Uso de cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle datos que puedan ser de su interés.

Si acepta este uso pulse aquí

 

 
Ingeniería y Arquitectura Ingeniería
Ordenado por:     Libros por página:


Makina elektrikoek garrantzi handia dute ingeniaritza-ikasketa gehienetan, eta sakon lantzen dira industria-ingeniaritzan. Makina elektriko mota asko badaude ere, erabilienak, zalantzarik gabe, transformadoreak, makina sinkronoak eta makina asinkronoak dira, hau da, korronte alternoaren eremuan sartzen direnak.

Hiru makina mota horien funtzionamenduaren eta erabileraren oinarriak ezartzera eta sendotzera zuzenduta dago liburu hau. Lehen-lehenik, hasierako gai-multzo batean, makina elektriko horietara aplikatutako elektromagnetismoaren oinarrizko kontzeptuak lantzen dira, ezinbestekoak baitira makinak elektrikook .....
Libro 
36,00 € 


Energia-instalazioetako industria-segurtasunari buruzko arau bat da 2008ko otsailaren 15eko 223/2008 Errege Dekretua, Goi-tentsioko linea elektrikoen baldintza teknikoei eta segurtasun-bermeei buruzko erregelamendua eta haren jarraibide tekniko osagarriak (JTO-GTL 01etik 09ra) onartzen dituena.

Erregelamenduaren xedea da goi-tentsioko linea elektrikoek bete beharreko baldintza teknikoak eta segurtasun-bermeak ezartzea, helburu hauek lortzeko: goi-tentsioko linea elektrikoen eraginpean egon daitezkeen pertsonak eta ondasunen osotasuna eta funtzionalitatea babestea; energia elektrikoaren hornidurak behar duen erregulartasun.....
Libro 
23,00 €17,00 € 
eBook 
5,00 € 


Materialen zientzia eta ingeniaritza irakasteko aurreko edizioetan erabilitako helburuak eta hurbilketak mantendu ditut zazpigarren edizio honetan.

Lehen helburua, helburu nagusia, da kalkulua, kimika eta fisika ikasten hasi diren unibertsitateko ikasleei oinarrizko printzipioak aurkeztea maila egoki batean. Helburu hori betetzeko, materialen zientzia eta ingeniaritza lehen aldiz jorratzen duten ikasleei ezagun izango zaien terminologia erabiltzen ahalegindu naiz, baita termino ezezagun guztiak definitzen eta azaltzen ere.

Bigarren helburua da gaia ordena logiko batean aurkeztea, gai sinpleenetatik konplexuene.....
Libro 
58,00 €43,00 € 


Industria-ingeniariaren titulazioko ikasketa-plana berritzeaz batera, sendotu egin dira hainbat irakasgai, hala nola eraikuntzari buruzkoa, eta irakasleek gero eta gehiago sustatzen dituzte mota honetako dokumentuak, aldaketoi erantzun nahirik. Ikaslearen prestakuntza osatzeko, Eraikuntzaren Teknologia irakasgaiaren eskakizunen barruan (Industria Ingeniaritzako 5. maila – Eraikuntza Intentsifikazioa), ikasleak lehen urratsak egin behar ditu lurraren azterketan, eraikuntzarako material eta egitura baita lurra.

Ezagutza hori eskuratzea bereziki garrantzitsua da Meatzeen Ingeniaritza Teknikoa eta Herri Lanen Ingeniaritza .....
Libro 
16,00 €8,00 € 


Esku artean duzun liburua idazle berek egindako ELEKTRONIKA DIGITALA liburuaren osagarria da. 100 ariketa eta problema baino gehiago ditu, eta horien heren bat, gutxienez, xehetasun osoaz ebatzita daude. Idazleek ingeniaritzako zenbait titulaziotan ematen dute irakasgai hori, eta irakasgaiaren azterketetako problemen bilduma bat dira honako ariketa eta problema hauek guztiak. Azpimarragarria da, irakasgai horretan, gehienetan, sistema elektroniko digital konplexu samar baten diseinua egiteko eskatzen duten problemek ez dutela erantzun bakarra izaten. Horregatik, garrantzitsuagoa da ebazpen-metodoa amaierako emaitza bera baino. .....
Libro 
12,00 € 


Sistema elektroniko digitalak -edo, laburrago esanda, Elektronika digitala- Ingeniaritzako titulazio askotan irakasten dira, eta funtsezkoak dira beste gai asko landu ahal izateko, besteak beste, Konputagailuen arkitektura, Zirkuitu digitalen diseinua eta Komunikazioen elektronika. Ingeniaritzako ikasleek Elektronika digitalaren oinarrizko mailako testuliburu gisa erabil dezaten prestatu da honako liburu hau. Bertan, bi gai uztartzen dira.

Batetik, sistema digital guztiek oinarrian duten teoria, eta, bestetik, sistema digital batean oinarrizko funtzioak betetzen dituzten zirkuitu integratuen aurkezpena. Gai guztietan .....
Libro 
20,00 € 


Energia elektrikoa sortu, goi-tentsioan garraiatu eta banatzeko sistemei buruzko ikuspegi gaurkotu eta osoa ematea da liburu honen helburua. Horretarako, espezialista talde handi bat aritu da lankidetzan; ahalegin handia egin dute liburuan landutako gai bakoitzaren gaur egungo egoeraren azterketa laburra egiteko.

Eskola teknikoetako irakasle eta ikasleek testuliburu nagusi gisa erabil dezakete. Halaber, doktoretza-ikasleek eta egunean jarri nahi duten profesionalek abiapuntu gisa ere erabil dezakete, maila aurreratua baitu eta erreferentzia bibliografiko ugari baititu. Sektore elektrikoa iraultzen ari diren arauei .....
Libro 
40,00 €30,00 € 


2006tik 2009ra Euskal Herriko Unibertsitateko Bilboko Goi Ingeniaritza Eskolako Telekomunikazio Ingeniaritza Tekniko titulazioko Ingeniaritzaren Oinarri Matematikoak I irakasgaiko azterketetan proposatutako ariketen bilduma da liburu hau.

Oinarrizko irakasgaia denez, gai-zerrenda zabala lantzen da, ikaslea ingeniaritza teknikoko formakuntzan funtsezkoak diren zenbait matematika alorretan barnera dadin.

Liburuaren helburua honakoa da: ikaslearen eskuetan irakasgaian barneratutako kontzeptuak sakontzeko tresna baliagarri bat jartzea. Tresna horrek baliagarria izan behar du azterketen prestakuntzan.

Libro 
20,00 €10,00 € 


En este libro se presenta una colección de ejercicios en los que se plantean diferentes problemas de comunicación en red (nivel de red e inferiores), y se presenta una posible solución a los mismos. Este material está diseñado para servir de soporte a las siguientes asignaturas impartidas en la Universidad del País Vasco (UPV/EHU):

- Redes y Servicios de Telecomunicación, segundo curso de las titulaciones de Ingeniería Técnica de Telecomunicación (planes de estudios de 2001).
- Redes y Servicios de Telecomunicación I, segundo curso de la titulación Ingeniería de Telecomunicación (plan de estudios de 1995).

eBook 
Acceso abierto. Descargar


Este libro es una recopilación de los problemas de examen propuestos en la asignatura Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería I de la titulación en Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones de la Escuela Superior de Ingeniería de Bilbao de la Universidad del País Vasco (Telemática y Sistemas de Telecomunicación), desde el año 2006 hasta el 2009.

Se trata de una asignatura básica donde se abordan una amplia variedad de temas, con el fin de introducir al estudiante en diversos ámbitos de las matemáticas, necesarios para su formación como ingeniero técnico.

El objetivo del libro es poner al alcance del alumno un .....
Libro 
20,00 € 

Página Anterior

Mostrados: 61-70 de 111 resultados

Página 7 de 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Página Siguiente