Uso de cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle datos que puedan ser de su interés.

Si acepta este uso pulse aquí

 

 
Arte y Humanidades Filología
Ordenado por:     Libros por página:


Herri-kiroletan aizkora dugu nagusietakoa, tradizio handikoa, batez ere Nafarroan. Aizkoran txapelketak eta apustuak tartekatzen dira, eta bi eremu horiek aski islatuak daude hiztegian. Txapelketetan aizkora kirol bihurtu da; apustuetan, ostera, aizkorak jatorrizko giroari eusten dio. Horrez gain, hiztegian egurrari ere tarte handia eskaini zaio. Azken batean, aizkolariak ezin du guztiz jakin zer egongo den enborraren barruan: “Egur gozoa izango ote da? Agian eutsia, eman beharrekoa? Adar zikinen bat aterako ote zait?” Horrela, egurra nolakoa, epaia modu batean edo bestean bideratuko du aizkolariak.
Libro 
15,00 € 
eBook 
5,00 € 


Datiboa hiztegian arakatu nahi du liburu honek. Hiztegia diogunean gizakiok garunean ezarririk dugun jakintza sistemaren hiztegiaz ari gara, eta hori ez da hitzaren ohiko adiera irakurle askorentzat, ezta iniziatuak direnentzat ere. Berez, gramatika sortzailean lanean dihardugun gramatikarion ikuspegia da gurea, eta testuan zehar theta-rolez hitz egingo dugu, adibidez Joni liburua oparitu diot diogunean, Joni helburua eta onuraduna ere bada; Joni liburua gustatu zaio diogunean, berriz, Joni esperimentatzailea da. Helburua, onuraduna, esperimentatzailea eta abar, gogoaren hiztegian bilduta dauden aleen ezaugarri tematikoak dira eta .....
Libro 
16,00 € 
eBook 
6,15 € 


Liburu hau oso egokia da hizkuntzalaritzari buruzko sarrera gisa, alorraren atal guztiak lantzen baititu (Stefan A. Frisch, Hego Floridako unibertsitatea).

Hizkuntzalaritzaren alor nagusiak ezagutzeko sarrera “atsegina” da hau, maila baxuagoko ikasleentzat ulergaitzak izango liratekeen alorrak ezagutzeko egokia (Barbara Abbott, Michigango unibertsitate publikoa).

Hizkuntzalaritzari buruzko sarrera egiten duten beste liburu batzuk ere badira, baina liburu honek besteek ez duten zerbait eskaintzen duela dirudi. Gure sarrera-testu nagusi gisa erabiliko dut (Malcolm Edwards, Birkbeck College, Londres).

Libro 
26,00 € 


- Introducción a los problemas y métodos según los principios de la Escuela Dialectométrica de Salzburgo (con ejemplos sacados del “Atlante Italo-Svizzero”, AIS) (Hans Goebl).
- Some further dialectometrical stops (John Nerbonne, Jelena Proki , Martijn Wieling & Charlotte Gooskens).
- Tools for dialect syntax: the case of CORDIAL-SIN (an annotated corpus of Portuguese dialects) (Ernestina Carrilho).
- Le projet Vivaldi: présentation d’un atlas linguistique parlant virtual (Roland Bauer).
- Le Thesaurus Occitan: une base de données multimedia consacrée aux dialectes occitans (Guylaine Brun-Trigaud).
- The .....
Libro 
18,00 € 


Con acento inglés, ruso, vasco, castellano, francés e italiano, este libro se acerca al taller de escritores que, en muchos casos, reconocemos como nuestros clásicos contemporáneos. Y en ese lugar de encuentro con los hacedores de la literatura, metafóricamente nos hallamos, pues, ante la memoria de la escritura. Por citar algunos, se visitan talleres como los de Benito Pérez Galdós, Max Aub y aquellos en los que nacieron poemas de James Joyce y de Valerio Magrelli, o relatos como los de Joseba Sarrionandia. Así también, desde la vertiente teórica y metodológica, el lector hallará las claves esenciales del proyecto Archivos, del .....
Libro 
18,00 € 
eBook 
8,37 € 


En este libro se pretende definir un género, el manifiesto, que hasta la fecha ha venido recibiendo una atención más bien periférica por parte de la crítica literaria. Esta falta de atención puede haberse debido al hecho de tratarse de un género de función práctica, que ha sido percibido más en su cualidad de texto programático, que en tanto que obra de creación.

En contra de los postulados de parte de la crítica, que no ve en los manifiestos más que un conjunto de textos dispares unidos únicamente por su función programática, la autora considera que en estos textos se da una serie de rasgos comunes que permiten afirmar .....
Libro 
18,00 € 
eBook 
8,37 € 


- Atarian (Beatriz Fernández, Pablo Albizu eta Ricardo Etxepare).
- Euskararen kasu-markaketaren aldakortasun dialektala (Gontzal Aldai).
- Nz-in situ euskaraz: gazteen nafar-lapurterazko galdera-estrategia berri bat (Maia Duguine eta Aritz Irurtzun).
- Aditzaren bikoizketa foku-topikoa denean (Arantzazu Elordieta).
- Perpaus barneko hizkuntza lerratzeak (HL) ekialdeko euskal elebidunetan )Irantzu Epelde eta Beñat Oyharçabal).
-a, -ak eta -(r)ik euskal hizkeretan zehar (Urtzi Etxeberria).
- Omen bariazioan (Ricardo Etxepare).
- Datibo osagarri bitxiak eta Datiboaren Lekualdatzea: ari nai diyot eta .....
Libro 
18,00 € 
eBook 
6,00 € 


I. Hitzaldia:

- Andrés Alberdi (EIMA): EIMA eta ikasmaterialaren kalitatea.
- Araceli Diaz de Lezana: Euskarazko terminologiaren normalizazioa: terminología batzordea.
- Juan Garzia (EHU, Euskara Zerbitzua): EHUko Euskara Zerbitzua: ereduak ontzeko bideak lantzen.
- Antton Gurrutxaga et alii (Elhuyar): Internet, corpusak eta terminología: Internetetik espezialitate-corpusak erauzteko teknikak eta horien ebaluazioa.
- Josu Landa: Corpusen iraultza: maiztasunen korapiloa.
- UZEI: Euskara juridikoa eta abokatuen hizkuntza-baliabideak.

II. Komunikazioak:

- Xabier Alberdi (EHU): .....
eBook 
Acceso abierto. Descargar


La presente guía ofrece a los estudiantes de traducción e interpretación cuya lengua B o C sea la lengua francesa un instrumento privilegiado de iniciación a la traducción literaria inversa y sobre todo directa, a través de textos clásicos y actuales emblemáticos, extraídos de las literaturas francesa y francófonas.

El ejercicio de traducción aparece orientado literaria y lingüísticamente para que el estudiante se familiarice con el contexto socio-histórico y lingüístico que rodea a cada texto permitiéndole su perfecta comprensión, previa a la traducción.

Esta guía facilita la inmersión lingüística de los .....
Libro 
10,00 € 


Este libro permite un acercamiento a la complejidad lingüística de una extensa área geográfica: la Amazonía. El estudio se centra en una lengua jíbara, el shuar, y se basa en datos recopilados por el autor en convivencia directa con los shuar y otros grupos amazónicos. La descripción fonética, morfológica y léxica de la lengua shuar nos descubre una lengua con interesantes propiedades tipológicas. Asimismo, el autor realiza un análisis comparativo de la lengua shuar con, por un lado, otras lenguas jíbaras y, por otro lado, con otras lenguas amerindias. De esta forma, el autor plantea importantes hipótesis sobre las relaciones .....
Libro 
18,00 € 

Página Anterior

Mostrados: 81-90 de 180 resultados

Página 9 de 18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Página Siguiente