Uso de cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle datos que puedan ser de su interés.

Si acepta este uso pulse aquí

 

 
Arte y Humanidades Filología
Ordenado por:     Libros por página:


A pesar de que la investigación sobre historia de los tratados escolares ha aumentado en los últimos años, el examen de los manuales bilingües publicados en el País Vasco no ha sido llevado a cabo en profundidad. Así pues, en este trabajo se analizan de forma pormenorizada un conjunto de obras destinadas a la enseñanza del castellano al alumnado de las escuelas vascas del siglo XIX y, especialmente, de las situadas en los entornos vascoparlantes. Junto con la descripción del contenido de estos tratados –con el propósito de detallar sus características internas, establecer su relación con los textos coetáneos y determinar su .....
Libro 
22,00 € 
eBook 
7,00 € 


Patxi Salaberrik bere lan-ibilbidea amaitu zuenean, lankide eta lankide ohi batzuek ondo merezia zuen omenezko zerbait argitaratzeaz jardun genuen. Eta beste asmo askoren artean, hauxe gailendu zen: Patxiren arlo horretako ekarpenaren garrantziaz jabeturik, Geroren inguruan aldizkari- nahiz liburu-artikuluetan egin duen ekoizpena liburu batean berrargitaratzea erabaki genuen.

Ezaguna da euskal literatura klasikoari eta, zehatzago, Axularren Geroren ekarriari Patxi Salaberrik dion zaletasuna: hainbat euskarri eta aldizkari-liburutan utzi ditu bere ekarpen mamitsuak, funtsezkoak direnak Axularren liburuaren gorabeherak .....
Libro 
20,00 € 


Erabat ezezaguna genuen Lapurdiko mendebaleko euskara eta eremu horretako herri bat hartu du Koldo Zuazok aztergai: Sara. Esangura bereziko herria euskararen historian. 1617an Sarako euskaran idatzi zuen Esteva Materrak Doctrina Christiana liburua, eta harekin hasi zen Lapurdiko literaturaren gorakada. 1643an agertu zen Gero, Sarako erretore zen Axularrek idatzia. Liburu horiei esker, ospea eta izen ona lortu zuen Sarako euskarak.

Zuazoren liburuak bi atal ditu: gramatika eta hiztegia. Bigarrena da zabalena. Ipar Euskal Herrian hiztegi dialektalik ez zegoenez, hutsune hori betetzen saiatu da: 4.236 sarrera eta 389 .....
Libro 
18,00 € 


Aurrerantzean egiteko geratzen den bidea luzea eta malkartsua bada ere, lan honetan oinarrizko esaldien intonazioaren azterketa burutu da. Horretarako Euskal Herriko zazpi probintzietako informanteen datuak jaso dira. Datuok aztertzerakoan egitura prosodikoaren hierarkia (Nespor eta Vogel, 1986) eta eredu-metriko autosegmentala (Pierrehumbert, Beckman eta Ladd, 2000) kontuan izan dira.

Halaber, jasotako datuon egituraketa geolinguistikoa esaldi motaren arabera ere zehaztu da, eta sinposi mapak egin dira similitate distribuzioen berri emateko. Bukatzeko, eskuartean duzuen lan honetan, datuen analisi multidimensionalaren .....
Libro 
18,00 € 
eBook 
6,00 € 


Aurkibidea:

- Sarrera (Lorea, U.; Romero, A.; Etxebarria, A.; Iglesias, A.)
- Actions, gestures and words: multimodality in the early stages of language development (Murillo Sanz, E.)
- Metodología experimental y tratamiento estadístico. Aplicación al estudio de la prosodia del catalán (Borràs-Comes, J.)
- Informatzaileen sailkapenerako arazo metodologiko batzuen gainean (Gaminde, I.; Eguskiza, N., Romero, A.; Etxebarria, A.)
- Ahots seduzitzaileen ezaugarriak generoaren ikuspegitik (Etxebarria, A.; Eguskiza, N.; Gaminde, I.; Romero, A.)
- The Acoustic Realization of /s?/ and /ts?/ by L1 and L2 .....
eBook 
Acceso abierto. Descargar


Gida honek alderantzizko itzulpen literarioaren eta batez ere zuzenekoaren hastapenetarako baliabide pribilegiatu bat eskaintzen die Itzulpengintza eta Interpretazioa Graduko ikasleei, B edo C hizkuntza frantsesa daukatenei, hain zuzen. Helburu horrekin, bai gaur egungo testuak, bai klasiko enblematikoak proposatzen dira, Frantziako zein, oro har, frantsesezko literaturatik.

Itzulpengintza-ariketak bideratuta daude ikaslea testuinguru historiko-sozialera eta linguistikora ohitu dadin. Gainera, itzuli baino lehen testu guztiak ulertzen laguntzen diote.

Gida hau unibertsitateko ikasketak antolatzeko modu .....
Libro 
12,00 € 


Esaldiak josten hau Esaldiaren antolaera: funtzio-informatiboak gako liburukiaren segida da, Testugilearen Eskuliburua egitasmoa osatzeko bidean.

Esaldiaren esparruan aritu ginen han, eta egokia zen hortik abiatzea, esaldia izanik diskurtsoaren unitate oinarrizkoa. Oraingo honetan, hortik aurrerako –hortik gorako– urratsari ekingo diogu: ea esaldiak diren unitate prosodiko, sintaktiko eta semantiko nagusi horiek nola konbinatzen diren testua osatuz joateko, hots, nola josten den esaldiz esaldi diskurtsoaren haria, hala unitate zabalago batzuk eraturik: esaldi-elkarketa, esaldi-katea, paragrafoa.

Esaldiak .....
Libro 
14,00 € 


La presente guía ofrece a los estudiantes de traducción e interpretación -lengua B o C francés, un método de iniciación a la traducción económica directa e inversa, con particular hincapié en la primera, a través de textos periodísticos y teóricos extraídos de los medios franceses y francófonos especializados. La selección de ejemplos ayudará al alumno a identificar y resolver las dificultades propias de este tipo de traducción técnica.

Los ejercicios propuestos buscan que el estudiante se familiarice con el contexto económico y lingüístico que rodea a cada texto, permitiendo su perfecta comprensión, así como un .....
Libro 
12,00 € 


Eleaniztasuna eta Hezkuntza Europarra Masterrean kokatuta dagoen Hizkuntza Normalkuntza Plangintzak Ikastetxeetan ikasgaiak eskaini digu aitzakia, honako liburu hau idazteko, bertako ikasleriak eskura izan dezan, kontzeptuak lantzeko kontsultategia.

Hala ere, jatorria, hastapenean Ikastetxeetako Hizkuntza Normalkuntza Plangintza (IHNP) modura izendatu eta geroago, Ulibarri Programa izenez ezagutzen dugun horretan koka genezake. Zer da Ulibarri Programa? Ulibarri, ikastetxeen hizkuntza normalkuntzaren gaineko programa da. 1996-1997 ikasturtean ipini zen martxan eta une honetan 400 ikastetxe inguru dira programan parte .....
Libro 
18,00 € 


Este curso de fonética y entonación rusa está diseñado para trabajar en grupo con estudiantes hispanohablantes de diferentes niveles. El objetivo de este manual es que el estudiante desarrolle hábitos fonéticos, asimile la pronunciación de los sonidos, ritmo y entonación, mejore sus técnicas de lectura y sus habilidades de percepción de la lengua rusa a nivel oral.

Olga Korotkova, catedrática en Filología, profesora del Departamento de Lengua Rusa para estudiantes de Filología de la Universidad Estatal de Moscú de Lomonosov, ha dado clases de ruso en Finlandia, Islandia, Irlanda, China y otros países. Líneas de investigac.....
Libro 
22,00 € 

Página Anterior

Mostrados: 41-50 de 196 resultados

Página 5 de 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Página Siguiente