Uso de cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle datos que puedan ser de su interés.

Si acepta este uso pulse aquí

 

 
Se han obtenido los siguientes resultados con su/s criterio/s de búsqueda:
Ordenado por:     Libros por página:


Teknologia kimikoaren alorrean (ingeniaritzako kimika-arloa) ezinbestekoa da bibliografian agertzen diren sistema kimikoen zenbait datu eta konposatu kimiko industrialen hainbat propietate erabiltzea. Lehenengo aipatutakoen artean oreka-konstanteak, erredukziozko potentzialak edo erreakzio kimikoen entalpia-aldaketak daude; konposatuen propietateen artean, berriz, lurrun-presioa, bero-ahalmena edo entropia absolutua aurki daitezke. Datu horiek oinarrizkoak dira ingeniaritza kimikoko kalkuluak gauzatu ahal izateko; hala nola, bero-trukatzaile batean trukatzen den bero kantitatea zenbatesteko, galbanizazio elektrolitiko batean .....
eBook 
Acceso abierto. Descargar


Aurkibidea:

I. Laborategiko praktikak:

- 1. Praktika: Energiaren ekoizpena eguzki-energiaren eta erregai-zelularen bidez.
- 2. praktika: CO2 bahitzeko absortzio-zutabearen analisia.
- 3. praktika: Partikulen bereizketa, zikloi bat erabiliz.
- 4. praktika: Sedimentazio-tanga.

II. Laborategiko praktika osagarriak:

- 1. Praktika: Energia eolikoa.
- 2. Praktika: Gasen neurketa.
- 3. Praktika: Eguzki-energia fotovoltaikoa.
- 4. Praktika: Ioi-trukaketa I.
- 5. Praktika: Ioi-trukaketa II.
eBook 
Acceso abierto. Descargar


Gaien aukibidea:

1. Oinarrizko kontzeptuak:
- Sarrera.
- Optimizazio-problemak.
- Optimizazio-problemak ebazten.

2. Soluzio bakarren oinarritutako algoritmoak:
- Kontzeptu orokorrak.
- Bilaketa lokala.
- Bilaketa lokalaren hedapenak.

3. Populazioetan oinarritutako algoritmoak:
- Algoritmo ebolutiboak.
- Swarm Intelligence.

4. Algoritmoen konparazio enpirikoa:
- Problemaren instantzien aukeraketa.
- Konparazioaren baldintzak.
- Parametroen aukeraketa.
- Algoritmoak exekutatu eta emaitzak aztertu.
- Konparazio grafikoa.
- .....
eBook 
Acceso abierto. Descargar


I. Abstracts. Ahozko komunikazioak / Comunicaciones orales:

1. Biozientziak: Alderdi Molekularrak / Biociencias: Aspectos moleculares.
2. Biozientziak: Ingurune Alderdiak / Biociencias: Aspectos Ambientales.
3. Fisika eta Ingenieritza Elektronika / Física e Ingeniería Electrónica.
4. Geología / Geología.
5. Matematika / Matemáticas.
6. Kimika / Química.
7. Ingenieritza Kimikoa eta Kimika / Ingeniería Química y Química.

II. Abstracts. Idatzizko Komunikazioak (Posterrak) / Comunicaciones escritas (Pósters):

1. Biozientziak / Biociencias.
2. Fisika eta Ingenieritza .....
eBook 
Acceso abierto. Descargar


The conference is co-organised by the Jaume I University in Castellón (UJI) and the University of the Basque Country (UPV-EHU) and is intended as a forum for the exchange of ideas, opinions and experiences and debate on the subject of engineering education and ways in which it can be adapted to the new university paradigm.

The aim is to discuss the need to incorporate new transverse competences associated with sustainability and university social responsibility into the engineering curriculum.

The conference is interested in works on education in engineering, particularly those implementing aspects of social .....
eBook 
Acceso abierto. Descargar


Zalantza barik, arlo anitzetan agertzen den interes handiko irakasgaia da Estatistika. Are gehiago, jakintza-arlo guztietan hartzen da aintzat: Zientziak, Osasun Zientziak, Ingeniaritza eta Arkitektura, Gizarte eta Lege Zientziak, eta Giza Zientziak, hain zuzen ere.

Gaur egun, gauza jakina da ezinbestekoa dela softwarea erabiltzea heziketa-prozesuan. Ikasmaterial honetan, Estatistika lantzeko hamazazpi praktika adierazten dira R programaren bidez. R da analisi estatistiko eta grafikoetara bideraturiko programa eta programazio-hizkuntza. Proiektua irekia eta doan banatzen dena da (GNU General Public Licence deritzon .....
eBook 
Acceso abierto. Descargar


Analisi konplexua aldagai konplexuko funtzioen azterketa da. Funtzio errealen kalkulu diferentziala eta integrala funtzio konplexuetarako egokitzea da analisi konplexuaren helburua.

Testu honen lehen gaian, zenbaki konplexuen oinarrizko definizioak eta propietateak agertzen dira. Bigarren gaian hasten da funtzio konplexuen azterketa. Jarraitutasuna eta deribagarritasuna kontuan hartuta, lehena planoko funtzio errealen bezalakoa dela ikusten da, baina bigarrenak betebehar handiagoa eskatzen die funtzio konplexuei. Horrela, funtzio deribagarriek (holomorfoak edo analitikoak deitzen dira hemen) izaera berezia izango dute. .....
eBook 
Acceso abierto. Descargar


El historiador Santos Juliá cita la expresión contenida en un ensayo del filósofo Paul Ricoeur en el sentido de que una memoria pública debe evitar manipulaciones, así como caer en una mera industria o gestión de la paz o la cultura. Para ello debe ser una memoria ilustrada o informada por la historia, como saber científico, con todas sus limitaciones. Una de esas limitaciones, que implica la necesidad de comunicación entre la historia y la memoria, es, como señala Reyes Mate, la existencia de zonas de la realidad que escapaban a la historia por razones epistemológicas, fenomenológicas y culturales.

Un entendimiento no .....
eBook 
Acceso abierto. Descargar


TECHNART2017 is the international biannual congress on the application of Analytical Techniques in Art and Cultural Heritage. The aim of this European conference is to provide a scientific forum to present and promote the use of analytical spectroscopic techniques in cultural heritage on a worldwide scale to stimulate contacts and exchange experiences, making a bridge between science and art.

This conference builds on the momentum of the previous TECHNART editions of Lisbon, Athens, Berlin, Amsterdam and Catania, offering an outstanding and unique opportunity for exchanging knowledge on leading edge developments.
eBook 
Acceso abierto. Descargar


Los fenómenos migratorios recientes han cambiado la realidad sociocultural vasca. La diversidad de nuestra sociedad es cada vez mayor y plantea retos inéditos en relación a la cohesión, la integración y la convivencia. Con el objeto de ilustrar los cambios que estamos viviendo, desde Ikuspegi – Observatorio Vasco de Inmigración estamos investigando el fenómeno de los hijos e hijas de personas de origen extranjero en Euskadi, siendo este informe una primera y sucinta aproximación a los más relevantes abordajes teóricos que se han hecho sobre esta cuestión.

“La diversidad infantil y juvenil en la CAE. Las (mal) llamadas .....
eBook 
Acceso abierto. Descargar

Página Anterior

Mostrados: 191-200 de 422 resultados

Página 20 de 43

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Página Siguiente