número se analiza la evolución experimentada por los circuitos artísticos, en sintonía con los sistemas de legitimación museística y su implicación e imbricación en el sistema de donaciones de obras de arte. Los circuitos relacionados con el arte pertenecen a un ámbito mucho más amplio que el propio de la creación.

El circuito comercial del arte redefine constantemente los roles de las instituciones del arte, lo que incide en las convocatorias de las ayudas institucionales y actualiza la producción artística y la emergencia de nuevos valores. El consiguiente cambio en las llamadas industrias culturales ha traído .....
Libro 
13,00 € 


The conference is co-organised by the Jaume I University in Castellón (UJI) and the University of the Basque Country (UPV-EHU) and is intended as a forum for the exchange of ideas, opinions and experiences and debate on the subject of engineering education and ways in which it can be adapted to the new university paradigm.

The aim is to discuss the need to incorporate new transverse competences associated with sustainability and university social responsibility into the engineering curriculum.

The conference is interested in works on education in engineering, particularly those implementing aspects of social .....


CASEIB2017 vuelve a ser el foro de referencia a nivel nacional para el intercambio científico de conocimiento, experiencias y promoción de la I D i en Ingeniería Biomédica. Un punto de encuentro de científicos, profesionales de la industria, ingenieros biomédicos y profesionales clínicos interesados en las últimas novedades en investigación, educación y aplicación industrial y clínica de la ingeniería biomédica.

En la presente edición, más de 160 trabajos de alto nivel científico serán presentados en áreas relevantes de la ingeniería biomédica, tales como: procesado de señal e imagen, instrumentación biomédica, telemedici.....


Zenbakizko metodoak I irakasgaian Matematika Graduko 2. mailako euskarazko ikasleek duten hutsune bibliografikoa liburu honen bidez betetzea da testugile honen helburu nagusia.

Liburu honen bidez zenbakizko metodoen oinarriak eskainiko dira, bai ikuspuntu teoriko batetik, bai ikuspuntu aplikatu batetik. Iraganean, zenbakizko analisian eta teorian oinarritzen zen zenbakizko metodoei buruzko ikasturte bat, baina, gaur egun, irakasgai horren edukia garatzean, kontuan hartu behar dugu ordenagailu ahaltsuak eta kalkulu-software eraginkorrak eskura izatea. Oraingo joera, gero eta gehiago, aplikazioetara eta inplementazioetar.....
Libro 
13,00 € 


Aurkibidea:

I. Unitate tematikoa: Zainketen jatorria:

1. Zainketak, herri primitiboetatik xix. mendera arte:
1.1. Zainketa jardueraren jatorria.
1.2. Zainketen lehenengo urratsak: historiaurrea eta zibilizazio garrantzitsuenetakoak.
1.3. Kristautasunaren eragina erizaintzan.
1.4. Erdi Aroa.
1.5 Errenazimendua, Aro Modernoaren hasiera: iraultza eta erreforma garaia (xv-xix).
1.6. Florence Nightingale.
2. Erizaintzaren eraketan egondako eraginak: xx. mendea Espainian.
3. Erizaintzaren profesionalizazioa.
4. Bibliografia.

II. Unitate tematikoa: Erizaintzako .....


La tasa de envejecimiento ha experimentado en los últimos años un incremento considerable como consecuencia del aumento de la esperanza de vida y de la mejora en la atención socio-sanitaria. A nivel mundial España ocupa el quinto lugar de países con más población de 80 años o mayor de esta edad. Los ancianos son un grupo poblacional que presenta una elevada demanda de atención socio-sanitaria, que incluye diversos ámbitos, entre los que se encuentra la atención nutricional.

Esta es imprescindible a la hora de prevenir y alcanzar el óptimo estado nutricional posible, que será uno de los principales responsables de un .....
Libro 
12,00 € 


Eskuliburu hau Erizaintzako Unibertsitate-Eskolako eta Euskal Herriko Unibertsitateko Erizaintzako Graduko ikasleei zuzenduta dago, Farmakologia Klinikoa enborrezko irakasgaian erabilia izateko.

Irakasgai honen helburu nagusia ikasleek erizaintza-zerbitzuan botikak ematearekin loturiko gaitasuna lortzea da, honen bidez, ospitalean lan egin behar duten etorkizuneko erizainek eguneroko erabileran medikamentuen administrazio segurua lortuko da. Horretarako, egunero esku artean izango dituzten printzipio aktibo eta medikamentuak modu egokian administratzeko arau eta aholku batzuk emango dira.

Irakasgai hau .....
Libro 
12,00 € 


2 motako diabetes mellitusa intsulinarekiko erresistentzia periferikoa eta, gerora, arearen β zelulen disfuntzioa ezaugarri dituen asaldu metaboliko bat da. Intsulina-jarduera eraginkor bat ezinbestekoa denez zelulek glukosa barneratu dezaten eta energia bihur dezaten, odolean glukosa-maila handiak izatea eragiten du hormona horren eraginkortasunik ezak. Jotzen da hipergluzemia hori dela faktore nagusietako bat konplikazio diabetikoetan, hala nola arazo kardiobaskularretan, neurologikoetan, giltzurrunekoetan eta ikusmen-arazoetan. Patologia honi alderdi dietetiko eta farmakologikotik nola aurre egin erakusteko gidaliburu bat .....
Libro 
12,00 € 


Las dislipemias constituyen una alteración metabólica muy frecuente en nuestra sociedad. Aunque cursan de manera silente, es decir, la persona que las padece no experimenta dolor ni problemas evidentes, constituyen un importante factor de riesgo para el desarrollo de aterosclerosis.

Esta guía aporta al lector algunas recomendaciones, basadas en la evidencia científica, para la prevención y el tratamiento de estas alteraciones. En ningún caso tiene como pretensión ser un sustituto del criterio clínico, ya que las decisiones sobre el cuidado y tratamiento de las mismas deben incorporar las características clínicas y las .....
Libro 
12,00 € 


El patrimonio cultural representa las identidades colectivas del conjunto de una sociedad o comunidad. Sin embargo, los procesos de identificación y legitimación de dicho patrimonio están condicionados por la presencia de diferentes sesgos discriminatorios. Estos sesgos conducen a la marginación e invisibilización de las características identitarias de determinados colectivos del conjunto de la sociedad. Entre dichos sesgos se encuentra el androcéntrico, y una consecuencia es la exclusión de las identidades de las mujeres o la representación parcial de las mismas en los bienes culturales.

Este libro reúne las contribucion.....
Libro 
12,00 € 


La presente guía ofrece a los estudiantes de traducción e interpretación -lengua B o C francés, un método de iniciación a la traducción económica directa e inversa, con particular hincapié en la primera, a través de textos periodísticos y teóricos extraídos de los medios franceses y francófonos especializados. La selección de ejemplos ayudará al alumno a identificar y resolver las dificultades propias de este tipo de traducción técnica.

Los ejercicios propuestos buscan que el estudiante se familiarice con el contexto económico y lingüístico que rodea a cada texto, permitiendo su perfecta comprensión, así como un .....
Libro 
12,00 € 


Gida honek alderantzizko itzulpen literarioaren eta batez ere zuzenekoaren hastapenetarako baliabide pribilegiatu bat eskaintzen die Itzulpengintza eta Interpretazioa Graduko ikasleei, B edo C hizkuntza frantsesa daukatenei, hain zuzen. Helburu horrekin, bai gaur egungo testuak, bai klasiko enblematikoak proposatzen dira, Frantziako zein, oro har, frantsesezko literaturatik.

Itzulpengintza-ariketak bideratuta daude ikaslea testuinguru historiko-sozialera eta linguistikora ohitu dadin. Gainera, itzuli baino lehen testu guztiak ulertzen laguntzen diote.

Gida hau unibertsitateko ikasketak antolatzeko modu .....
Libro 
12,00 € 


El manual presentado aquí trabaja los fundamentos de las ondas electromagnéticas que posibilitan las comunicaciones inalámbricas, así como las comunicaciones por fibra óptica empleadas en las tecnologías de la información.

Este manual surge a partir del estímulo creado por la docencia impartida por los autores durante muchos años a numerosos/as alumnos/as de ingeniería de telecomunicación de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). La publicación del manual es, en cierto modo, el resultado de la recopilación y revisión de diferentes apuntes escolares utilizados y trabajados durante años.

El material presentado .....
Libro 
12,00 € 


I. Artículos:

- Aproximación a la orientación al mercado y sus consecuencias en unidades básicas de actuación pública: el caso del servicio de fomento de la economía social vasca (Jon Morandeira Arca, Victoria de Elizagarate Gutiérrez y Baleren Bakaikoa Azurmendi).
- Renta básica incondicional y economía social: un intento de relación (Julen Bollain).
- La aceptación y la repudiación de herencias por las fundaciones (María Ángeles Fernández Egea).
- Análisis del proceso de adopción de sistemas de gestión de ecodiseño en cooperativas del sector de bienes de equipo (Beñat Landeta-Manzano, Germán Arana-Landín,.....
Libro 
12,00 € 
Consultar disponibilidad


Aurkibidea:

- Eskuz idaztearen hil-kanpaiak? (Irune Ibarra / Xabier Etxague).
- Hezkuntza eta eskola: hezkuntza jardunbideen eta gizarte justuagoen bilakaeraren arteko zubi (Imanol Santamaría / Irantzu de Orbea / Jon Martín-Etxebeste).
- Hausnarketa partekatuan oinarritutako praktikak: egoera errealen azterketa irakasleen prestakuntzako practicumean (Nerea Agirre / Ahots Lejardi /Agurtzane Martínez Gorrotxategi / Elena López de Arana / Mariam Bilbatua).
- Erranaldiko elementuen ordena euskaraz: Lehen Hezkuntzako irakasle-gaiek zer hobetsi duten eta zergatik (Julián Maia).
- Irakurtzeko gaitasuna Haur .....
Libro 
12,00 € 


Esta edición recoge el principal trabajo de Francisco Javier Landaburu, titulado La causa del pueblo vasco. Razones de una actitud. Posibilidades de actuación. Se publicó en la imprenta de los talleres de la Société Parisienne d’Impressions en 1956 y fue sufragada por la comunidad vasco-venezolana. En este libro quedan condensados y explicados los planteamientos políticos del nacionalismo vasco moderado durante el franquismo. El texto viene precedido de un amplio estudio introductorio donde se proporcionan datos biográficos del autor y se analizan el contexto que llevó a Landaburu a poner por escrito sus reflexiones, los objetivos .....
Libro 
12,00 € 

Ikus-entzunezko Komunikazioari buruzko Lege Orokorra – Ley General de la Comunicación Audiovisual Arrese Iriondo, María Nieves (arg.)Aldasoro Katarain, Irene (itz.); Igerabide Sarasola, Juan Kruz; Leturia Navaroa, Ana (koor.)

Ikus-entzunezko Komunikazioari buruzko Lege Orokorra funtsezko lege bat da gaur egungo informazio-gizartean. Sektore hori arautzeak ikuspuntu askotatik du garrantzia. Parte-hartzaileak eta administrazio eskudunak ere askotarikoak dira. Ikus-entzunezko Komunikazioari buruzko Legeak sektore horren bilakaera teknologikoarekin loturiko alderdiei eragiten die, batez ere irrati-telebista analogikoak atzera utzi eta digitaletara jauzi egin denez geroztik. Transmisio-aukera urriak izatetik aukera zabala izatera pasatzea bilakaera esanguratsua da, eta oso eragin garrantzitsua izan du alor horretan aplikaturiko ikuskera juridikoetan. .....
Libro 
12,00 € 


Pensiones mínimas, renta de garantía de ingresos, ayuda a la vivienda, subsidio de desempleo. Las diferentes administraciones públicas contemplan un gran número de ayudas de muy diferente índole que pueden llegar a constituir un pilar básico de protección social para la población vasca. Sin embargo, ¿es suficiente su importe? ¿cuánto cuesta? ¿es viable financieramente? Estas y otras preguntas se intentan responder en este trabajo, que diseña una prestación básica para los ciudadanos vascos de modo que cubra las necesidades vitales de la población.

Noemí Peña-Miguel: Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la .....
Libro 
14,00 € 


Esaldiak josten hau Esaldiaren antolaera: funtzio-informatiboak gako liburukiaren segida da, Testugilearen Eskuliburua egitasmoa osatzeko bidean.

Esaldiaren esparruan aritu ginen han, eta egokia zen hortik abiatzea, esaldia izanik diskurtsoaren unitate oinarrizkoa. Oraingo honetan, hortik aurrerako –hortik gorako– urratsari ekingo diogu: ea esaldiak diren unitate prosodiko, sintaktiko eta semantiko nagusi horiek nola konbinatzen diren testua osatuz joateko, hots, nola josten den esaldiz esaldi diskurtsoaren haria, hala unitate zabalago batzuk eraturik: esaldi-elkarketa, esaldi-katea, paragrafoa.

Esaldiak .....
Libro 
14,00 € 


UPV/EHUko Arte Ederren Fakultateko diseinu grafikoko ikasleek Mikel Laboaren omenez eginiko irudi-lanen laburpen bat jasotzen du liburu honek. Irudizko sorkari hauek artista donostiarraren lana eta irudia ikusteko, esateko eta imajinatzeko formetan parte hartzen dute. Adierazpen grafikook, katautorearen zenbait kanta zatiren ondoan jarrita, gure kultura-ondarearen leku partekatuen topaketa erakusten dute. Azken finean, unibertsitatearen zereginetik beretik ateratzen den lan bat da, hurbileko ingurunea osatzen duten gauzei esanahaia eta zentzua emateko ardura daukan aldetik.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .....
Libro 
14,00 € 


The amphioxus, or lancelet, is a fish-like marine chordate which is considered to be an archetypal vertebrate form. Although specialized tunicates are closer relatives to chordates, amphioxus represents the best living outgroup proxy for the study of the evolution and development of vertebrates. It spends most of its life burrowed in the ocean floor, exposing only the front part of its body. It collects its food by filtering the surrounding water through its mouth, which is protected by conspicuous oral cirri stiffened by a cartilaginous skeleton. The illustrated amphioxus belongs to the species Branchiostoma floridae, the Florida .....
Libro 
70,00 € 


En Historia, a menudo los avances no son tanto resultado del descubrimiento de nuevas informaciones como fruto del hallazgo de nuevos enfoques, nuevas perspectivas que nos permiten percibir los datos que ya conocíamos de un modo completamente distinto.

Este ha sido en gran medida el caso de las investigaciones realizadas por el Grupo de Investigación en Patrimonio Construido de la UPV/EHU en la Catedral de Santa María de Vitoria, es decir, no tanto, o no sólo, una nueva e ingente cantidad de información sobre los orígenes de Gasteiz como una renovada visión sobre el fenómeno urbano medieval, una visión que nos sitúa ante .....
Libro 
50,00 € 


Índice:

- Predicción política y Twitter: elecciones generales de España 2015 (Alonso González, Marián).
- La homogenización de contenidos en el duopolio privado de televisión en España: Atresmedia y Mediaset (Medina Nieto, Margarita).
- La gestión de la reputación online de las marcas hospitalarias: una propuesta de modelo (Medina Aguerrebere, Pablo).
- Euskarazko zinema kritikaren bilakaera, gakoak eta erronkak euskal prentsan (Lazkano Arrillaga, Iñaki eta Peña Fernández, Simón).
- Enrique Ortega, ilustraciones para Cambio 16: intrahistoria de la primera caricatura de Don Juan Carlos de Borbón como .....
Libro 
15,00 € 


Egitura-determinazioan jarduten duten ikasleen zein profesionalen trebakuntzan laguntzea da ariketa ebatziz osoturiko liburu honen helburu nagusia. Azken finean, lehen ariketa errazetatik hasita azken adibide konplexuenera, ikaslea gidatzea da liburu honen zeregina.

UV-Vis, IR, MS, eta NMR espektro sinpleak lantzen dira lehenik, ondoren gaur egungo esperimentu aurreratuagoetara helduz, seinale/banda/tontorren esanahaia eta beren ondorioa igarri nahi den konposatu ezezagunaren egituran adibide praktikoen bitartez azaltzen direlarik. Halaber, eskuratutako informazioa nola bildu, ustezko egitura kimikoa (ezaugarri estereokim.....


Testu hau Metodologia Esperimentala Kimikan irakasgairako gida izatea nahi genuke. Kimika analitikoko eta Kimika fisikoko zenbait laborategi-praktika topatuko dituzue orriotan. Lan esperimentala nagusi bada ere, irakasgaiaren helburua ere bada datuak nola landu ikastea. Beraz, praktika bakoitzaren ondoren proposatzen diren ariketa eta galderetan datuen tratamendua landuko da. Kontuan hartu behar dira kimikan egiten diren neurketetako erroreak: batetik, neurketa-metodoak berak egindakoak, eta, bestetik, neurketak egiten dituenak egin ditzakeenak. Horregatik, behin eta berriz errepikatu behar izaten dira neurketak, jakiteko zenbateko .....
Libro 
15,00 € 


Geografia zera da: gizarte batek antolatutako espazioa aztertzen duen zientzia. Espazioa, baina, etena eta bereizia da, eta, horregatik, Munduaren Eskualde Geografiaren helburua da Lurreko espazioaren antolaeraren ikuspegi sintetiko eta aski argi bat ematea, eskualde multzo handien berezitasunak erakutsiz.

Gaur egungo munduan, bi espazio multzo handi daude, bateko eta besteko gizarteak oso desberdinak baitira hala ongizateari nola garapen sozioekonomikoari dagokionez. Bi mundu dira: bata, Iparraldea edo mundu garatua, gehien aurreratutako eta industrializatutako herrialdeen eremua, eta bestea, Hegoaldea edo garabidean .....
Libro 
36,00 € 


Se ha elucubrado mucho sobre la función del extenso repertorio de imágenes (en sus versiones rupestres o portátiles) elaboradas en el Paleolítico superior eurasiático. Desde luego que parece que desborda su más simplista explicación como obra de quienes sólo buscaban reproducir lo que les rodeaba, jugando con las formas. ¿Acaso era un recurso para retener (y hacerlos revivir, de alguna forma) vivencias, impresiones, deseos y sentimientos?

No es difícil la lectura inmediata (no así la interpretación) de buena parte de aquellas expresiones gráficas que aluden con bastante exactitud a elementos del entorno cotidiano, lo que .....
Libro 
45,00 € 


Duela gaur 40 urte (1978), Lekeitioko lau herritarren eskutik, Lekeitioko Zinema Bilera hasi zen. Euskal Herrian, euskal zinema eta bideoari dedikatua geratzen den bakarra. Aitzakia honekin, UPV/EHUko Arte Ederren Fakultatearen eta Bileraren aspaldiko elkarlanaren baitan, liburu honen argitalpena zuzendu dugu.

Euskal zinema eta bideo amateurra, bertoko animazioa, bestelako bilerak eta jaialdiak, Lekeitiokoaren historia, sortzaileen gogoetak eta bilerarekin harremana duten bestelako gaiekin; honekin guztiekin Lekeitioko Euskal Bideo eta Zinema Bilerari buruzko lehenengo liburua argitaratu da.

Euskal zinemaren .....
Libro 
8,00 € 


TECHNART2017 is the international biannual congress on the application of Analytical Techniques in Art and Cultural Heritage. The aim of this European conference is to provide a scientific forum to present and promote the use of analytical spectroscopic techniques in cultural heritage on a worldwide scale to stimulate contacts and exchange experiences, making a bridge between science and art.

This conference builds on the momentum of the previous TECHNART editions of Lisbon, Athens, Berlin, Amsterdam and Catania, offering an outstanding and unique opportunity for exchanging knowledge on leading edge developments.


El historiador Santos Juliá cita la expresión contenida en un ensayo del filósofo Paul Ricoeur en el sentido de que una memoria pública debe evitar manipulaciones, así como caer en una mera industria o gestión de la paz o la cultura. Para ello debe ser una memoria ilustrada o informada por la historia, como saber científico, con todas sus limitaciones. Una de esas limitaciones, que implica la necesidad de comunicación entre la historia y la memoria, es, como señala Reyes Mate, la existencia de zonas de la realidad que escapaban a la historia por razones epistemológicas, fenomenológicas y culturales.

Un entendimiento no .....


A mediados del siglo XIX Bilbao era una pequeña villa comercial con una incipiente industria, que, una vez concluida la II.ª Guerra Carlista, asistió a un crecimiento económico espectacular. De la mano de la minería del hierro y de un proceso de industrialización acelerado, la estructura económica de la ría experimentó grandes cambios que se trasladaron igualmente a todo el sistema productivo. De ahí que Bilbao se convirtiese para comienzos del siglo XX en una de las metrópolis más relevantes de España y de la fachada atlántica meridional de Europa. Asimismo, tales novedades económicas implicaron notables transformaciones en lo .....
Libro 
30,00 € 


Este es el tercer volumen de una Historia de la Universidad en Europa de cuatro volúmenes escrita por un grupo internacional de colaboradores bajo la dirección del catedrático Walter Ru üegg. Esta serie ha sido auspiciada por la Conferencia Permanente de Rectores, Presidentes y Vicecancilleres de las Universidades Europeas (CRE), ahora Asociación de la Universidad Europea (EUA en sus siglas inglesas), y va dirigida tanto al especialista como al público en general.

La serie trata el desarrollo de la universidad en Europa (oriental y occidental) desde sus orígenes hasta nuestros días, poniendo el acento no en la historia .....
Libro 
30,00 € 


Este manual está destinado a los alumnos y a los profesionales que disponen de unos conocimientos previos de teoría del buque y de construcción naval.

El contenido se desglosa en cinco bloques: el primero es introductorio y los otros cuatro se dividen en teoría del buque, construcción naval, comportamiento del buque y maniobra. Los temas específicos que se tratan dentro de la teoría del buque son la compartimentación, inundación, varada, transporte de grano, cálculo de calados y estabilidad. Asimismo, se estudia el comportamiento del buque en olas, junto con las ecuaciones de su movimiento, y los efectos del viento, .....
Libro 
30,00 € 


http://www.ijdb.ehu.es/web/issues/contents/vol/61/issue/8-9
Libro 
40,00 € 


Eskuartean duzun liburu hau, doktorego tesi baten emaitza da. Hiru helburu nagusi izan ditu egileak hau osatzerakoan: bertsolarien lanek Euskal Herriko historiarako iturri historiko gisa duten balioaz ohartaraztea; XIX. eta XX. mendeko Euskal Herriaren historiarako modernizazio prozesuaren azterketan herri xeheak aldaketa horiek nola bizi izan zituen entzuteari garrantzia ematea, modernizazioaren subjektu hartzaile izateaz gainera, subjektu aktibotzat ere hartuz; eta, azkenik, euskal identitatearen edota euskal identitateen gaia arazo gisa sortu eta gizartean zabaldu zeneko garaira ikuspegi kritikoz hurbiltzea.

Sei dira .....
Libro 
32,00 € 


Errepideei buruzko bigarren liburuki honetan, errepide baten trazatu geometrikoa aztertzen da. Bide bat proiektatzea prozesu iteratiboa da, eta, ildo horretan, fase bakoitzean jarraitu beharreko urratsak deskribatzen dira. Elementuen erabilera eta dimentsioak azaltzen dira, trazatuari buruzko arauen eta giden ezarpenetara egokituz. Alde horretatik, xeheki aztertzen dira trazatuari buruz Espainian indarrean dauden arauak: 2016ko otsaileko Norma 3.1-IC Trazado araua eta 2012ko abenduko Guía de Nudos Viarios gida.

Gaiek errepide baten diseinu geometrikoaren ordena logikoari jarraitzen diote. Lehenengo eta behin (IV. atala), .....
Libro 
32,00 € 


El objetivo de este libro es publicar la documentación medieval del archivo monástico de Quejana. La fundación del cenobio tuvo lugar en el año 1378, aunque los textos conservados se remontan a 1332, cuando Fernán Pérez de Ayala accedió al señorío de Ayala y se instaló en el solar de Quejana. La colección documental se prolonga hasta 1525, fecha de concesión de la carta ejecutoria que concluyó el pleito que las monjas mantuvieron con Pedro de Ayala, conde de Salvatierra. No obstante, se ha incorporado un anexo con varios manuscritos posteriores que aportan información complementaria de interés histórico. A modo de introducción, el .....
Libro 
35,00 € 


Este libro trata de la cultura política en Occidente, el primero de los cuatro que formarán la obra completa. ¿Por qué llega su ámbito temporal desde los griegos hasta el fin de la Edad Media? ¿Por qué incluye el arte, la religión, y la ciencia? Porque pretende llenar un vacío de los estudios actuales sobre cultura política. Y es que los elementos que éstos utilizan actualmente para su estudio, las ideologías y las identidades políticas, apenas tienen dos siglos de vida. ¿Acaso antes no se orientaban los hombres y las mujeres hacia los objetos de la política? Claro que sí; pero los elementos que utilizaban eran los aportes de la .....
Libro 
26,00 € 


En el primer tercio del siglo XX la industria de Gipuzkoa ocupaba el cuarto lugar en el ranking español según los capitales invertidos, sólo por detrás de Madrid, Barcelona y Bilbao. Su tejido industrial era bastante diversificado, con presencia de los bienes de consumo (papel, textil, calzado y alimentación), los transformados metálicos (armas, máquina-herramienta, cerrajería y material ferroviario) y los bienes intermedios (siderurgia, cementeras o productos químicos). Pero además, contaba con ciertos rasgos que le eran propios: el predominio de la pequeña y mediana empresa, la financiación endógena, el escaso papel del sector .....
Libro 
26,00 € 


Analisi konplexua aldagai konplexuko funtzioen azterketa da. Funtzio errealen kalkulu diferentziala eta integrala funtzio konplexuetarako egokitzea da analisi konplexuaren helburua.

Testu honen lehen gaian, zenbaki konplexuen oinarrizko definizioak eta propietateak agertzen dira. Bigarren gaian hasten da funtzio konplexuen azterketa. Jarraitutasuna eta deribagarritasuna kontuan hartuta, lehena planoko funtzio errealen bezalakoa dela ikusten da, baina bigarrenak betebehar handiagoa eskatzen die funtzio konplexuei. Horrela, funtzio deribagarriek (holomorfoak edo analitikoak deitzen dira hemen) izaera berezia izango dute. .....


Eskuan duzun liburua Kalkulua irakasgaiari dagozkion ariketa ebatzien liburua da. Liburua Donostiako Informatika Fakultateko ikasketetan ematen den izen bereko irakasgaian oinarrituta dago; hala ere, beste zientzietan izen berarekin edo beste batekin ematen diren antzeko irakasgaietarako ere egokia izan daitekeela uste dugu; izan ere, Kalkulua irakasgaia Analisi Matematikoa irakasgaiaren jarraipena da eta liburu honetan ebazten diren ariketak Analisi Matematikoko kontzeptu klasiko zabalei dagozkie.

Ahalegin berezia egin dugu ariketen ebazpenen urrats garrantzitsuenak argudiatzeko, bai ikuspuntu teorikotik bai ikuspuntu .....
Libro 
23,50 € 
eBook 
15,29 € 


Gida azkar honen helburua da erizaintzako ikasleei botikak behar bezala kudeatzen laguntzea praktika klinikoak egiten ari direnean.

Orrialde bakoitza botika baten banakako deskribapenari dagokio, fitxa tekniko moduan, eta han jasotzen dira produktuaren deskribapen labur bat eta haren indikazio nagusiak, merkatuko aurkezpen-forma parenteralak, emateko bideak eta moduak, prestatzeko modua eta hura modu seguruan erabiltzeko erizaintzako zainketak. Fitxa batzuek gehien erabiltzen diren dosiak edo perfusio-abiadurak jasotzen dituzten taulak dituzte.

Erosoagoa gerta dadin, botikak printzipio aktiboaren araberako .....
Libro 
3,00 € 


La historia del Museo de Arte Moderno de Bilbao durante la Guerra Civil y los inmediatos años de posguerra es la historia de una ausencia. Durante la contienda bélica el centro cerró sus puertas, trasladó sus obras a un lugar más seguro y, seguidamente, junto con otros fondos de instituciones y particulares, las evacuó a Francia por decisión del Gobierno Vasco, que se ocupó de su salvaguarda.

En Francia una parte de la colección se trasladó a París, donde participó en diferentes exposiciones en distintas ciudades europeas. Las autoridades judiciales francesas embargaron el resto de obras que llegaron al puerto de La .....
Libro 
17,00 € 


La presente obra tiene por objetivo ahondar en cuestiones que, tanto desde el punto de vista jurídico como social, resultan de especial interés y están directamente asociadas al actual contexto social y jurídico en el que se entroncan las últimas reformas aprobadas a lo largo de esta legislatura.

Bajo el título genérico de Tiempo de reformas: perspectiva académica y realidad judicial se abordan, entre otras, fundamentalmente las siguientes temáticas: reformas en materia de contratos y de negociación colectiva; consecuencias sociales y jurídicas de los contratos bancarios y tendencias jurisprudenciales; reformas en .....
Libro 
17,00 € 


La Histología es la disciplina que estudia la estructura de los tejidos y cómo éstos se organizan para formar los órganos de nuestro cuerpo. Los programas de los nuevos grados de Odontología suelen incluir el estudio de los tejidos humanos, en general, y de la organización histológica bucodental en particular. En la mayoría de los tratados y manuales de Histología se abarcan todos los tejidos y órganos del cuerpo humano, pero se trata de forma superficial la estructura y organización histológica de los dientes y la cavidad bucal. Existen pocos libros de Histología Bucodental, en los cuales se describen extensamente las característic.....
Libro 
28,00 € 


La Zona de Especial Conservación (ZEC) Gándaras de Budiño está situada en el suroeste de la provincia de Pontevedra (Galicia, Península Ibérica). A pesar de las agresiones sufridas a lo largo de la historia, aún se conservan zonas muy representativas de ésta con fauna y flora propia de estos lugares y poco frecuente en el resto del N.O. peninsular.

Ocupa una extensión de aproximadamente 800 ha, en las que destacan un amplio complejo de humedales, conformados por turberas, brañas, bosques aluviales y lagunas, así como brezales atlánticos, bosques de ribera y amplias extensiones más secas, constituidas básicamente por .....
Libro 
28,00 € 


Zentzu zabalean, mendiaz diharduen literaturari deritza mendi literatura; zentzu hertsiagoan, mendizaleen literaturari. Ikerlan honetan mundu mailan eta Euskal Herrian generoak izan duen bilakabidea aztertzen da. Menditik pasatu dira profetak, Antzinatean, jainkoen bizilekutik jaitsita errebelaziozko mezua zabaltzeko; naturalistak, Errenazimentuan eta Ilustrazioan batez ere, natura ezagutu eta deskribatzeko; Erromantizismotik aurrera, poetak, inspirazioaren nahiz sentimendu intentsitatearen bila; esploratzaileak, lurraldea bereganatzeko xedez; filosofoak, transzendentzia lortzearren; jakitunak, lurraldearen alde material nahiz .....
Libro 
28,00 € 
ePub 
9,00 € 


Histologia izeneko jakintza-arloak ehunen egitura du aztergai, eta nola antolatzen diren halakoak gure gorputzeko organoak eratzeko. Odontologiako gradu berrietako programetan, giza ehunei buruzko ikasgai orokorrak egoten dira, baina baita aho-hortzetako antolamendu histologikoari buruzko espezifikoak ere. Histologiako eskuliburu eta tratatu gehienetan, giza gorputzeko ehun eta organo guztiak aztertzen dira, baina hortzetako eta aho-barrunbeko egitura eta antolamendu histologikoak gain-gainetik lantzen dira halakoetan. Gutxi dira, ordea, aho-hortzetako histologiari buruzko liburuak, alegia, ahoko eta hortzetako ezaugarri histologiko.....
Libro 
28,00 € 


Aurkibidea:

- GIBaren aurkako txertoaren bila (Johana Torralba, Estibaliz Goikoetxea eta Beatriz Apellaniz).
- Nola eragiten du 2-Interleukinak T-zelulen nukleoko proteinen fosforilazio mailan? (Nerea Osinalde).
- Hidrogeno-ekoizpena bio-oilaren erreformatze katalitikoaren bidez (Aingeru Remiro, Lide Oar-Arteta eta Ana G. Gayubo).
- Fluordun konposatuak gure kostaldeko bizidunetan (Itsaso Zabaleta, Dennis Bilbao, Ekhine Bizkarguenaga, Ailette Prieto eta Olatz Zuloaga).
- Bioziden mikrokapsularatzea eta ingurumen-osasuna (Rosa María Alonso, María Luz Alonso eta Itziar Corral).
- MALDI-TOF .....
Libro 
10,00 € 


Harriaren erabilerak aukera ematen du Arabako azken 7.000 urteetako Eraikuntzaren Historia kontatzeko. Ibilbide kronologikoa iradokitzen da Arabako Errioxa eta Gasteiz bitartean, arrokak ikuskatzeko eta arroken erabilera eta eraikuntzasistemen bilakaerarekin duten harremana aztertzeko. Megalitismoak, eraikin zaharrenak hartzen ditu barne, aztertutako denboraren %50 betetzen du eta dolmen-egitura ezezagun eta ikusgarriak barneratzen ditu. Berezko ezaugarriak dituzten beste aroak ondorengoak dira: Kobre eta Brontze Aroak, Burdin Aroa, Antzinaro Erromatarra, Antzinaro Berantiarra eta azken milurtekoa 1900 urte inguruan zementua agertu .....
Libro 
10,00 € 


Gaien aukibidea:

1. Oinarrizko kontzeptuak:
- Sarrera.
- Optimizazio-problemak.
- Optimizazio-problemak ebazten.

2. Soluzio bakarren oinarritutako algoritmoak:
- Kontzeptu orokorrak.
- Bilaketa lokala.
- Bilaketa lokalaren hedapenak.

3. Populazioetan oinarritutako algoritmoak:
- Algoritmo ebolutiboak.
- Swarm Intelligence.

4. Algoritmoen konparazio enpirikoa:
- Problemaren instantzien aukeraketa.
- Konparazioaren baldintzak.
- Parametroen aukeraketa.
- Algoritmoak exekutatu eta emaitzak aztertu.
- Konparazio grafikoa.
- .....


La Enfermería Quirúrgica es un área de la Enfermería con un alto nivel tecnológico y donde se hace imprescindible una atención humana de calidad. El paciente quirúrgico atraviesa un periodo crítico en su vida, que le afecta a él y a todo su entorno, donde los miedos y la ansiedad están a flor de piel por el propio proceso y posible resultado. Es por tanto importante resaltar que una adecuada acogida ayuda a disminuir la ansiedad preoperatoria.

Desde los inicios, donde se nos denominaba “quirofanistas” con una connotación meramente tecnológica, hasta nuestra evolución como enfermeras quirúrgicas, con el horizonte puesto .....
Libro 
6,00 € 

Mostrados: 1-91 de 91 resultados