Uso de cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle datos que puedan ser de su interés.

Si acepta este uso pulse aquí

 

 
COLECCIONES >> Filología >> Anejos Seminario Julio de Urquijo
Ordenado por:     Libros por página:


- Introducción a los problemas y métodos según los principios de la Escuela Dialectométrica de Salzburgo (con ejemplos sacados del “Atlante Italo-Svizzero”, AIS) (Hans Goebl).
- Some further dialectometrical stops (John Nerbonne, Jelena Proki , Martijn Wieling & Charlotte Gooskens).
- Tools for dialect syntax: the case of CORDIAL-SIN (an annotated corpus of Portuguese dialects) (Ernestina Carrilho).
- Le projet Vivaldi: présentation d’un atlas linguistique parlant virtual (Roland Bauer).
- Le Thesaurus Occitan: une base de données multimedia consacrée aux dialectes occitans (Guylaine Brun-Trigaud).
- The .....
Libro 
18,00 € 


- Atarian (Beatriz Fernández, Pablo Albizu eta Ricardo Etxepare).
- Euskararen kasu-markaketaren aldakortasun dialektala (Gontzal Aldai).
- Nz-in situ euskaraz: gazteen nafar-lapurterazko galdera-estrategia berri bat (Maia Duguine eta Aritz Irurtzun).
- Aditzaren bikoizketa foku-topikoa denean (Arantzazu Elordieta).
- Perpaus barneko hizkuntza lerratzeak (HL) ekialdeko euskal elebidunetan )Irantzu Epelde eta Beñat Oyharçabal).
-a, -ak eta -(r)ik euskal hizkeretan zehar (Urtzi Etxeberria).
- Omen bariazioan (Ricardo Etxepare).
- Datibo osagarri bitxiak eta Datiboaren Lekualdatzea: ari nai diyot eta .....
Libro 
18,00 € 
eBook 
6,00 € 


- Hitzaurrea.
- Curriculum vitae Patxi Goenaga Mendizabal.
- Axun Aierbe Mendizabal: Euskal estilo-liburuetako gramatika-arloko itzulpengomendioez.
- Gontzal Aldai: Patxi Goenagari 30 mila esker.
- Izaskun Aldezabal Roteta: Aditz-azpikategorizazioa.
- Iñaki Amundarain: Behar izan partizipioa: geroaldiko balioaz.
- M. J. Aranzabe, J. M. Arriola and Arantza Diaz de Ilarraza: Theoretical and.
- methodological issues of tagging noun phrases structures following dependency grammar formalism.
- Xabier Artiagoitia: Some arguments for complement-head order in Basque DPs.
- Miren Azkarate .....
Libro 
36,00 € 


Edouard Bourciezek gidatutako “Recueil des Idiomes de la Région de la Gasconne” bildumako euskal testuen ikerketa eta argitalpena aspaldiko asmoa da. Izan ere, urte batzuk joan dira Xarles Videgainek gaia planteatu zidanetik. Testuon bilketa eta argitalpena burutzeko, alabaina, nolabaiteko babesa behar genuela iritzirik eginbeharrari ekin zitzaion. Ahaleginak bere fruitua eman zuen 2002. urtean Euskal Herriko Unibertsitateak ikerketa-proiektua onartu zuenean. Beraz, ikerketa EHU-k babestutako 1/UPV 0033.130-H-14888/2002 proiektuaren bidez bideratu ahal izan da1. Anartean urrats bat baino gehiago emanak zituen Xarles Videgainek .....
Libro 
21,00 € 


- Hitzaurrea.
- Laburdurak eta oharpen orokorrak.
- 1. Liburuaren sorrera.
- 2. Testuaren ibilbidea: C-tik B-ra. Orixe -eta testuaren kopiagilea- B zuzentzen: B-prior (eta B-alter). Lekuonaren eskua B-prior-eko orrietan. B-prior-etik 1956ko edizioaren testura. 1956ko edizioaren testutik kanpokoak.
- 3. Aitorkizunen historia.
- Eranskinak.
- Izendegia.
- Irudiak.
Libro 
21,00 € 


- Foreword. B. Oyharçabal.
- Morphosyntactic disambiguation and shallow parsing in computational processing in Basque. I. Aduriz, A. Díaz de Ilarraza.
- The transitivity of borrowed verbs in Basque: an outline. X. Alberdi.
- Patrixa: a unification-based parser for Basque and its application to the automatic analysis of verbs. I. Aldezabal, M. J. Aranzabe, A. Atutxa, K.Gojenola, K, Sarasola.
- Learning argument/adjunct distinction for Basque. I. Aldezabal, M. J. Aranzabe, K.Gojenola, K, Sarasola, A. Atutxa.
- Analyzing verbal subcategorization aimed at its computation application. I. Aldezabal, P. Goenaga.
Libro 
20,14 €18,00 € 


- Basque verbal morphology: redefining cases.
- Periklesen hitzaldia (Hilen alde egina, Tuzididesek dakarrenez, II. Liburua, 35-46).
- Arabako euskal testu zahar gehiago: Gamarra eta Luzuriaga, XVII. mendeko bi Arabarren lekukotza.
- Hizketa formula ohikoak.
- The functional structure of the Basque noun phrase.
- Hitz elkarketa, argumentu egitura eta theta-rolak.
- Amerindian tribal names in North America of possible Basque origin.
- Napoleon-en kontrako Salvat Monho-ren zenbait bertso.
- Tipología de las cláusulas relativas en las lenguas eslavas: el caso del checo.
- Suppletion in the .....
Libro 
30,00 € 


- Compte-rendu de Luis Michelena: "Fonética histórica vasca".
- Is Basque an S.O.V. language?
- Vowel interaction in Biscayan Basque.
- Relative clauses in Basque: a guided tour.
- Studies in Basque syntax: relative clauses.
- Partitive assignment in Basque.
- Topic fronting, focus positioning and the nature of the verb phrase in Basque.
- Erlatiboak idazle zaharrengan.
- Euskal morfologiaren zenbait gorabehera.
- Un verbe méconnu.
- Euskara eta hizkuntz tipologia.
- Basque syntax and universal grammar.
- How reliable and comprehensive is the DGV?
- Local nouns in .....
Libro 
15,00 € 


La edición de esta correspondencia pretende ser una contribución a la historia de la vascología, como parte de la investigación de los legados, así como una contribución a las biografías de Hugo Schuchardt y de Julio de Urquijo. El contenido de esta correspondencia no es sólo de interés para los vascólogos, ya que refleja una serie de puntos de discusión que eran de actualidad en la lingüística general de la época, aunque con una coloración fuertemente vascológica, así como todos los problemas del pensamiento schuchardtiano, cuestiones de parentesco lingüístico, ’Sachwortgeschichte’, cambio lingüístico, etc. aun cuando no siempre .....
Libro 
21,00 € 


- Preface. B. Oyharçabal.
- Présentation. G. Rebuschi,
- Cas et fonction sujet en basque.
- A note on focalization in Basque.
- Sujeto, ergatividad y (no-)configuracionalidad; lugar del euskara en la tipología generativa.
- Diathèse et (non-)configurationnalité: l’exemple du basque.
- Pour une représentation syntaxique duale: structure syntagmatique et structure lexicale en basque.
- Autour des formes allocutives en basque.
- Enoncés et formes hypothétiques en basque contemporain.
- Temps, mode et aspect dans les indications ’scéniques’.
- Autour du parfait et du passif basques.
Libro 
18,00 € 

Página Anterior

Mostrados: 21-30 de 46 resultados

Página 3 de 5

1 2 3 4 5
Página Siguiente