Uso de cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle datos que puedan ser de su interés.

Si acepta este uso pulse aquí

 

 
Arte y Humanidades Filología
Ordenado por:     Libros por página:

EHULKUren hizkuntza-aholkuak. Fitxa didaktikoak García García de los Salmones, Julio; Gómez Zubia, GenaroAlberdi, Xabier; Apaolaza, Juan Mari; Bilbao, Gidor; Garzia, Juan; Igerabide, Juan Kruz; Laka, Itziar; Makazaga, Jesús Mari; Ormaetxea, José Luis "Txipi"; Roque, Íñigo; Sarasola, Ibon (lank.)

EHULKUren hizkuntza-aholkuak. Fitxa didaktikoen bilduma (2006-2014).

Zortzi urtetik gora daramatza UPV/EHUko Euskara Zerbitzuak euskararen erabilerari buruzko aholkuak fitxa didaktikoen bidez unibertsitateko kide euskaldunen artean banatzen. Argitalpen honen bidez, etxeko mugak gainditu, eta plazara atera nahi izan dugu urteotako lana: euskararen erabiltzaile oro izan daiteke, horrenbestez, argitalpen honen hartzaile.

Urte horietako ia 150 fitxa didaktikoen bilduma dugu, era sailkatuan eta bilaketak modu errazean egiteko prestatua: hiztegia, morfologia, sintaxia, estiloa, ortotipografia, puntuazioa eta .....
cd/dvd 
6,00 € 


El cuestionario ortográfico contiene un conjunto ordenado de preguntas escritas, de aplicación colectiva, que permite obtener información ortográfica y ortotipográfica de forma sistemática y normalizada, a partir de la cual conocer la aceptación o rechazo de diferentes nociones y usos ortográficos. Con él se pretende recoger la actitud de los encuestados ante conceptos y variantes gráficas y ortotipográficas que se les proporcionan y que son las mismas para todos. Se comprueba, de esta manera, el grado de dominio de los recursos ortográficos de los encuestados, esto es, su habilidad o destreza para elegir los elementos tipográficos .....
Libro 
16,00 € 


Joan den 2012ko urriaren 11n Koldo Mitxelenaren heriotzaren 25. urteurrena izan zen. Haren izena daraman Katedrak data hori kontuan hartu zuen III. Biltzarra antolatzeko orduan, edozein biltzarretan ohikoak izaten diren txosten eta komunikazioez gain egun oso bat eskaini baitzion Mitxelenaren lan esanguratsu eta aipagarrienak aztertzeari. Lau egun horietan bildu ziren euskal hizkuntzalaritza historikoaz eta filologiaz gaur egun zerbait interesgarria esateko gai zirenak, nahiz eskarmentuko irakaslea zein ikerketa lanetan hasi berria izan, guztiak batera, euskal filologiako ikasle eta entzule interesatuen aurrean beren ekarpenak .....
Libro 
24,00 € 
eBook 
8,00 € 


Aurkibidea:

- Irantzu Epelde: Hitzaurrea.
- Beñat Oyharçabal, Jasone Salaberria eta Irantzu Epelde: Norantz datubasea: aurkezpena eta aditz komunztadurako datua.
- Beatriz Fernández: Goi- eta behe-datiboak eta Datibo-Komunztaduraren Murriztapena: Ipar-ekialdeko hizkerak eta euskara estandarra.
- Orreaga Ibarra: Egungo gazte mintzairaren hainbat ezaugarri.
- Iñaki Camino: Ekialdeko euskararen iraganaz.
- Joseba A. Lakarra: Gogoetak euskal dialektologia diakronikoaz: Euskara Batu Zaharra berreraiki beharraz eta haren banaketaren ikerketaz.
- Egileak.
Libro 
16,00 € 
eBook 
5,00 € 


Aralarko Mailoen azpian daude Betelu, Errazkin, Lezaeta eta Araitz bailarako sei herriak: Atallu, Arribe, Azkarate, Uztegi, Gaintza eta Intza. Nafarroako mendebalean, Gipuzkoako mugan, Tolosatik gertu daude. Alderdi horretako euskararen gramatika eta hiztegia bildu dira liburu honetan. Bereziki nabarmentzekoa da osatu den hiztegi zabala: 2.656 sarrera, 148 azpisarrera, 310 esapide, 171 esaera zahar eta 6 hitz-joko aurkezten dira. Ez eskualde honetan ez inguruetan, ez zegoen gisa horretako bildumarik. Koldo Zuazok, Mailopeko zenbait bizilagunen laguntzarekin, 2010-2013 bitartean egindako ahaleginaren emaitza da.

Koldo .....
Libro 
18,00 € 


Index:

- Eccentric agreement (Ken Hale).
- Datibo sintagmen izaera sintaktikoaren inguruan: eztabaidarako oinarrizko zenbait datu (Pablo Albizu).
- Person and number inflection in Basque (Karlos Arregi).
- The role of verbal agreement in licensing null arguments (Arantzazu Elordieta).
- On the position of verbal agreement markets (Andrés Enrique Arias).
- Absolutibo komunztaduradun ergatiboak, absolutibo komunztaduradun datiboak: ergatiboaren lekualdatzetik datiboaren lekualdatzera (Beatriz Fernández).
- Objektu-komunztadura XIX eta XX. Mendeetako euskal gramatiketan (Ricardo Gómez).
- .....
eBook 
Acceso abierto. Descargar


Hausnargaiaren ezaugarriek hala eskatuta, aspaldidanik nabarmenarazia zuen gure Literatur Mintegi honek idazleekin harreman zuzenean hasteko premia, baina arrazoizkoegiak ez ziruditen arrazoiak zirela eta, urtez urte atzeratzen joan da ekimena.

Oraingoan, halere, aldeko izar eta astroen konjuntzioa gertatu bide da ortzian eta aukera baliatu ahal izan dugu behialako asmo premiatsuari ekiteko eta, galdetegi moduko baten itxurapean izan bada ere, harremana behingoz gauzatzeko. Nahiz eta –ezin horrelakoetan “nahiz eta”-rik falta– aldez aurretik genekien negu aurreko garaiak ez direla gurean egokienak idazleak astitsu .....
Libro 
14,00 € 
eBook 
4,00 € 


El cuestionario gramatical contiene un conjunto ordenado de preguntas escritas, de aplicación colectiva, que permite obtener información gramatical de forma sistemática y normalizada, a partir de la cual conocer la aceptación o rechazo de diferentes usos y conceptos gramaticales. Con él se pretende recoger la actitud de los encuestados ante conceptos, estructuras y construcciones gramaticales que se les proporcionan y que son las mismas para todos. Se comprueba, de esta manera, el grado de dominio de los recursos gramaticales de los encuestados, esto es, su habilidad o destreza para elegir los recursos expresivos más adecuados .....
Libro 
14,00 € 


- Sobre el léxico deportivo: a propósito de un corpus modular para el NDHE.
José A. Pascual (Universidad Carlos III de Madrid. Real Academia Española).
- La investigación histórica de las lenguas aisladas, o ¿es raro el vasco? (Lyle Richard Campbell, Universidad de Utah).
- Las armas de la filología: la cuestión del Vasco Antiguo y los hallazgos de Iruña-Veleia (Joaquín Gorrochategui, Instituto de Ciencias de la Antigüedad, UPV/EHU).
- -a morfemaren erabilera (eza) ekialdeko euskaretan (Julen Manterola, UPV/EHU eta EHE).
- Fonosinbolismoa eta euskara (Mikel Martínez Areta, UPV/EHU).
- Toponimia vasca .....
Libro 
23,00 € 
eBook 
7,00 € 


Toda investigación en torno a lo que corrientemente se denomina obra maestra literaria (u obra auténtica, o canónica, o valiosa, etc.) debe asumir unos cuantos postulados: que su objeto de estudio existe, que la indagación sobre él es factible, que ésta debe abordarse desde el valor estético, y que se puede emprender con una multiplicidad de aproximaciones. Esos cuatro supuestos han servido de base a este estudio, pero no están hoy en día, sobre todo los tres primeros, exentos de controversia, ni a salvo de cuestionamiento. Como dice el crítico Harold Bloom: «Enfrentarse a la grandeza mientras leemos es un proceso íntimo y costoso .....
Libro 
18,00 € 
eBook 
8,37 € 

Página Anterior

Mostrados: 61-70 de 185 resultados

Página 7 de 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Página Siguiente