Uso de cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle datos que puedan ser de su interés.

Si acepta este uso pulse aquí

 

 
Se han obtenido los siguientes resultados con su/s criterio/s de búsqueda:
Ordenado por:     Libros por página:


Research papers:

I. Urbanism and landscape in mountainous areas:

- Landscape structures in the Alpine Rhine Valley. Their significance and contribution to the qualification of urban sprawl (Catarina Proidl).
- Charbon, mon amour. Extraction urbanism in the Powder River Basin, Wyoming (Angelos Siampakoulis).

II. Urban fringe landscapes:

- Open spaces in between. Niches and borders of Istanbul (Alexandra Bauer).
- Planning uncertainty. Urban fringe as resilience strategy (Ula Iruretagoiena Busturia).
- Modeling extraction of impervious surfaces from Landsat images in data .....


Este libro recoge las comunicaciones seleccionadas para el 8º Congreso Europeo sobre Eficiencia Energética y Sostenibilidad en Arquitectura / 1er. Congreso de Construcción Avanzada, organizado por el grupo de investigación Calidad de Vida en Arquitectura de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, en colaboración con el Eraikune, Clúster de la Construcción de Euskadi. El congreso, que se celebra en el marco de los XXXVI Cursos de Verano de la UPV/EHU, aborda en esta edición el tema “Sostenibilidad inteligente en una construcción avanzada”. Alrededor de este tema general se desarrollan siete ponencias magistrale.....


Índice / Aurkibidea / Index:

- Atlántico Hoy Digital, un cibermedio multiplataforma de información personalizada.
- Adquisición de competencias genéricas en Periodismo mediante el uso de un blog educativo: caso Vuélcate.
- Vuélcate, un blog educativo para el fomento de la empleabilidad y el carácter emprendedor del futuro periodista.
- Discouse in Twitter of a Group of Navarrese Journalist, Who Created an Entrepreneurial Online and Offline Platform.
- La Ley General de Comunicación Audiovisual como marco legal para el empoderamiento del telespectador mediante el control de los contenidos.
- .....


La presente publicación es el resultado de la experiencia llevada a cabo en el marco de un Proyecto de Innovación Educativa financiado por el Servicio de Asesoramiento Educativo de la Universidad Pública del País Vasco (UPV/EHU). El proyecto contó con la participación de un equipo docente multidisciplinar integrado por personas con diferentes perfiles (geología, salud pública, tecnología de alimentos, nutrición, bromatología y físico-química) y tuvo como objetivo el desarrollo de una metodología activa aplicarla en la realización del Trabajo Fin de Grado (TFG). Esta asignatura, común a la mayoría de los grados universitarios y que .....


Hezkuntza Berrikuntzarako Proiektu baten barruan burututako esperientziaren emaitza da argitalpen hau. Delako proiektua Euskal Herriko Unibertsitate Publikoaren (UPV/EHU) Hezkuntzarako Laguntza Zerbitzuak finantzatu zuen. Proiektuan, diziplina anitzeko irakasle talde bat aritu zen, hainbat profiletako pertsonek osatutakoa (geologia, osasun publikoa, elikagaien teknologia, nutrizioa, bromatologia eta fisikokimika), eta helburua izan zen metodologia aktibo bat garatzea, gero Gradu Amaierako Lana (GrAL) egiteko prozesuari aplikatzekoa. Irakasgai hau komuna izaten da unibertsitate-gradu gehienetan, eta lanbidean hasi aurreko etapan .....


Aurkibidea:

I. Unitate tematikoa: Zainketen jatorria:

1. Zainketak, herri primitiboetatik xix. mendera arte:
1.1. Zainketa jardueraren jatorria.
1.2. Zainketen lehenengo urratsak: historiaurrea eta zibilizazio garrantzitsuenetakoak.
1.3. Kristautasunaren eragina erizaintzan.
1.4. Erdi Aroa.
1.5 Errenazimendua, Aro Modernoaren hasiera: iraultza eta erreforma garaia (xv-xix).
1.6. Florence Nightingale.
2. Erizaintzaren eraketan egondako eraginak: xx. mendea Espainian.
3. Erizaintzaren profesionalizazioa.
4. Bibliografia.

II. Unitate tematikoa: Erizaintzako .....


Teknologia kimikoaren alorrean (ingeniaritzako kimika-arloa) ezinbestekoa da bibliografian agertzen diren sistema kimikoen zenbait datu eta konposatu kimiko industrialen hainbat propietate erabiltzea. Lehenengo aipatutakoen artean oreka-konstanteak, erredukziozko potentzialak edo erreakzio kimikoen entalpia-aldaketak daude; konposatuen propietateen artean, berriz, lurrun-presioa, bero-ahalmena edo entropia absolutua aurki daitezke. Datu horiek oinarrizkoak dira ingeniaritza kimikoko kalkuluak gauzatu ahal izateko; hala nola, bero-trukatzaile batean trukatzen den bero kantitatea zenbatesteko, galbanizazio elektrolitiko batean .....


Aurkibidea:

I. Laborategiko praktikak:

- 1. Praktika: Energiaren ekoizpena eguzki-energiaren eta erregai-zelularen bidez.
- 2. praktika: CO2 bahitzeko absortzio-zutabearen analisia.
- 3. praktika: Partikulen bereizketa, zikloi bat erabiliz.
- 4. praktika: Sedimentazio-tanga.

II. Laborategiko praktika osagarriak:

- 1. Praktika: Energia eolikoa.
- 2. Praktika: Gasen neurketa.
- 3. Praktika: Eguzki-energia fotovoltaikoa.
- 4. Praktika: Ioi-trukaketa I.
- 5. Praktika: Ioi-trukaketa II.


Gaien aukibidea:

1. Oinarrizko kontzeptuak:
- Sarrera.
- Optimizazio-problemak.
- Optimizazio-problemak ebazten.

2. Soluzio bakarren oinarritutako algoritmoak:
- Kontzeptu orokorrak.
- Bilaketa lokala.
- Bilaketa lokalaren hedapenak.

3. Populazioetan oinarritutako algoritmoak:
- Algoritmo ebolutiboak.
- Swarm Intelligence.

4. Algoritmoen konparazio enpirikoa:
- Problemaren instantzien aukeraketa.
- Konparazioaren baldintzak.
- Parametroen aukeraketa.
- Algoritmoak exekutatu eta emaitzak aztertu.
- Konparazio grafikoa.
- .....


Egitura-determinazioan jarduten duten ikasleen zein profesionalen trebakuntzan laguntzea da ariketa ebatziz osoturiko liburu honen helburu nagusia. Azken finean, lehen ariketa errazetatik hasita azken adibide konplexuenera, ikaslea gidatzea da liburu honen zeregina.

UV-Vis, IR, MS, eta NMR espektro sinpleak lantzen dira lehenik, ondoren gaur egungo esperimentu aurreratuagoetara helduz, seinale/banda/tontorren esanahaia eta beren ondorioa igarri nahi den konposatu ezezagunaren egituran adibide praktikoen bitartez azaltzen direlarik. Halaber, eskuratutako informazioa nola bildu, ustezko egitura kimikoa (ezaugarri estereokim.....

Página Anterior

Mostrados: 11-20 de 249 resultados

Página 2 de 25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Página Siguiente