Uso de cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle datos que puedan ser de su interés.

Si acepta este uso pulse aquí

 

 
Arte y Humanidades Filología
Ordenado por:     Libros por página:


Gotzon Aurrekoetxea, zerbait izatekotan, hurreko pertsona da, naturala eta pasionatua bere zereginetan; egiten duen gauza guztietan bihotza jartzen duen horietakoa. Irakasle izan dutenek aitortuko dute haren hurbiltasuna, ikerketa taldekide izan dutenek bezalatsu, edo familiako kide zein lagunek. Bere naturaltasunean, bihotza jartzen dio egiten duen guztiari eta, ezbairik gabe, bihotza jartzen denean uzta oparoa jasotzen da gero handik.

Gasteizko Letren Fakultatean (Euskal Herriko Unibertsitatean) urte luzez irakasle izan da eta, berak behin eta berriro esaten duen bezala, atzetik datozen gazteei utzi die lekua beraiek .....
Libro 
24,00 € 


A pesar del predicamento que la Indoeuropeística tiene en el marco de la Lingüística Histórica y Comparada, tanto por el papel que ha desempeñado en la génesis de este tipo de estudios como por el valor que siguen teniendo muchos de sus postulados teóricos, no resulta ser el rincón más accesible ni el más amable para el estudiante que debe iniciarse en sus fundamentos. Entre las carencias y dificultades existentes para su estudio está, aparte de las inherentes a la disciplina misma, la falta de un glosario propio, sea en español sea en cualquier otra lengua, que reúna y acerque la información más inmediata.

A cualquier .....
eBook 
Acceso abierto. Descargar


Aurkibidea:

- Sarrera (Iglesias, A.; Romero, A.; Ensunza, A.).
- Transcribing intonation with ETI_TOBI (Elvira-García, W.).
- Diatech tresna informatikoaren bertsio berria (Aurrekoetxea, G.; Iglesias, A.; Santander, G.; Usobiaga, I.).
- Euskararen bariazio geo-morfologiaren azterketa (Videgain, X.; Aurrekoetxea, G.).
- Subject pronoun expression in Basque: description and pedagogical implications (Sainz-Maza, L.; Rodríguez, I.).
- Bariazio prosodikoaren eragina testu irakurrien ulermenean (Etxebarria, A.; Romero, A.; Gaminde, I.; Garay, U.).
- Dos décadas de dialectometría entonativa .....
eBook 
Acceso abierto. Descargar

Banco de Datos Hesperia de Lenguas Paleohispánicas (BDHESP). IV. Estudios y suplementos. I. Vasco e ibérico Bähr, GerhardGorrochategui Churruca, Joaqui´n; Vallejo Ruiz, Jose´ Mª; Garci´a Castillero, Carlos (eds.)

La traducción castellana de la tesis doctoral de Gerhard Bähr, 75 años después de su redacción y más de 65 años después de la publicación de la versión original alemana, sirve de la mejor manera posible a la difusión del pensamiento académico del estudioso legazpiarra, compensando tardíamente los infortunios que la edición y difusión de la obra sufrieron por las trágicas circunstancias que acompañaron los últimos años de la vida de su autor.

La tesis doctoral de Bähr supuso en su tiempo un avance considerable en varios aspectos relacionados con las lenguas y las escrituras prerromanas de Hispania. En el apartado básico .....
eBook 
Acceso abierto. Descargar


Uribe Kosta, Txorierri eta Mungialdeko euskara da saio honen aztergaia. 25 herri dira guztira eta hizkuntzaren aldetik badu interesa: Euskal Herriko ipar-mendebaleko ertzean dago eta, kokagune hori dela eta, hainbat ezaugarri zahar gorde eta, aldi berean, gauza berriak sortu dira bertan. Batez ere Uribe Kosta eskualdea agertzen da berezi.

Hiru atal nagusi ditu saioak. Alderdi horretako euskararen gramatika txiki bat aurkezten da lehenean. Hiztegi zabalak osatzen du bigarrena: 572 sarrera eta 63 azpisarrera daude guztira. Hirugarren atalean hizkera horren egitura dialektala azaltzen da. Gainera, 41 mapa agertzen dira, .....
Libro 
15,00 € 
eBook 
5,00 € 


Urte luzez irakasle, irakaskide, lankide, lagun izanik, eta urte luzez Euskal Herriko Unibertsitateko gela-bulegoetan letraz eta tintaz aritu ondoren, ez zen azti-dohain berezirik behar Txipi Ormaetxeari paper idatzizko azala daraman agurtze-oparia egokituko zitzaiola igartzeko. Haren erretiroaren karietara etorri nahi izan du liburu honek, lar belutu gabe.

Eta etorri ere, urteotan Txipik eskaini dituen profesionaltasun eta adiskidetasunaren sakapean aterpetu guran etorri da: Hire bordatxoan honetan, izan ere, aitormena eta omena azaltzera hurbildu diren hamaika egileren lanak bildu dira, hala lagunaren giza alderdia .....
Libro 
15,00 € 
eBook 
4,00 € 


Esta obra, "Onomástica paleohispánica: Antroponimia y Teonimia. Parte I: testimonios epigráficos latinos, celtibéricos y lusitanos, y referencias literarias", forma parte del proyecto Hesperia (Banco de Datos de las Lenguas Paleohispánicas), y recopila el material onomástico relacionado directamente con la península ibérica en la Antigu¨edad (una versión on-line se puede consultar en http://hesperia.ucm.es/consulta_hesperia/onomastica/acceso_onomastica. php); concretamente se recogen en ella los nombres de persona (antropónimos) y de divinidades (teónimos) que, en parte, han llegado hasta nosotros en los propios documentos .....
eBook 
Acceso abierto. Descargar


Aurkibidea:

- Sarrera (Aurrekoetxea, G., Romero, A. eta Etxebarria, A.).
- The role of gesture and prosodic cues in the development of pragmatic meanings (Esteve-Gibert, N.).
- Keinuen eta bokalizazioen arteko harremanak komunikazio-funtzio goiztiarretan: ebidentziak euskara hizkuntzatik (De Pablo, I., Romero, A., Gaminde, I. eta Etxebarria, A.).
- Sinesgaiztasuna galderetan estrategia audiobisualen bitartez: prosodia eta keinuak (Romero, A., Gaminde, I., Etxebarria, A. eta Sanz, A.).
- Keinuaren eta azentuaren lerrokatzea gazte euskaldun elebidunetan (Etxebarria, A., Gaminde, I., Romero, A. eta Sanz, .....
eBook 
Acceso abierto. Descargar


El THAM-3 es un test de medición de las habilidades metalingüísticas cuyo radio de acción abarca desde estudiantes de bachillerato hasta la edad adulta. Se compone de tres pruebas, Comprensión, Aceptabilidad y Lenguaje Figurado, que se suministran por medio de pruebas escritas. El test consta de dos tipos de preguntas, las lingüísticas (L), que miden una conciencia intuitiva de las estructuras y las convenciones de la lengua, y las metalingüísticas (ML), que requieren la justificación y argumentación de las respuestas previas, y por tanto miden la conciencia metalingüística a nivel explícito. Concebido originariamente en lengua .....
eBook 
Acceso abierto. Descargar
ePub 
Acceso abierto. Descargar

ESKAINTZA BEREZIA - OFERTA ESPECIAL

Luis Michelena
OBRAS COMPLETAS (IDAZLAN GUZTIAK)
- 15 liburuki/tomos -I. Linguística histórica
Libro 
100,00 € 
Consultar disponibilidad

Página Anterior

Mostrados: 51-60 de 196 resultados

Página 6 de 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Página Siguiente