Uso de cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle datos que puedan ser de su interés.

Si acepta este uso pulse aquí

 

 
CC. Sociales y Jurídicas Sociología
Ordenado por:     Libros por página:


Lan honek aztertu du zein ekarpen egin dion gizarteari, azken hamarkadetan, Euskal Unibertsitate Sistemak maila ekonomikoan, politikoan, kulturalean, sozialean eta beste maila batzuetan. Horretarako, analisi kualitatiboaren aldeko apustua eginda, Euskal Unibertsitate Sistema ikusteko hiru modu identifikatu eta aztertu dira: alde batetik, ikuspegi akademiko-insituzionala, zeinak, neurri handi batean –baina ez soilik–, unibertsitatearen instituziotik ikusten baitu aztergaia; beste alde batetik, ikuspuntu tekniko-ekonomikoa, zeinak unibertsitateari begiratzen baitio produkzio sistematik; azkenik, ikuspuntu kritikoa, gizartearekiko .....
eBook 
Acceso abierto. Descargar


Este trabajo evalúa, de forma cualitativa, la aportación que ha hecho el Sistema Universitario Vasco durante las últimas décadas a las trascendentes transformaciones acaecidas en la sociedad vasca a nivel económico, político, cultural, social y otros. Para ello, ha identificado y analizado tres maneras de ver el Sistema Universitario Vasco: bajo el punto de vista académico-institucional, que mira el panorama principalmente –pero no exclusivamente– desde la propia universidad; a través del discurso técnico-económico, que observa la universidad desde la perspectiva del sistema productivo; y, finalmente mediante el discurso crítico, .....
eBook 
Acceso abierto. Descargar

Ikerkuntza sozialaren estiloak. Epistemologia, anarkia zerbait eta soziosofia pixka bat Bergua Amores, José ÁngelBerasategi Catalán, Maialen (itzultzailea); Lizasoain Baleztena, Markel (zuzentzailea)

Ordena soziala politikaren bidez egiten da (profesionalek lagunduta), eta zientziaren bidez pentsatzen da (ikerkuntzak lagunduta). Gizartea aldatuz joan da, ekiteko eta gogoeta egiteko baliabideak ere aldatu egin direlako. Ikerkuntza sozialean, zehazki, teknika kuantitatiboen enfasia baztertu eta teknika kualitatiboak erabiltzen hasi dira, teknika parte-hartzaile eta esku-hartzaileetara iritsi arte. Zer soziala eraikitzeko modu heteronomo eta hierarkiko bat adierazten dute teknika horiek, baina bada modu autonomo eta anarkiko bat ere, eliterik gabea. Urrunago, soziosofia dago, zer sozialera hurbiltzeko modu jakin bat, kontuan .....
Libro 
17,00 € 


El proyecto Apoyo a las víctimas de las violencias sexuales en el contexto universitario: creando modelos estables de formación (USVreact) es una investigación-acción de dos años, implementada gracias a la cofinanciación del programa Daphne III de la Comisión Europea. Su objetivo principal ha sido diseñar, pilotar y evaluar formaciones que tuvieran un impacto positivo en la prevención y el abordaje de las violencias sexuales en el ámbito universitario. Para ello, se han diseñado materiales educativos específicos y se ha formado a personal docente, de administración y, en algunos casos, estudiantes para que pudiesen ofrecer una .....
Libro 
4,00 € 


El trabajo es una obra de carácter colectivo, en la que se analiza la evolución del proceso de integración del colectivo de origen extranjero residente en la Comunidad Autónoma de Euskadi -CAE-.

Para ello, se utilizan los datos que ofrece la Encuesta de Población Inmigrante Extranjera -EPIE-, una operación estadística o?cial realizada por el Gobierno Vasco a población de origen extranjero que no tiene parangón a nivel estatal y que nos ofrece información hasta el momento de dos periodos diferentes, los años 2010 y 2014.

Aprovechando la amplia información que ofrece esta encuesta en diferentes ámbitos y la .....
eBook 
Acceso abierto. Descargar


A lo largo del trabajo se exponen los supuestos desde los que pensamos el cambio. Hay cinco que componen el cuaderno de bitácora para comprender desde donde vivir y comprender el cambio y, muy especialmente, qué consecuencias abarca. Damos importancia a los aspectos que, para nosotros, son claves. Entramos bajo el suelo y la bóveda de: i) el paradigma tecnológico actual; ii) los sentidos y las orientaciones de las teorías del cambio; iii) la caja de herramientas para direccionarlo, en especial la innovación, la creatividad y la capacidad de emprender; iv) las crisis de los soportes políticos y de las referencias socio-culturales; .....
Libro 
20,00 € 
eBook 
6,00 € 


Jatorri atzerritarra duten biztanleen inguruko pertzepzioak eta jarrerak azken barometrotik urtebete igaro den honetan, Ikuspegi – Immigrazioaren Euskal Behatokiak egindako 2017ko Barometroaren emaitzak aurkeztuko ditugu ondoren. María José Martín Herrero, José Antonio Oleaga Páramo, Gorka Moreno Márquez, Maite Fouassier Zamalloa, Taide Arteta Esnal, Arkaitz Fullaondo Elordui-Zapaterietxe, Iraide Fernández Aragón, Julia Shershneva, Beatriz Otero Gutiérrez eta Maddalen Epelde Juaristi arduratu dira 2017ko Barometroaz. Horiez gain, Antonio Gómez Parada dokumentazio eta bibliografia euskarriaz arduratu da. 2017ko Barometroko emaitzek .....
eBook 
Acceso abierto. Descargar


Transcurrido un año desde el último Barómetro: percepciones y actitudes hacia la población de origen extranjero en la CAE, presentamos los resultados del Barómetro 2017 realizado por Ikuspegi – Observatorio Vasco de Inmigración, en el que han tomado parte María José Martín Herrero, José Antonio Oleaga Páramo, Gorka Moreno Márquez, Maite Fouassier Zamalloa, Taide Arteta Esnal, Arkaitz Fullaondo Elordui-Zapaterietxe, Iraide Fernández Aragón, Julia Shershneva, Beatriz Otero Gutiérrez y Maddalen Epelde Juaristi. Además, Antonio Gómez Parada ha proporcionado soporte documental y bibliográfico. Los resultados del Barómetro 2017 confirman .....
eBook 
Acceso abierto. Descargar


Liburu guztiz erakargarri honek ederki lortzen du teoria-aukera nagusi guztien azalpen argi bat ematea, jarrerak epaitu gabe baina kritika saihesteke, bere testuinguruan kokaturik bakoitza. James Mayall, Review of International Studies

Testua grazia, erritmo eta jostagarritasun halako batez idatzia da. Ikasleek –eta haien irakasleek– onura handia aterako dute irakurketatik. Baita ondo pasatu ere!. N.J. Rengger, Political Studies

Argitaraldi berri bikain honek sendotu egin dit liburu honi buruz lehendik nuen iritzia, denetan egokientzat baitaukat testu hau Nazioarteko Harremanei ekin behar dietenentzat. .....
Libro 
19,00 € 


Ikerketa lan honetan, eromen terminoa berreskuratu nahi izan du egileak. Mendebaldeko medikuntza-sistema hegemonikoak "buruko gaixotasuna" erabiltzen du gaur egun; baina termino horrekin, ez da "deskubritze" hori kulturalki eta sozialki baldintzatuta dagoela adierazten. Kontrako aldean koka dezakegu eromen terminoa; zientifikotasunik gabekotzat jotzen da gehienetan.

Ikerlan honek 2016an jaso zuen Ikasketa Feministei edo Genero Ikerketei buruzko UPV/EHUko tesi onenaren Micaela Portilla VITORIA SARIA (4. edizioa). Argitalpenak UPV/EHUko Berdintasunerako Zuzendaritzaren diru laguntza izan du.

Esta investigación .....
Libro 
19,00 € 
eBook 
6,00 € 

Página Anterior

Mostrados: 61-70 de 160 resultados

Página 7 de 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Página Siguiente