Uso de cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle datos que puedan ser de su interés.

Si acepta este uso pulse aquí

 

 
Arte y Humanidades Filología
Ordenado por:     Libros por página:

Banco de Datos Hesperia de Lenguas Paleohispánicas (BDHESP). IV. Estudios y suplementos. I. Vasco e ibérico Bähr, GerhardGorrochategui Churruca, Joaqui´n; Vallejo Ruiz, Jose´ Mª; Garci´a Castillero, Carlos (eds.)

La traducción castellana de la tesis doctoral de Gerhard Bähr, 75 años después de su redacción y más de 65 años después de la publicación de la versión original alemana, sirve de la mejor manera posible a la difusión del pensamiento académico del estudioso legazpiarra, compensando tardíamente los infortunios que la edición y difusión de la obra sufrieron por las trágicas circunstancias que acompañaron los últimos años de la vida de su autor.

La tesis doctoral de Bähr supuso en su tiempo un avance considerable en varios aspectos relacionados con las lenguas y las escrituras prerromanas de Hispania. En el apartado básico .....
eBook 
Acceso abierto. Descargar


Uribe Kosta, Txorierri eta Mungialdeko euskara da saio honen aztergaia. 25 herri dira guztira eta hizkuntzaren aldetik badu interesa: Euskal Herriko ipar-mendebaleko ertzean dago eta, kokagune hori dela eta, hainbat ezaugarri zahar gorde eta, aldi berean, gauza berriak sortu dira bertan. Batez ere Uribe Kosta eskualdea agertzen da berezi.

Hiru atal nagusi ditu saioak. Alderdi horretako euskararen gramatika txiki bat aurkezten da lehenean. Hiztegi zabalak osatzen du bigarrena: 572 sarrera eta 63 azpisarrera daude guztira. Hirugarren atalean hizkera horren egitura dialektala azaltzen da. Gainera, 41 mapa agertzen dira, .....
Libro 
15,00 € 
eBook 
5,00 € 


Urte luzez irakasle, irakaskide, lankide, lagun izanik, eta urte luzez Euskal Herriko Unibertsitateko gela-bulegoetan letraz eta tintaz aritu ondoren, ez zen azti-dohain berezirik behar Txipi Ormaetxeari paper idatzizko azala daraman agurtze-oparia egokituko zitzaiola igartzeko. Haren erretiroaren karietara etorri nahi izan du liburu honek, lar belutu gabe.

Eta etorri ere, urteotan Txipik eskaini dituen profesionaltasun eta adiskidetasunaren sakapean aterpetu guran etorri da: Hire bordatxoan honetan, izan ere, aitormena eta omena azaltzera hurbildu diren hamaika egileren lanak bildu dira, hala lagunaren giza alderdia .....
Libro 
15,00 € 
eBook 
4,00 € 


Esta obra, "Onomástica paleohispánica: Antroponimia y Teonimia. Parte I: testimonios epigráficos latinos, celtibéricos y lusitanos, y referencias literarias", forma parte del proyecto Hesperia (Banco de Datos de las Lenguas Paleohispánicas), y recopila el material onomástico relacionado directamente con la península ibérica en la Antigu¨edad (una versión on-line se puede consultar en http://hesperia.ucm.es/consulta_hesperia/onomastica/acceso_onomastica. php); concretamente se recogen en ella los nombres de persona (antropónimos) y de divinidades (teónimos) que, en parte, han llegado hasta nosotros en los propios documentos .....
eBook 
Acceso abierto. Descargar


Aurkibidea:

- Sarrera (Aurrekoetxea, G., Romero, A. eta Etxebarria, A.).
- The role of gesture and prosodic cues in the development of pragmatic meanings (Esteve-Gibert, N.).
- Keinuen eta bokalizazioen arteko harremanak komunikazio-funtzio goiztiarretan: ebidentziak euskara hizkuntzatik (De Pablo, I., Romero, A., Gaminde, I. eta Etxebarria, A.).
- Sinesgaiztasuna galderetan estrategia audiobisualen bitartez: prosodia eta keinuak (Romero, A., Gaminde, I., Etxebarria, A. eta Sanz, A.).
- Keinuaren eta azentuaren lerrokatzea gazte euskaldun elebidunetan (Etxebarria, A., Gaminde, I., Romero, A. eta Sanz, .....
eBook 
Acceso abierto. Descargar


El THAM-3 es un test de medición de las habilidades metalingüísticas cuyo radio de acción abarca desde estudiantes de bachillerato hasta la edad adulta. Se compone de tres pruebas, Comprensión, Aceptabilidad y Lenguaje Figurado, que se suministran por medio de pruebas escritas. El test consta de dos tipos de preguntas, las lingüísticas (L), que miden una conciencia intuitiva de las estructuras y las convenciones de la lengua, y las metalingüísticas (ML), que requieren la justificación y argumentación de las respuestas previas, y por tanto miden la conciencia metalingüística a nivel explícito. Concebido originariamente en lengua .....
eBook 
Acceso abierto. Descargar
ePub 
Acceso abierto. Descargar

ESKAINTZA BEREZIA - OFERTA ESPECIAL

Luis Michelena
OBRAS COMPLETAS (IDAZLAN GUZTIAK)
- 15 liburuki/tomos -I. Linguística histórica
Libro 
100,00 € 
Consultar disponibilidad


El Banco de Datos de Lenguas Paleohispánicas Hesperia tiene como finalidad la catalogación y la difusión de los textos escritos en las antiguas lenguas locales de la Península Ibérica, con exclusión del fenicio, el griego y el latín. El presente volumen es la versión impresa –a fecha de 2015– de una de las bases de datos que integra dicho banco: la correspondiente a la epigrafía monetal.

Recoge las leyendas monetales redactadas en una lengua paleohispánica (fundamentalmente ibérico y celtibérico) tanto de la Península Ibérica cuanto del sureste de las Galias, incluidas las redactadas en latín y griego en las emisiones .....
eBook 
Acceso abierto. Descargar


Liburu hau ez da sintaxi-liburu bat, nahiz eta, zentzu zabalean, joskeraz diharduela esan litekeen.

Sintaxia arau sorta baten bitartez perpaus gramatikalak sortzeko mekanismo bat da. Hiztunak arauok jakin (edo ikasi) beharra dauka. Sintaxi-arauek, ordea, erabaki gabe uzten dute nola antolatu perpausak egoki adierazteko kasuan-kasuan eman nahi den informazioa. Sintaxia, zentzu horretan, ez da interesgarria testugintzari begira: men egin, eta kito.

Beste nonbait bilatu beharko dugu, beraz, askatasun-tarte handiagoa eskainiko digun zerbait. Denok baitakigu badela askatasun ez nolanahikorik, eta are sormen .....
Libro 
17,00 € 


Handia da, zentzurik onenean gainera, Ibon Sarasolaren itzal akademikoa: azkeneko hamarkadetan, alde batera edo bestera, euskararen ikerketaz arduratu garen guztiok jo behar izan dugu EHUko ikertzaileak argitaratu dituen lanak behin eta berriz ikustera eta kontsultatzera. Ongi dakigunez, erraldoia da Ibonek bere bizitzan zehar egin duen lana. Erraldoia, berezia eta ordu askoren emaitza. Lexikografo gisa ezagutzen du batez ere jendeak, lan oparoa egin baitu arlo horretan: Euskaltzaindiarekin aritu da urte luzeetan, erakundearen buru Villasante zela lehenik, eta Haritxelar geroago. Urte haietan etengabe egin zuen lan bere etxean eta .....
Libro 
30,00 € 
eBook 
10,00 € 

Página Anterior

Mostrados: 51-60 de 188 resultados

Página 6 de 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Página Siguiente