Uso de cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle datos que puedan ser de su interés.

Si acepta este uso pulse aquí

 

 
Se han obtenido los siguientes resultados con su/s criterio/s de búsqueda:
Ordenado por:     Libros por página:


Índice / Aurkibidea / Index:

- Atlántico Hoy Digital, un cibermedio multiplataforma de información personalizada.
- Adquisición de competencias genéricas en Periodismo mediante el uso de un blog educativo: caso Vuélcate.
- Vuélcate, un blog educativo para el fomento de la empleabilidad y el carácter emprendedor del futuro periodista.
- Discouse in Twitter of a Group of Navarrese Journalist, Who Created an Entrepreneurial Online and Offline Platform.
- La Ley General de Comunicación Audiovisual como marco legal para el empoderamiento del telespectador mediante el control de los contenidos.
- .....


Hezkuntza Berrikuntzarako Proiektu baten barruan burututako esperientziaren emaitza da argitalpen hau. Delako proiektua Euskal Herriko Unibertsitate Publikoaren (UPV/EHU) Hezkuntzarako Laguntza Zerbitzuak finantzatu zuen. Proiektuan, diziplina anitzeko irakasle talde bat aritu zen, hainbat profiletako pertsonek osatutakoa (geologia, osasun publikoa, elikagaien teknologia, nutrizioa, bromatologia eta fisikokimika), eta helburua izan zen metodologia aktibo bat garatzea, gero Gradu Amaierako Lana (GrAL) egiteko prozesuari aplikatzekoa. Irakasgai hau komuna izaten da unibertsitate-gradu gehienetan, eta lanbidean hasi aurreko etapan .....


La presente publicación es el resultado de la experiencia llevada a cabo en el marco de un Proyecto de Innovación Educativa financiado por el Servicio de Asesoramiento Educativo de la Universidad Pública del País Vasco (UPV/EHU). El proyecto contó con la participación de un equipo docente multidisciplinar integrado por personas con diferentes perfiles (geología, salud pública, tecnología de alimentos, nutrición, bromatología y físico-química) y tuvo como objetivo el desarrollo de una metodología activa aplicarla en la realización del Trabajo Fin de Grado (TFG). Esta asignatura, común a la mayoría de los grados universitarios y que .....


Aurkibidea:

I. Unitate tematikoa: Zainketen jatorria:

1. Zainketak, herri primitiboetatik xix. mendera arte:
1.1. Zainketa jardueraren jatorria.
1.2. Zainketen lehenengo urratsak: historiaurrea eta zibilizazio garrantzitsuenetakoak.
1.3. Kristautasunaren eragina erizaintzan.
1.4. Erdi Aroa.
1.5 Errenazimendua, Aro Modernoaren hasiera: iraultza eta erreforma garaia (xv-xix).
1.6. Florence Nightingale.
2. Erizaintzaren eraketan egondako eraginak: xx. mendea Espainian.
3. Erizaintzaren profesionalizazioa.
4. Bibliografia.

II. Unitate tematikoa: Erizaintzako .....


Teknologia kimikoaren alorrean (ingeniaritzako kimika-arloa) ezinbestekoa da bibliografian agertzen diren sistema kimikoen zenbait datu eta konposatu kimiko industrialen hainbat propietate erabiltzea. Lehenengo aipatutakoen artean oreka-konstanteak, erredukziozko potentzialak edo erreakzio kimikoen entalpia-aldaketak daude; konposatuen propietateen artean, berriz, lurrun-presioa, bero-ahalmena edo entropia absolutua aurki daitezke. Datu horiek oinarrizkoak dira ingeniaritza kimikoko kalkuluak gauzatu ahal izateko; hala nola, bero-trukatzaile batean trukatzen den bero kantitatea zenbatesteko, galbanizazio elektrolitiko batean .....


Aurkibidea:

I. Laborategiko praktikak:

- 1. Praktika: Energiaren ekoizpena eguzki-energiaren eta erregai-zelularen bidez.
- 2. praktika: CO2 bahitzeko absortzio-zutabearen analisia.
- 3. praktika: Partikulen bereizketa, zikloi bat erabiliz.
- 4. praktika: Sedimentazio-tanga.

II. Laborategiko praktika osagarriak:

- 1. Praktika: Energia eolikoa.
- 2. Praktika: Gasen neurketa.
- 3. Praktika: Eguzki-energia fotovoltaikoa.
- 4. Praktika: Ioi-trukaketa I.
- 5. Praktika: Ioi-trukaketa II.


Gaien aukibidea:

1. Oinarrizko kontzeptuak:
- Sarrera.
- Optimizazio-problemak.
- Optimizazio-problemak ebazten.

2. Soluzio bakarren oinarritutako algoritmoak:
- Kontzeptu orokorrak.
- Bilaketa lokala.
- Bilaketa lokalaren hedapenak.

3. Populazioetan oinarritutako algoritmoak:
- Algoritmo ebolutiboak.
- Swarm Intelligence.

4. Algoritmoen konparazio enpirikoa:
- Problemaren instantzien aukeraketa.
- Konparazioaren baldintzak.
- Parametroen aukeraketa.
- Algoritmoak exekutatu eta emaitzak aztertu.
- Konparazio grafikoa.
- .....


Egitura-determinazioan jarduten duten ikasleen zein profesionalen trebakuntzan laguntzea da ariketa ebatziz osoturiko liburu honen helburu nagusia. Azken finean, lehen ariketa errazetatik hasita azken adibide konplexuenera, ikaslea gidatzea da liburu honen zeregina.

UV-Vis, IR, MS, eta NMR espektro sinpleak lantzen dira lehenik, ondoren gaur egungo esperimentu aurreratuagoetara helduz, seinale/banda/tontorren esanahaia eta beren ondorioa igarri nahi den konposatu ezezagunaren egituran adibide praktikoen bitartez azaltzen direlarik. Halaber, eskuratutako informazioa nola bildu, ustezko egitura kimikoa (ezaugarri estereokim.....


I. Abstracts. Ahozko komunikazioak / Comunicaciones orales:

1. Biozientziak: Alderdi Molekularrak / Biociencias: Aspectos moleculares.
2. Biozientziak: Ingurune Alderdiak / Biociencias: Aspectos Ambientales.
3. Fisika eta Ingenieritza Elektronika / Física e Ingeniería Electrónica.
4. Geología / Geología.
5. Matematika / Matemáticas.
6. Kimika / Química.
7. Ingenieritza Kimikoa eta Kimika / Ingeniería Química y Química.

II. Abstracts. Idatzizko Komunikazioak (Posterrak) / Comunicaciones escritas (Pósters):

1. Biozientziak / Biociencias.
2. Fisika eta Ingenieritza .....


The conference is co-organised by the Jaume I University in Castellón (UJI) and the University of the Basque Country (UPV-EHU) and is intended as a forum for the exchange of ideas, opinions and experiences and debate on the subject of engineering education and ways in which it can be adapted to the new university paradigm.

The aim is to discuss the need to incorporate new transverse competences associated with sustainability and university social responsibility into the engineering curriculum.

The conference is interested in works on education in engineering, particularly those implementing aspects of social .....

Página Anterior

Mostrados: 21-30 de 257 resultados

Página 3 de 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Página Siguiente