Uso de cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle datos que puedan ser de su interés.

Si acepta este uso pulse aquí

 

 
CC. Sociales y Jurídicas Sociología
Ordenado por:     Libros por página:


Liburu honetan Nazioarteko Harremanak deritzogun diziplinaren mapa teorikoa marrazten da; hau da, arlo akademiko hori osatzen duten korronte teoriko desberdinen, eta joera horien artean izaten diren eztabaiden ezaugarriak azaltzen dira. Gaur egun, diziplinak ikuspegi teoriko ugari hartzen ditu barne, eta horiek hainbat desberdintasun dituzte maila batzuetan: sustrai eta funts intelektualak, munduari eta errealitateari buruzko ikuskera, analisi zientifikoa ulertzeko modua, sinesmen eta proposamen politikoak, etab.

Beraz, joera teoriko horiek ezagutzea oso lagungarria izango zaigu gaur egun munduan dauden arazo eta .....
Libro 
18,00 € 


La relación entre arte y memoria constituye un ejemplo de espacio interdisciplinar frente a la complejidad y fragilidad del acto de recordar, así como de sus potenciales abusos. Se trata de un tema necesario pero cuyo abordaje parece difícil aún hoy en día, por lo que debe felicitarse al Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián por su iniciativa en un tema necesario, que no deja de ser inoportuno ante posiciones sectaristas. Esa inoportunidad permite abrirse al debate crítico desde la conciencia de una deuda social con las víctimas que está dando lugar a diferentes iniciativas, públicas y privadas, en diversos municipios.

eBook 
Acceso abierto. Descargar


Liburu honek Euskadiko ETAren ondorengo egoera edo bake-prozesua aztertzen ditu, ideologia- eta metodologia-ikuspuntu ezberdinetatik, gatazkaren ostekoak diren hurrengo gai giltzarrien gaineko gogoeta eginez: biktimen politikak, justizia leheneratzailea eta justizia trantsizionala, adierazpen-askatasuna, ETAren armagabetzea eta desagertzea, indarkeriak gizartean izan duen eragina; eta, azkenik, bakerako eta giza eskubideetarako hezkuntza, bizikidetza, memoria eta gizarte-ehunaren berregitea.

Esandako gaiak ikuspuntu juridikotik aztertu dira, nagusiki, baina jakintzaren beste alor batzuetako adituen ikuspegiak tartekatu .....
Libro 
18,00 € 


For decades, the concept of collective action has been widely used in the social sciences, giving birth to the prolific areas of protest, contentious politics and social movements studies. A myriad of theoretical approaches and empirical studies have subsequently sprung up within these confines, reaching almost every single corner of our academic world and intertwining with the practice of movements themselves. But however fertile this area has been, little research has so far delved into a crucial aspect of collective action: its collaborative dimension.

The concept of sharing society, guiding both our research and this .....
Libro 
20,00 € 
Consultar disponibilidad
eBook 
Acceso abierto. Descargar


Actas del X Congreso Vasco de Sociología y Ciencia Política : Sociedades en constante cambio: realidad social y reto científico.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
X. Soziologia eta Zientzi Politikoaren Euskal Kongresuaren Aktak: Etengabeko aldaketan dauden gizarteak: errealitate soziala eta erronka zientifikoa.
eBook 
Acceso abierto. Descargar


USVreact proiektua (Unibertsitate-eremuko indarkeria sexualen biktimei babesa: prestakuntza eredu egonkorrak sortzen) bi urtetan zehar garatu dugun ikerketa-ekintza da, Europar Batzordearen Daphne III programaren aldi bereko finantzaketari esker inplementatu dena. Bere helburu nagusia izan da unibertsitate-eremuaren baitan jazotzen diren indarkeria sexualen prebentzioan eta abordatzean eragin positiboa izango luketen prestakuntzak diseinatu, gidatu eta ebaluatzea. Horretarako, hezkuntzamaterial espezifikoa diseinatzeaz gain, irakasleak, administrazioko langileak eta, zenbait kasutan, ikasleak trebatu ditugu, aipatutako indarkeriak .....
eBook 
Acceso abierto. Descargar


Jornadas Universitarias de Tecnología Educativa
La competencia y Ciudadanía Digital para la Transformación Social

Libro de Actas. XXVI. EDICIÓN
San Sebastián 27,28 y 29 de junio de 2018

=======================


Hezkuntza-Teknologia Unibertsitate Jardunaldiak
Konpetentzia eta Hiritartasun Digitala Gizarte Eraldaketarako

Akten Liburua. XXVI. EDIZIOA
Donostian, 2018ko ekainak 27, 28 eta 29
eBook 
Acceso abierto. Descargar


Lan honek aztertu du zein ekarpen egin dion gizarteari, azken hamarkadetan, Euskal Unibertsitate Sistemak maila ekonomikoan, politikoan, kulturalean, sozialean eta beste maila batzuetan. Horretarako, analisi kualitatiboaren aldeko apustua eginda, Euskal Unibertsitate Sistema ikusteko hiru modu identifikatu eta aztertu dira: alde batetik, ikuspegi akademiko-insituzionala, zeinak, neurri handi batean –baina ez soilik–, unibertsitatearen instituziotik ikusten baitu aztergaia; beste alde batetik, ikuspuntu tekniko-ekonomikoa, zeinak unibertsitateari begiratzen baitio produkzio sistematik; azkenik, ikuspuntu kritikoa, gizartearekiko .....
eBook 
Acceso abierto. Descargar


Este trabajo evalúa, de forma cualitativa, la aportación que ha hecho el Sistema Universitario Vasco durante las últimas décadas a las trascendentes transformaciones acaecidas en la sociedad vasca a nivel económico, político, cultural, social y otros. Para ello, ha identificado y analizado tres maneras de ver el Sistema Universitario Vasco: bajo el punto de vista académico-institucional, que mira el panorama principalmente –pero no exclusivamente– desde la propia universidad; a través del discurso técnico-económico, que observa la universidad desde la perspectiva del sistema productivo; y, finalmente mediante el discurso crítico, .....
eBook 
Acceso abierto. Descargar

Ikerkuntza sozialaren estiloak. Epistemologia, anarkia zerbait eta soziosofia pixka bat Bergua Amores, José ÁngelBerasategi Catalán, Maialen (itzultzailea); Lizasoain Baleztena, Markel (zuzentzailea)

Ordena soziala politikaren bidez egiten da (profesionalek lagunduta), eta zientziaren bidez pentsatzen da (ikerkuntzak lagunduta). Gizartea aldatuz joan da, ekiteko eta gogoeta egiteko baliabideak ere aldatu egin direlako. Ikerkuntza sozialean, zehazki, teknika kuantitatiboen enfasia baztertu eta teknika kualitatiboak erabiltzen hasi dira, teknika parte-hartzaile eta esku-hartzaileetara iritsi arte. Zer soziala eraikitzeko modu heteronomo eta hierarkiko bat adierazten dute teknika horiek, baina bada modu autonomo eta anarkiko bat ere, eliterik gabea. Urrunago, soziosofia dago, zer sozialera hurbiltzeko modu jakin bat, kontuan .....
Libro 
17,00 € 

Página Anterior

Mostrados: 51-60 de 157 resultados

Página 6 de 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Página Siguiente