Uso de cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle datos que puedan ser de su interés.

Si acepta este uso pulse aquí

 

 
REVISTAS >> Arte y Humanidades >> Anuario Julio Urquijo


- Iñaki Aldekoa Beitia: Bernard Etxepare: Doctrina Christiana y poesía amatoria.
- Koldo Ulibarri Orueta: Viva Jesus dotrina: edizioa eta azterketa.
- Jesús Antonio Cid: Re-deconstruyendo la balada: Atharratze jauregian.
- Javier Etxagibel: Silvain Pouvreauren hiztegiaren iturriak eta testukritikaren metodologia: II. Voltoire-ren hiztegiak.
- Pello Agirre Sarasola: Belapeireren lexiko garbia.
- Ricardo Gómez: Gehiago Pierre Urteren gramatikaren iturriez: Lilyren gramatika.
- Antonio Manuel González Carrillo: Notas sobre la lengua vasca en las gramáticas misioneras de Melchor Oyanguren (1738, 1742).
Libro 
28,00 € 


1. Los sufijos en -rr- en la bibliografía sobre las lenguas románicas:

1.1. Partidarios de una conexión entre substrato mediterráneo y sufijación en -rr-.
1.2. Defensores del origen ibérico de la sufijación en -rr-.
1.3. Autores que de algún modo conectan la sufijación en -rr- con el vasco.
1.4. Defensores de la conexión con la lengua de etruscos y ligures.
1.5. Consideraciones finales en torno a la doctrina.

2. Vasco y castellano en la sufijación en -rr-. Datos comparativos y circunstancias históricas:

2.1. Causa próxima y remota de la sufijación hispano-romance en -rr-:
Libro 
18,00 € 


- Xabier Alberdi Larizgoitia: Kalkoen tipologia eta eragina gaurko euskarazko neologian-
- Gontzal Aldai: Aoristo Perifrástico, perfectivo y pluscuamperfecto: Leizarraga vs. Lazarraga.
- Izaskun Aldezabal Roteta, María Jesús Aranzabe, Arantza Díaz de Ilarraza, Ainara Estarrona, Nerea Ezeiza, Larraitz Uria: Corpusen etiketatze linguistikoa.
- Xabier Altzibar Aretxabaleta: Amodioaren martirra (1900-1901), foiletoi-nobela ezezaguna.
- Aurelia Arcocha-Scarcia: Martin Goyhetche-ren alegien peritestuan: “nota” eta “hitztegui”.
- Xabier Artiagoitia: Jabetza-genitiboaren sintaxia eta erkatze anizkuna.
- Gotzon .....
Libro 
60,00 € 


- Linguae Vasconum Primitiae-ren peritestualitateaz eta euskararen gramatizazioaren primicias (Aurelia Arcocha-Scarcia).
- Silvain Pouvreauren hiztegiaren iturriak eta testukritikaren metodologia (Javier Etxagibel).
- La curiosa historia de una palabra fantasma: çainana (Josu M. Zulaika Hernández).
- Euskerazko doktrinia Anzuelako berba moduan (1825) (Oxel Uribe-Etxebarria Lete).
- Ilustrazioa eta euskal literatura (Iñaki Aldekoa Beitia).
- C. C. Uhlenbeck’s work on the Basque language (Peter Bakker).
- An annotated bibliography of C. C. Uhlenbeck’s writings on Basque (1888-1981) (Peter Bakker & Jan .....
Libro 
21,00 € 


- Jesús Antonio Cid: La balada ’Urthubiako alhaba’: Problemas y conjeturas.
- Jabier Kaltzakorta: Notas sobre el texto vasco de ’Urthubiako alhaba’.
- Joseba A. Lakarra: Vida con/y libertad: sobre una coordinación arcaica y la autenticidad de ’Urthubiako alhaba’.
- Iñaki Camino: Nafarroa Behereko euskara zaharra.
- Iván Igartua: La aspiración de origen nasal en la evolución fonológica del euskera: un caso de rhinoglottophilia.
- Koldo Ulibarri: Orozkoko euskararen azterketa diakronikorantz hurbiltze bat.
- Gorka Elordieta: An overview of theories of the syntax-phonology interface.
- Karlos Cid .....
Libro 
21,00 € 


- Asier Alcázar: Consumer Eroski parallel corpus.
- Carlos de Cuba: Negative polarity licensing, factivity and the CP field.
- Ricardo Etxepare: Aspects of quotative constructions in Iberian Spanish.
- Kata Gabor, Enikö Héja: Complements and adjuncts in machine translation.
- Ángel J. Gallego: Phase theory, case and relative clauses.
- Valérie Gautier: How strong islands are derived from the way a top-down derivation is linearized.
- Ion Giurgea: Adjectives and proper nouns in Romance and English.
- Enikö Héja, Kata Gabor: Extracting information from participial structures.
- Maider Huarte: .....
Libro 
21,00 € 


- Materiales vascos del legado de Wilhelm von Humboldt. La relevancia de Astarloa y el Plan de lenguas (Ricardo Gomez, Bernhard Hurch y María José Kerejeta).
- Materiales vascos del legado de Wilhelm von Humboldt (III): Pablo Pedro Astarloa y Aguirre: Plan de lenguas o Gramatica Bascongada en el Dialecto Bizcaino (fragmento) (Bernhard Hurch).
- Perifrasi zaharra mendebalde eta erdialdeko euskara zaharrean: azterketa kuantifikatiboa eta proposamen berria (Celine Mounole).
- The complementary distribution between pro and lexical subjects (Itziar San Martín).
- Imotz, Basaburu Nagusia, Larraun eta Araitz-betelu .....
Libro 
21,00 € 


- One-place and two-place predicates that concern the Unaccusative Hypothesis and the typological classification of languages.
- Lehenaldi perfektiboko formak XVI. mendeko euskaran.
- ¿Vascuence en la India drávida?
- Nafarrerazko “Romance bazquenze a la deuocion de Maria Santissima” (1656).
- Stress and islands in Northern Bizkaian Basque.
- Basque adjectives and the functional structure of the noun phrase.
- Hizkuntza estandarraren eta dialektoen arteko bateratze joerak.
- “Eztut jeusic neure baitharic ekharri, e zeta ere autoretan causitcen ezten gauçaric isquiribatu”.
- Atzizkiak aztergai .....
Libro 
42,00 € 


- Sociolinguistic variables in the degeneracy of English in postcolonial (non native) contexts.
- Multilingual backgrounds and the identity issue in Cameroon.
- Quantification and compositional strategies.
- He himself: rediscovering a non-local anaphor.
- Minimalist edge coordinations.
- On verb focalization in central and western Basque.
- What happens when phases get individualistic: on LF-only & PF-only phases.
- A typological approach to the ordering of adverbials: weight, argumenthood and EPP.
- Nominal participles, a case of categorical alternance: eventive nominalizations in -da.
Libro 
21,00 € 


“Bourciez Bilduma”ko euskal testuetan oinarrituz, 101 gramatika ezaugarriren distribuzio geografikoa ematen da liburuan. Ezaugarri bakoitzean herrietako testuetan agertzen den testu-hitza eta lemekin eraikitako distribuzio geografikoaren mapa:

- 12 mapa deklinabide kasuez (1-11 mapak);
- 13 mapa izen sintagmako beste ezaugarri batzuez, hala nola posesiboak, izenordainak, zenbatzaileak eta erakusleak (12-24 mapak);
- 35 mapa aditz morfologia eta aditz sintagmako osagaiez: aditz lagun eta trinko batzuk, alokutiboaren erabilera eta aditzondoak (25-59 mapak);
- 16 mapa sintaxiari dagozkion ezaugarriez: .....
Libro 
21,00 € 

Página Anterior

Mostrados: 11-20 de 27 resultados

Página 2 de 3

1 2 3
Página Siguiente