Uso de cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle datos que puedan ser de su interés.

Si acepta este uso pulse aquí

 

 
Arte y Humanidades Filología
Ordenado por:     Libros por página:


Aurkibidea:

- Irantzu Epelde: Hitzaurrea.
- Beñat Oyharçabal, Jasone Salaberria eta Irantzu Epelde: Norantz datubasea: aurkezpena eta aditz komunztadurako datua.
- Beatriz Fernández: Goi- eta behe-datiboak eta Datibo-Komunztaduraren Murriztapena: Ipar-ekialdeko hizkerak eta euskara estandarra.
- Orreaga Ibarra: Egungo gazte mintzairaren hainbat ezaugarri.
- Iñaki Camino: Ekialdeko euskararen iraganaz.
- Joseba A. Lakarra: Gogoetak euskal dialektologia diakronikoaz: Euskara Batu Zaharra berreraiki beharraz eta haren banaketaren ikerketaz.
- Egileak.
Libro 
16,00 € 
eBook 
5,00 € 


Aralarko Mailoen azpian daude Betelu, Errazkin, Lezaeta eta Araitz bailarako sei herriak: Atallu, Arribe, Azkarate, Uztegi, Gaintza eta Intza. Nafarroako mendebalean, Gipuzkoako mugan, Tolosatik gertu daude. Alderdi horretako euskararen gramatika eta hiztegia bildu dira liburu honetan. Bereziki nabarmentzekoa da osatu den hiztegi zabala: 2.656 sarrera, 148 azpisarrera, 310 esapide, 171 esaera zahar eta 6 hitz-joko aurkezten dira. Ez eskualde honetan ez inguruetan, ez zegoen gisa horretako bildumarik. Koldo Zuazok, Mailopeko zenbait bizilagunen laguntzarekin, 2010-2013 bitartean egindako ahaleginaren emaitza da.

Koldo .....
Libro 
18,00 € 


Index:

- Eccentric agreement (Ken Hale).
- Datibo sintagmen izaera sintaktikoaren inguruan: eztabaidarako oinarrizko zenbait datu (Pablo Albizu).
- Person and number inflection in Basque (Karlos Arregi).
- The role of verbal agreement in licensing null arguments (Arantzazu Elordieta).
- On the position of verbal agreement markets (Andrés Enrique Arias).
- Absolutibo komunztaduradun ergatiboak, absolutibo komunztaduradun datiboak: ergatiboaren lekualdatzetik datiboaren lekualdatzera (Beatriz Fernández).
- Objektu-komunztadura XIX eta XX. Mendeetako euskal gramatiketan (Ricardo Gómez).
- .....
eBook 
Acceso abierto. Descargar


Hausnargaiaren ezaugarriek hala eskatuta, aspaldidanik nabarmenarazia zuen gure Literatur Mintegi honek idazleekin harreman zuzenean hasteko premia, baina arrazoizkoegiak ez ziruditen arrazoiak zirela eta, urtez urte atzeratzen joan da ekimena.

Oraingoan, halere, aldeko izar eta astroen konjuntzioa gertatu bide da ortzian eta aukera baliatu ahal izan dugu behialako asmo premiatsuari ekiteko eta, galdetegi moduko baten itxurapean izan bada ere, harremana behingoz gauzatzeko. Nahiz eta –ezin horrelakoetan “nahiz eta”-rik falta– aldez aurretik genekien negu aurreko garaiak ez direla gurean egokienak idazleak astitsu .....
Libro 
14,00 € 
eBook 
4,00 € 


El cuestionario gramatical contiene un conjunto ordenado de preguntas escritas, de aplicación colectiva, que permite obtener información gramatical de forma sistemática y normalizada, a partir de la cual conocer la aceptación o rechazo de diferentes usos y conceptos gramaticales. Con él se pretende recoger la actitud de los encuestados ante conceptos, estructuras y construcciones gramaticales que se les proporcionan y que son las mismas para todos. Se comprueba, de esta manera, el grado de dominio de los recursos gramaticales de los encuestados, esto es, su habilidad o destreza para elegir los recursos expresivos más adecuados .....
Libro 
14,00 € 


- Sobre el léxico deportivo: a propósito de un corpus modular para el NDHE.
José A. Pascual (Universidad Carlos III de Madrid. Real Academia Española).
- La investigación histórica de las lenguas aisladas, o ¿es raro el vasco? (Lyle Richard Campbell, Universidad de Utah).
- Las armas de la filología: la cuestión del Vasco Antiguo y los hallazgos de Iruña-Veleia (Joaquín Gorrochategui, Instituto de Ciencias de la Antigüedad, UPV/EHU).
- -a morfemaren erabilera (eza) ekialdeko euskaretan (Julen Manterola, UPV/EHU eta EHE).
- Fonosinbolismoa eta euskara (Mikel Martínez Areta, UPV/EHU).
- Toponimia vasca .....
Libro 
23,00 € 
eBook 
7,00 € 


- Índices generales.
- Bibliografía.
- Índice de nombres.
- Índice de conceptos.
- Índice de palabras.
Libro 
18,00 € 


Toda investigación en torno a lo que corrientemente se denomina obra maestra literaria (u obra auténtica, o canónica, o valiosa, etc.) debe asumir unos cuantos postulados: que su objeto de estudio existe, que la indagación sobre él es factible, que ésta debe abordarse desde el valor estético, y que se puede emprender con una multiplicidad de aproximaciones. Esos cuatro supuestos han servido de base a este estudio, pero no están hoy en día, sobre todo los tres primeros, exentos de controversia, ni a salvo de cuestionamiento. Como dice el crítico Harold Bloom: «Enfrentarse a la grandeza mientras leemos es un proceso íntimo y costoso .....
Libro 
18,00 € 
eBook 
8,37 € 


I. Fonética y fonología:

1. De fonética vasca. La aspiración intervocálica (1950).
2. De fonética vasca. La distribución de las oclusivas aspiradas y no aspiradas (1951).
3. La sonorización de las oclusivas iniciales. A propósito de un importante artículo de André Martinet (1951).
4. R. Lafon, Études basques et caucasiques (1953).
5. D. Lochak, Basque phonemics; T. H. Wilbur, The phonemes of the Basque of Bakersfi eld (1961).
6. Las antiguas consonantes vascas (1957).
7. Etimología y transformación (1972).
8. F. Jungemann, La teoría del sustrato y los dialectos hispano-romances y .....
Libro 
24,00 € 


I. Lexicografía:

1. El barallete (1953).
2. J. M. Iribarren, Adiciones al Vocabulario navarro (1959).
3. G. López de Guereñu, Voces alavesas (1959).
4. Prólogo a E. de Arriaga, Lexicón bilbaíno (1960).
5. E. de Arriaga, Lexicón bilbaíno (1960).
6. Apostillas de un renteriano [a V. Berriochoa, El vocabulario inédito de Zubigar] (1962).
7. Euskaltzaindiaren hiztegiari Orixek egin hitzaurrea [Adabakiak] (1966).
8. Estudio sobre las fuentes del Diccionario de Azkue (1970).
9. De lexicografía vasca. A propósito de Axular-en hiztegia del Padre Luis Villasante (1974).
10. Lexicografía.....
Libro 
24,00 € 

Página Anterior

Mostrados: 71-80 de 196 resultados

Página 8 de 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Página Siguiente