Uso de cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle datos que puedan ser de su interés.

Si acepta este uso pulse aquí

 

 
Se han obtenido los siguientes resultados con su/s criterio/s de búsqueda:
Ordenado por:     Libros por página:


Zenbakizko metodoak I irakasgaian Matematika Graduko 2. mailako euskarazko ikasleek argitaratu berria den egile honen Zenbakizko metodoak MATLAB erabiliz testuliburua dute. Liburu berri honen helburu nagusia da aurreko liburu teoriko hori osatzea, eta, bertan agertzen diren ariketa aukeratu batzuk eta beste ariketa berri batzuk ebatziz, irakasgai hori ulertzen laguntzea. Aurreko testuliburua bezala, liburu praktiko hau ere oso erabilgarria izan daiteke bai Ingeniaritzako ikasketetan, eta baita Zientziako beste ikasketa batzuetan ere.

Liburu honen bidez zenbakizko metodoen oinarriak eskainiko dira, batez ere ikuspuntu .....


Aurkibidea:

- Informatzaileen sailkapena bat-bateko testuen lexikoaren erabileraren arabera (Iñaki Gaminde).
- Gestures synchronized with speech in infant language (Alfonso Igualada).
- Aditz jokatuan non ditu zailtasunak euskara H2 ikastun berantiarrak? (Juan Abasolo).
- Euskalkien sailkapen zientifikoa: lexikoa (2) (Gotzon Aurrekoetxea, Jose Luis Ormaetxea, Xarles Videgain).
- Bideo-podcasta: erronketan oinarritutako ikaskuntza (Aitor Iglesias, Aintzane Etxebarria, Aintzane Pagadigorria, Lorea Unamuno).
- Gazte euskaldunen bai/ez galderen intonazioaz: euskaraz eta gaztelaniaz (Naia Eguskiza, .....


Paradoxikoa dirudi multimedia-Interneten aroan multimedia-Interneti buruzko liburu bat argitaratzea. Hala ere, oraindik, idatzizkoa da biderik onena eta erabiliena ezagutza hedatzeko, bai unibertsitate-mailako ikasketetan, behintzat. Arlo akademiko horretan kokatzen da liburu hau, haren hasierako helburua baita euskarazko Informatika Ingeniaritzako eta antzeko ikasketen sostengua izatea. Baina ez da helburu bakarra, horretarako dagoeneko bai baitaude beste liburu batzuk gure liburutegietan. Liburu hau euskaraz dago idatzita. Horretan datza haren bigarren helburua, egindako lanari zentzua benetan ematen diona: euskara idatzia .....


El cine ha ocupado un lugar predominante en el panorama cultural del siglo XX, en convivencia con otros sistemas de expresión con los que ha dialogado, de los que ha recogido influencias, y a los que ha contaminado. Una de las líneas de trabajo del grupo de investigación “Mutaciones del Audiovisual Contemporáneo” (MAC) ha sido, precisamente, la exploración sistemática de esos intercambios, y la organización de una serie de cursos de verano dedicados al estudio de las relaciones entre el cine y las demás artes.

La primera edición de los cursos se realizó el 15 de junio de 2015 en Bilbao, bajo el título “Cine y poesía. Del .....


Liburu hau Bilboko Ingeniaritza Eskolan (Euskal Herriko Unibertsitatea UPV/EHU) Telekomunikazio Teknologiaren Ingeniaritzako Gradu titulazioan irakasten den Komunikazioaren Teoria irakasgaiaren klase magistraletan gidaliburua da. Edukiak, beraz, irakaskuntza plan berria ezarri zenetik, klase magistralak irakasten dituzten irakasleek diseinatutako edukiarekin bat datoz.

Komunikazioaren Teoria irakasgaiak telekomunikazioen oinarrizko kontzeptuak lantzen ditu. Horrela, ikuspuntu formal eta matematikoa abiapuntu, telekomunikazio sistema modernoetan informazioa transmititzen dituzten oinarrizko mekanismoak deskribatzen ditu .....


Este libro es una guía para las clases magistrales del curso de Teoría de la Comunicación impartido en la titulación de Grado de Tecnología de Ingeniería de Telecomunicación, en la Escuela de Ingeniería de Bilbao (Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea). El contenido, por tanto, es el diseñado por el profesorado responsable de las clases magistrales, desde la implantación del actual plan de estudios.

La asignatura de Teoría de la Comunicación describe, desde un punto de vista formal y matemático, los mecanismos básicos que permiten realizar la transmisión de la información en los sistemas de telecomunicaci.....


Jornadas Universitarias de Tecnología Educativa
La competencia y Ciudadanía Digital para la Transformación Social

Libro de Actas. XXVI. EDICIÓN
San Sebastián 27,28 y 29 de junio de 2018

=======================


Hezkuntza-Teknologia Unibertsitate Jardunaldiak
Konpetentzia eta Hiritartasun Digitala Gizarte Eraldaketarako

Akten Liburua. XXVI. EDIZIOA
Donostian, 2018ko ekainak 27, 28 eta 29


Lan honek aztertu du zein ekarpen egin dion gizarteari, azken hamarkadetan, Euskal Unibertsitate Sistemak maila ekonomikoan, politikoan, kulturalean, sozialean eta beste maila batzuetan. Horretarako, analisi kualitatiboaren aldeko apustua eginda, Euskal Unibertsitate Sistema ikusteko hiru modu identifikatu eta aztertu dira: alde batetik, ikuspegi akademiko-insituzionala, zeinak, neurri handi batean –baina ez soilik–, unibertsitatearen instituziotik ikusten baitu aztergaia; beste alde batetik, ikuspuntu tekniko-ekonomikoa, zeinak unibertsitateari begiratzen baitio produkzio sistematik; azkenik, ikuspuntu kritikoa, gizartearekiko .....


Este trabajo evalúa, de forma cualitativa, la aportación que ha hecho el Sistema Universitario Vasco durante las últimas décadas a las trascendentes transformaciones acaecidas en la sociedad vasca a nivel económico, político, cultural, social y otros. Para ello, ha identificado y analizado tres maneras de ver el Sistema Universitario Vasco: bajo el punto de vista académico-institucional, que mira el panorama principalmente –pero no exclusivamente– desde la propia universidad; a través del discurso técnico-económico, que observa la universidad desde la perspectiva del sistema productivo; y, finalmente mediante el discurso crítico, .....


Cineasta, escritor cinematográfico, programador incansable de todo tipo de eventos relacionados con los tres campos de su predilección, el cine, el arte en general y la cultura vasca, definir como polifacético a José Julián Bakedano no sería sino recurrir a un tópico. Durante muchos años desde cualquier tipo de instancias, oficiales o no, JJB ha desarrollado una impagable tarea de animación cultural (paciente, insistente, como la gota de agua que poco a poco busca abrirse camino en la roca de la indiferencia) sin la cual nuestra vida cotidiana hubiera sido mucho más pobre. Y, de paso, haciendo visible que en el campo de la cultura .....

Página Anterior

Mostrados: 81-90 de 351 resultados

Página 9 de 36

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Página Siguiente