Uso de cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle datos que puedan ser de su interés.

Si acepta este uso pulse aquí

 

 
Ciencias de la Vida Psicología
Ordenado por:     Libros por página:


Psikologia Fakultatean, beste ikastetxeetan bezala, unibertsitate- irakaskuntzaren erreforma-prozesuak titulazio berriak sortu ditu, hauen helburua gizarte, lan eta akademi errealitateak eskaturiko berezitze handiagoa lortzea delarik. Ikasketa-planen erreformak kreditu praktikoei garrantzi handia ematen die ikasleen heziketa hobetzeko asmoz.

Idazki honetan, bereziki ikaskuntza eta baldintzapena prozesuekin zerikusia duten hainbat fenomeno aurkezten eta garatzen ditugu eta hauek azaltzen dituzten eredu teorikoak kontutan hartzen ditugu. Etorkizuneko psikologoen heziketan kreditu praktikoek duten garrantziak honako .....
Libro 
3,01 € 


Komunikazioaren teoriaren eredu ezberdinen ikuspegi zabal bat eman ondoren, Palo Altoko eskolaren eredu orkestrala agertzen da. Watzlawicken komunikazioaren eredu sistemikoaren axiomak azaldu ostean, komunikazio paradoxikoa, lotura bikoitzaren teoria, paradoxan oinarrituriko terapia eta Lacanen ikuspegi psikoanalitikoa agertzen dira. Komunikazio analogikoaren atalean, kinesikak, paralengoaiak, proxemikak edo haptikak komunikazioaren azterketari egindako ekarpenen berri ematen da lehenik. Usaimenaren, janzkeraren edo ingurunearen antolaketaren alderdiak aztertzen dira gero. Irudi eta kolore bidezko komunikazioaren sintaxia eta .....
Libro 
13,82 € 


Psikologia Ebolutiboa giza bizitzan zehar gertatzen diren aldaketa psikologikoen prozesuak aztertzen dituen psikologiaren zatia da. Zehatzago esateko, psikologo ebolutiboei interesatzen zaizkien aldaketak pertsonen garapenarekin, beren hazkuntza-prozesuekin eta beren bizitzako esperientzia esanguratsuekin zerikusia duten prozesuak dira. Aldaketa horiek hiru faktore nagusirekin dute lotura. Hona hemen faktore horiek: l) pertsona hori bizitzako zein etapatan dagoen; 2) zein egoera kultural, historiko eta sozialetan bizi den eta 3) norberaren esperientziak, banan-banakoak direnak, eta gainerakoetara zabaldu ezin direnak.

Libro 
20,44 € 


Mende-aldaketaren inguruko une honetan Psikodiagnostikoa, edo Ebaluazio Psikologikoa, aztertu ahal izateko ibilbide bat egin behar dugu bere oinarri teorikoetatik eta metodologikoetatik barrena. Historikoki, Ebaluazio Psikologikoa ulertzeko hainbat moduren azpian dagoen terminologiako eta kontzeptuzko aniztasunaren atzean dagoena zera izan da, beste eskolei edo besteen ikuspegiei aurkajartzearen bidez definitzeko beharra. Mende-aldaketaren inguruko ebaluazio psikologikoak, dirudienez, aurkajarritako ikuspegi horien arteko hurbiltzea du ezaugarri, askoren pozerako, eta, hau ere esan behar noski, batzuen, posizio horretan oso .....
Libro 
6,01 € 


Gizabanakoak moraltasunik ez balu, bidegabekeria hutsa nagusituko litzateke familia eta eskoletan, tranbia eta jatetxeetan, lantegietan eta administrazioan (gizartearen kontrol osoaz arduratuko litzatekeen polizia-estaturik ez balego). Zuzenbide sistemara morala ez balitz sartu, pentsaezinak izango lirateke konstituzio demokratikoak. Erabaki politikoen eremura morala ez balitz sartu, ezin eragotziko genuke berriro ere Auschwitz gertatzea.

Gizarte-ondasunaren banaketa, bizitzaren oinarri ekologikoekiko harremanak, gerra eta bakea: horiek guztiak arazo politikoak dira, baina, aldi berean, moralaren eremuko arazoak ere bai. .....
Libro 
29,45 € 


Desde una perspectiva dialéctica, el desarrollo psicológico humano consiste en una constante oposición entre un organismo activo, el ser humano, y un contexto o contextos cambiantes. El permanente conflicto y la retroalimentación mutua entre esos dos polos constituyen la dinámica básica de ese desarrollo.

Sin embargo, no todo se debe reducir a esta perspectiva. El conocimiento profundo de la "materia prima" de la que está constituido el ser humano en sus orígenes, de sus preprogramaciones genéticas, es muy necesario para planificar una intervención educativa que desarrolle las potencialidades que van a aparecer en el .....
Libro 
11,42 € 


Este manual se dirige a aquellas personas que por su trabajo tienen que utilizar exámenes para evaluar a sus alumnos o tests para conocer mejor algunas características psicológicas de un grupo de personas. Igualmente puede ser válido para los alumnos de los primeros cursos de medición en psicología y educación. En el mismo se presenta el programa de análisis de ítems y de tests llamado Iteman para que la corrección de las pruebas y su posterior análisis resulten más llevaderos.

La primera parte incluye la instalación del programa, la preparación de la matriz de datos y la configuración de los nombres de los archivos que .....
Libro 
20,44 € 


Nortasunaren kontxeptutik eta iker eremutik abiatuz, eremu horren ikerketarako landu izan diren ikuspegi klinikoa, korrelazionala eta esperimentala azaltzen dira lehenik. Jarraian, nortasunaren teorien eredu barnekoia, situazionista eta elkarreraginezkoa jorratzen dira. Nortasunaren kontzeptuak ahaideak diren ’tenperamentu’ eta ’karakterea’ bezalako kontzeptuak agertu ondoren, tipologia ezberdinen berri ematen da. Nortasunaren diagnostiko eta garapenari atal bana eskaintzen zaizkie gero nortasunaren teoria nagusien azalpenari bete-betean heltzeko: Allport eta Kelly-ren teoria indibidualistak, Rogers-en teoria fenomenologiko-humanist.....
Libro 
16,22 € 


Este libro recoge las aportaciones de autores relevantes en el estudio de la sexualidad humana ofreciendo una visión actualizada de diferentes aspectos de la misma. En él se encuentran reflexiones acerca de la epistemología de la sexología en tanto que ciencia del hecho sexual humano. Se ofrece una visión evolutiva del desarrollo de la sexualidad a lo largo de las especies, así como la relación entre los afectos y la sexualidad. Se aborda una revisión actualizada de la respuesta sexual humana destacando la importancia de los aspectos afectivo-emocionales y cognitivos. Finalmente se abordan cuestiones relacionadas con la terapia .....
Libro 
12,02 € 


Burutiko eritasun eta nahasteak ikasterakoan, sarritan gertatzen da nazioarte, autore eta psikopatologiaren ikuspuntu ezberdinen arabera sailkapen, eta batzuetan deitura, ezberdinak erabiltzen direla, arazo berdinetaz ari arren. Bestalde iharduera klinikoan ere, psikiatra naiz psikologo eta terapeuta ezberdinek, bakoitzak bere arlo teorikoaren arabera ulertu eta adieraziko du gizabanakoaren sufrimendu eta patologia.

Are gehiago ikerkuntza psikopatologikoa eta iharduera klinikoak gutxitan dute hizkuntz, ikuspuntu eta ulermen hitzartua, bien artean gertatu oi den bidebanaketaz asko idatzi delarik.

DSM-III-R eta .....
Libro 
24,03 € 
Consultar disponibilidad

Página Anterior

Mostrados: 41-50 de 53 resultados

Página 5 de 6

1 2 3 4 5 6
Página Siguiente