Uso de cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle datos que puedan ser de su interés.

Si acepta este uso pulse aquí

 

 
COLECCIONES >> Derecho >> Legeak - Leyes


Irakurleak esku artean duena LEGEAK-LEYES bildumaren ale berri bat da, kontsumitzaile eta erabiltzaileen defentsa eta babeserako arau nagusiek osatzen dutena. Euskal Herriko Unibertsitateak, Zuzenbide Fakultateak eta Eusko Jaurlaritzako Justizia Sailak euskara juridikoaren normalizazioa arlo guztietara hedatzearen alde hartu zuten konpromisotik eratorritako ekimenaren fruitua da honako ale hau ere, Espainiako ordenamendu juridikoaren lege-testu garrantzitsuenak euskaraz emateko helburuak gidatuta plazaratutakoa.

Kontsumitzaile eta erabiltzaileen legeri hau oso erabilgarria da eurontzat, kontsumitzaile eta erabiltzaile .....
Libro 
15,00 € 


1. Sarrera.

2. Estiloari buruzko ohar batzuk.

3. Esaldi erabilienak.

4. Ereduak:

- Ikuskaritzari salaketa idazkia.
- Diru-kopuru bati buruzko adiskidetze-ekitaldia.
- Diru-kopuru bati buruzko demanda.
- Soldatak Bermatzeko Funtsa epaiketara deitzea.
- Konponketa.
- Diru-kopuru bati buruzko epaia betearaztea.
- Kaleratzeari buruzko adiskidetze-ekitaldia.
- Kaleratzeari buruzko demanda.
- Kaleratze-epaia betearaztea.
- Lan-baldintzen aldaketari buruzko demanda.
- Oporrak.
- Aurretiazko erreklamazioa.
- Prestazioari buruzko .....


I. 11/1985 Lege Organikoa, abuztuaren 2koa, Askatasun Sindikalarena:

- Zioen azalpena.
- I. titulua. Askatasun sindikala.
- II. titulua. Araubide juridiko sindikala.
- III. titulua. Ordezkaritasun sindikala.
- IV. titulua. Jardun sindikala.
- V. titulua. Askatasun sindikalaren babesa eta jokaera antisindikalen errepresioa.
- Xedapen gehigarriak.
- Xedapen derogatzailea.
- Azken xedapenak.

II. 14/1994 Legea, ekainaren 1ekoa, Aldi baterako Laneko Enpresak arautzen dituena.

- Zioen azalpena.

- I. kapitulua. Aldi baterako laneko enpresak:

1. .....


- 1/2002 Legea, otsailaren 21ekoa, Estatuak eta autonomia erkidegoek lehiaren babesaren arloan dituzten eskumenen koordinazioari buruzkoa.
- 3/1991 Legea, urtarrilaren 10ekoa, Lehia Desleialari buruzkoa.
- 15/2007 Legea, uztailaren 3koa, Lehiaren Babesari buruzkoa.
- 34/1988 Lege Orokorra, azaroaren 11koa, Publizitateari buruzkoa .
- 261/2008 Errege Dekretua, otsailaren 22koa, Lehiaren Babesari buruzko Erregelamendua onesten duena.
- Lexikoa.

- - - - - - - - - - - -

- Ley 1/2002, de 21 de febrero, de Coordinación de las Competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas en materia .....


- Hitzaurrea.

- Aurkezpena.

- Kontseiluaren 207/2009 (EE) Erregelamendua, 2009ko otsailaren 26koa, Erkidegoko markari buruzkoa:

I. titulua. Xedapen orokorrak.
II. titulua. Marka-eskubidea.
III. titulua. Erkidegoko markaren eskaera.
IV. titulua. Erregistratzeko prozedura.
V. titulua. Erkidegoko markaren indarraldia eta hura berritzea, aldatzea eta zatitzea.
VI. titulua. Uko egitea, iraungitzea eta deuseztatzea.
VII. titulua. Errekurtso-prozedura.
VIII. titulua. Erkidegoko marka kolektiboak.
IX. titulua. Prozedura-xedapenak.
X. titulua. Eskumena eta .....


Kode Zibilean jabetzari buruz jasotako arauen arabera, obrabat sortu duen egileari ondare-izaerako eskubideak esleitzenzaizkio: obra gozatzeko eta xedatzeko eskubideak izango ditujabeak, ahalmen horiek legeetan ezarritako mugek zedarritukobadituzte ere. Beraz, obra literario, zientifiko nahiz artistiko batsortu duenak, eskubidea izango du lan hori berak nahi bezalaustiatzeko edo xedatzeko. Hori arautzera dator JabetzaIntelektualari buruzko Legea.
Libro 
14,00 € 


Legegilearen esanetan, esku artean dugun testu bategina ezda hirigintzari buruzko lege bat. Honela dio legeak: “Hau ez dahirigintza-lege bat, baizik eta lurzoruaren araubideari eta lurzoruariloturiko konstituzio-eskubideak —Konstituzioak beren kudeaketaEstatuari esleitzen dion interesei dagokienez— berdintasunezbaliatzeari buruzko lege bat”. Ez al da harrigarria Legeak,lehendabizi, zer gai arautzen duen esan beharrean, legea zer ezden adieraztea?
Libro 
12,00 € 

Enpleguari buruzko Legea - Ley de Empleo Bengoetxea Alkorta, Aitor (koor.)Iñurrieta Labaien, Iñaki; Aldasoro Katarain, Irene (itz.)

Laburra izanda ere, Enpleguari buruzko Legeak gizarte-garrantzi handiko gaia tratatzen du, krisi ekonomikoen gizarte-ondorio nagusia langabeziaren igoera izaten baita. Enplegu-politika politika ekonomikoaren atal bat izanik, ekonomia eta zuzenbidearen arteko esparruan gaude. Ohikoa da hainbat adierazle makroekonomikoren artean langabeziaren datuak ikustea, inflazio, barne produktu gordin, hazkunde ekonomiko eta antzekoen artean langabetu bakoitzaren atzean sarritan egoten den gizarte-drama zenbaki hotzetan adierazten.
Libro 
8,00 € 


Esku artean duzun liburu honek bi testu juridikoren euskarazko itzulpena jasotzen du. Lehenik, 6/1985 Botere Judizialaren Lege Organikoaren V. eta VI. liburuak: bata, idazkari judizialei eta bulego judizialari dagokiona; bestea, berriz, Justizia Administrazioaren zerbitzuko funtzionarioen kidegoei eta hartan aritzen diren bestelako enplegatuei buruzkoa. Bata nahiz bestea ezinbestekoak dira “Justizia Administrazioaren administrazio” deituriko alorrean autonomia-erkidegoek zer eskumen jaso ditzaketen jakiteko. Bigarrenik, Jurisdikzio Gatazkei buruzko 2/1987 Lege Organikoa: epaitegien eta administrazioen artean (administrazio .....
Libro 
13,50 € 


Esku artean duzun liburu honetan, euskaratu egin dugu 2/1979 Lege Organikoa, Konstituzio Auzitegiari buruzkoa, gaur egun indarrean den eran. Konstituzioak arau juridiko gisa duen nagusitasuna eta eraginkortasuna segurtatzeko Konstituzioak berak aurreikusitako oinarrizko tresna Konstituzio Auzitegia da, eta itzulpen hau egiteko arrazoia, hain zuzen ere, konstituziozeregin hori garatzeko eginkizuna duen Lege Organikoaren euskarazko bertsioa izatea da. Lege horretan ezartzen dira Konstituzio Auzitegiaren funtzionamendua, kideen estatutua, hartara jotzean segitu beharreko prozedura eta akzioak baliatzeko baldintzak.

Argitarap.....
Libro 
9,00 € 

Página Anterior

Mostrados: 11-20 de 23 resultados

Página 2 de 3

1 2 3
Página Siguiente