Uso de cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle datos que puedan ser de su interés.

Si acepta este uso pulse aquí

 

 
Arte y Humanidades Filología
Ordenado por:     Libros por página:


Esaldiak josten hau Esaldiaren antolaera: funtzio-informatiboak gako liburukiaren segida da, Testugilearen Eskuliburua egitasmoa osatzeko bidean.

Esaldiaren esparruan aritu ginen han, eta egokia zen hortik abiatzea, esaldia izanik diskurtsoaren unitate oinarrizkoa. Oraingo honetan, hortik aurrerako –hortik gorako– urratsari ekingo diogu: ea esaldiak diren unitate prosodiko, sintaktiko eta semantiko nagusi horiek nola konbinatzen diren testua osatuz joateko, hots, nola josten den esaldiz esaldi diskurtsoaren haria, hala unitate zabalago batzuk eraturik: esaldi-elkarketa, esaldi-katea, paragrafoa.

Esaldiak .....
Libro 
14,00 € 


La presente guía ofrece a los estudiantes de traducción e interpretación -lengua B o C francés, un método de iniciación a la traducción económica directa e inversa, con particular hincapié en la primera, a través de textos periodísticos y teóricos extraídos de los medios franceses y francófonos especializados. La selección de ejemplos ayudará al alumno a identificar y resolver las dificultades propias de este tipo de traducción técnica.

Los ejercicios propuestos buscan que el estudiante se familiarice con el contexto económico y lingüístico que rodea a cada texto, permitiendo su perfecta comprensión, así como un .....
Libro 
12,00 € 


Eleaniztasuna eta Hezkuntza Europarra Masterrean kokatuta dagoen Hizkuntza Normalkuntza Plangintzak Ikastetxeetan ikasgaiak eskaini digu aitzakia, honako liburu hau idazteko, bertako ikasleriak eskura izan dezan, kontzeptuak lantzeko kontsultategia.

Hala ere, jatorria, hastapenean Ikastetxeetako Hizkuntza Normalkuntza Plangintza (IHNP) modura izendatu eta geroago, Ulibarri Programa izenez ezagutzen dugun horretan koka genezake. Zer da Ulibarri Programa? Ulibarri, ikastetxeen hizkuntza normalkuntzaren gaineko programa da. 1996-1997 ikasturtean ipini zen martxan eta une honetan 400 ikastetxe inguru dira programan parte .....
Libro 
18,00 € 


Este curso de fonética y entonación rusa está diseñado para trabajar en grupo con estudiantes hispanohablantes de diferentes niveles. El objetivo de este manual es que el estudiante desarrolle hábitos fonéticos, asimile la pronunciación de los sonidos, ritmo y entonación, mejore sus técnicas de lectura y sus habilidades de percepción de la lengua rusa a nivel oral.

Olga Korotkova, catedrática en Filología, profesora del Departamento de Lengua Rusa para estudiantes de Filología de la Universidad Estatal de Moscú de Lomonosov, ha dado clases de ruso en Finlandia, Islandia, Irlanda, China y otros países. Líneas de investigac.....
Libro 
22,00 € 


Gotzon Aurrekoetxea, zerbait izatekotan, hurreko pertsona da, naturala eta pasionatua bere zereginetan; egiten duen gauza guztietan bihotza jartzen duen horietakoa. Irakasle izan dutenek aitortuko dute haren hurbiltasuna, ikerketa taldekide izan dutenek bezalatsu, edo familiako kide zein lagunek. Bere naturaltasunean, bihotza jartzen dio egiten duen guztiari eta, ezbairik gabe, bihotza jartzen denean uzta oparoa jasotzen da gero handik.

Gasteizko Letren Fakultatean (Euskal Herriko Unibertsitatean) urte luzez irakasle izan da eta, berak behin eta berriro esaten duen bezala, atzetik datozen gazteei utzi die lekua beraiek .....
Libro 
24,00 € 


A pesar del predicamento que la Indoeuropeística tiene en el marco de la Lingüística Histórica y Comparada, tanto por el papel que ha desempeñado en la génesis de este tipo de estudios como por el valor que siguen teniendo muchos de sus postulados teóricos, no resulta ser el rincón más accesible ni el más amable para el estudiante que debe iniciarse en sus fundamentos. Entre las carencias y dificultades existentes para su estudio está, aparte de las inherentes a la disciplina misma, la falta de un glosario propio, sea en español sea en cualquier otra lengua, que reúna y acerque la información más inmediata.

A cualquier .....
eBook 
Acceso abierto. Descargar


Aurkibidea:

- Sarrera (Iglesias, A.; Romero, A.; Ensunza, A.).
- Transcribing intonation with ETI_TOBI (Elvira-García, W.).
- Diatech tresna informatikoaren bertsio berria (Aurrekoetxea, G.; Iglesias, A.; Santander, G.; Usobiaga, I.).
- Euskararen bariazio geo-morfologiaren azterketa (Videgain, X.; Aurrekoetxea, G.).
- Subject pronoun expression in Basque: description and pedagogical implications (Sainz-Maza, L.; Rodríguez, I.).
- Bariazio prosodikoaren eragina testu irakurrien ulermenean (Etxebarria, A.; Romero, A.; Gaminde, I.; Garay, U.).
- Dos décadas de dialectometría entonativa .....
eBook 
Acceso abierto. Descargar

Banco de Datos Hesperia de Lenguas Paleohispánicas (BDHESP). IV. Estudios y suplementos. I. Vasco e ibérico Bähr, GerhardGorrochategui Churruca, Joaqui´n; Vallejo Ruiz, Jose´ Mª; Garci´a Castillero, Carlos (eds.)

La traducción castellana de la tesis doctoral de Gerhard Bähr, 75 años después de su redacción y más de 65 años después de la publicación de la versión original alemana, sirve de la mejor manera posible a la difusión del pensamiento académico del estudioso legazpiarra, compensando tardíamente los infortunios que la edición y difusión de la obra sufrieron por las trágicas circunstancias que acompañaron los últimos años de la vida de su autor.

La tesis doctoral de Bähr supuso en su tiempo un avance considerable en varios aspectos relacionados con las lenguas y las escrituras prerromanas de Hispania. En el apartado básico .....
eBook 
Acceso abierto. Descargar


Uribe Kosta, Txorierri eta Mungialdeko euskara da saio honen aztergaia. 25 herri dira guztira eta hizkuntzaren aldetik badu interesa: Euskal Herriko ipar-mendebaleko ertzean dago eta, kokagune hori dela eta, hainbat ezaugarri zahar gorde eta, aldi berean, gauza berriak sortu dira bertan. Batez ere Uribe Kosta eskualdea agertzen da berezi.

Hiru atal nagusi ditu saioak. Alderdi horretako euskararen gramatika txiki bat aurkezten da lehenean. Hiztegi zabalak osatzen du bigarrena: 572 sarrera eta 63 azpisarrera daude guztira. Hirugarren atalean hizkera horren egitura dialektala azaltzen da. Gainera, 41 mapa agertzen dira, .....
Libro 
15,00 € 
eBook 
5,00 € 


Urte luzez irakasle, irakaskide, lankide, lagun izanik, eta urte luzez Euskal Herriko Unibertsitateko gela-bulegoetan letraz eta tintaz aritu ondoren, ez zen azti-dohain berezirik behar Txipi Ormaetxeari paper idatzizko azala daraman agurtze-oparia egokituko zitzaiola igartzeko. Haren erretiroaren karietara etorri nahi izan du liburu honek, lar belutu gabe.

Eta etorri ere, urteotan Txipik eskaini dituen profesionaltasun eta adiskidetasunaren sakapean aterpetu guran etorri da: Hire bordatxoan honetan, izan ere, aitormena eta omena azaltzera hurbildu diren hamaika egileren lanak bildu dira, hala lagunaren giza alderdia .....
Libro 
15,00 € 
eBook 
4,00 € 

Página Anterior

Mostrados: 41-50 de 185 resultados

Página 5 de 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Página Siguiente