Uso de cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle datos que puedan ser de su interés.

Si acepta este uso pulse aquí

 

 
CC. Sociales y Jurídicas Pedagogía
Ordenado por:     Libros por página:


Aurkibidea:

0. Sarrera (Lorena Revuelta eta Arantza Fernández Zabala).
1. Ikerketa psikoedukatiboa Euskal Herrian. Elkarrizketa Alfredo Goñi Grandmontagne-rekin (Luis Maria Zulaika eta Igor Camino).
2. Ezagutza sozio-pertsonala eta esku-hartze hezitzailea (Eider Goñi eta Alfredo Goñi).
3. Balioak eta jarrerak hezkuntzaren alorrean (Ana Arribillaga eta José María Madariaga).
4. Autokontzeptu multidimentsionala (Arantza Fernández Zabala eta Marta Sarasa).
5. Autokontzeptu fisikoa (Inge Axpe eta Lorena Revuelta).
6. Autokontzeptua eta doitze pertsonala (Arantzazu Rodríguez Fernández eta .....


Hezkuntza-ebaluazioa ezinbesteko tresna da gaur egun hezkuntza-prozesuen kalitatea bermatzeko, bai eta prozesu horiek etengabe hobetzen jarraitzeko ere. Testuinguru horretan, azken hamarkadetan aldaketak gertatu dira hezkuntza-ebaluazioan, eta bilakatuz joan da, gaur egungo egoerara iritsi arte. Hezkuntza-ebaluazioa izenburuko liburu honek hezkuntza-ebaluazioaren gaur egungo gakoak eskaintzen dizkie hezkuntzako profesionalei, bai eta hezkuntzako profesional izan nahi dutenei ere, hots, irakasletza, pedagogia, gizarte-heziketa, psikopedagogia ikasten ari direnei. Horretarako, liburuak parte teoriko bat du, non hezkuntza-ebaluazioaren.....
Libro 
18,00 € 


Índice:

- Una estrategia territorial en la promoción del sentido de la iniciativa en el ámbito universitario (Gipuzkoa) (José Ramón Guridi Urrejola).
- Cultura emprendedora y competencias: la experiencia del Programa GAZE (Javier Castro Spila, Julieta Barrenetxea, Andoni Ibarra).
- La universidad ante el desafío de la enseñanza por competencias y el aprendizaje cooperativo (Itziar Rekalde Rodríguez).
- El aprendizaje cooperativo y las competencias para el emprendizaje (Javier Monzón).
- Emprender socialmente en equipo creando cooperativas. Estudio de dos casos paralelos: Partanen-Team Academy y .....


I. Educación: deferentes perspectivas / Hezkuntza: zenbait ikuspegi:

- Adizki jokatuen sailkapen hirukoitza: zailtasunak, etenak eta erroreak (Juan Abasolo).
- Hizkuntza irakasterakoan irakasle baten jokabidea interbentzio bat egin aurretik eta ondoren (Larraitz Zarandona Arteaga).
- Valoración del aprendizaje de software libre del alumnado universitario en función del autoconcepto y de los resultados académicos (Ángel Aldecoa Arnaiz y José María Madariaga Orbea).
- Ingurune birtualen erabilera eta elkarren arteko erregulazioa komunikazio gaitasunaren garapenean (Ainhoa Ezeiza eta Daniel Losada).
- .....


Bihar goizeko bederatzietan ikasgela beteko duten berrogeita hamar ikasleren aurrean ahoskeraz hitz egin behar dut, hain zuzen ere, prosodiaren ezaugarriez eta gaitasun hau lantzeko baliabideez. Han izango ditut ehun begi eta beste horrenbeste belarri zoli niri adi, ez dakit zer ez zelan azaldu…, arrangura honek bultzatu gaitu liburu hau idaztera, badakigu jakin galdera eta kezka guztiei ezin erantzun diezaiekeguna, baina gure lan hau bide ebakitzailea izango delakoan egin dugu
eBook 
4,01 € 
Libro 
12,00 € 


Gorputz-adierazpena da gorputz-heziketako irakasleen artean pasio gehien sortzen duen eduki multzoa: batetik, beldurra, konfiantza eza, ikara, ezinikusia sortzen ditu eta, bestetik, poza, algara, lilura, miresgarritasuna. Irakasleak eduki multzo horrekiko duen iritziaren arabera modu batean edo bestean iritsiko da ikasleengana eta, hala, eduki horiek ekiditeko edo lantzeko gogoa sortuko da. Gorputz Heziketako irakasleen artean kirolak, jolasek eta jarduera kodifikatu eta egituratuek buruko min gutxiago sortzen dute; badakigu nola egin, zer egin, nola kudeatu taldea eta eginbeharra, baina gorputz-adierazpenean ez dakigu zer egin, .....
eBook 
5,00 € 
Libro 
15,00 € 


La didáctica de las lenguas y más específicamente la enseñanza bi/ plurilingüe constituye un ámbito de intervención educativa inevitable y cada vez más demandado. La formación plurilingüe es buena para todos, pero es una oportunidad para aquellas comunidades que al convivir con dos o más lenguas en contacto están prácticamente obligadas a aprender más de una lengua. Es preciso superar el modelo monolingüe tan idealizado en occidente y abordar la formación plurilingüe con toda su riqueza y su complejidad, con el rigor y las garantías que se le presuponen a la ingeniería.

Con el objetivo de impulsar la Ingeniería Didáctica .....
Libro 
22,00 € 
eBook 
7,01 € 


XXI. mendean oraindik haur eta nerabeek generoaren ikusmolde sexistaren araberako uste, rol eta jokabide estereotipatuak garatzen dituzte. Hori ekidin ezean, haur eta nerabe horiek generoan oinarritutako diskriminazioa, indarkeria fisikoa, berdintasunik eza eta antzekoak normaltzat hartu edo/eta eragiteko arriskua dago. Zorionez, bada arriskua saihesteko biderik. Hain zuzen ere, hezkidetza delako hezkuntza mota. Androzentrismoa, matxismoa, sexismoa, homofobia, transfobia eta antzekoak desagerrarazi eta gizon eta emakumeen arteko benetako berdintasuna lortzea helburu duen hezkuntza-prozesua da hezkidetza, eta hori da, hain zuzen .....
eBook 
12,50 € 
Libro 
19,00 € 


La formación profesional es un pilar, no suficientemente reconocido, del desarrollo económico y social, además de ser un agente central en el estímulo de la capacidad de innovación empresarial y en la mejora de la productividad. Por esto es importante tener en cuenta el papel de los trabajadores intermedios en los procesos de innovación de las pymes industriales.

Las principales preguntas a las que se responde en este libro son las siguientes:
- ¿Cómo se relacionan los centros de formación profesional y las empresas, y cuál es el alcance de los distintos tipos de relación?
- ¿Hasta qué punto realizan los .....
eBook 
3,00 € 
Libro 
17,00 € 


El Congreso "Humanizar la Educación / Hezkuntza Gizatiartu", desarrollado en Bilbao los días 27, 28 y 29 de junio de 2014, es una propuesta dirigida a todos los agentes que constituyen la comunidad educativa. La finalidad de este evento consiste en generar un espacio de dimensión humana para compartir experiencias de trabajo, propiciar vivencias técnicas orientadas al autoconocimiento, y estimular actitudes responsables y creativas que posibiliten humanizar la educación.

Está dirigido a todas las personas implicadas y comprometidas con la educación, independientemente del nivel, ámbito y rol en el que ésta se desarrolle; .....

Página Anterior

Mostrados: 11-20 de 85 resultados

Página 2 de 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Página Siguiente