Uso de cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle datos que puedan ser de su interés.

Si acepta este uso pulse aquí

 

 
Ciencias de la Vida Psicología
Ordenado por:     Libros por página:


Liburu elektroniko honetan, XXVI. Psikodidaktikako Ikerkuntza Jardunaldietan aurkeztutako lan guztiak bildu dira: Jardunaldiak Euskal Herriko Unibertsitean (UPV/EHU), Leioako Hezkuntza Fakultatean egin ziren 2019ko azaroaren 19an.

Liburu honetan azaltzen diren lanak hezkuntzan garatzen ari den ikerketaren adierazgarriak dira eta hainbat arlo tematiko eta hainbat ikerketa lerrotan sailkatu dira. Aurkeztutako lanak lau bloke tematikotan banatu dira eta horien artean honako hauek ditugu: genero ikerketak hainbat hezkuntza etapatan; hainbat proposamen irakasleen formazioaren inguruan jakintza alor anitzen ikuspegitik .....
eBook 
Acceso abierto. Descargar


En este libro se recogen todos los trabajos presentados en las XXV Jornadas de Investigación en Psicodidáctica - XXV Psikodidaktikako Ikerkuntza Jardunaldiak que han tenido lugar en la Facultad de Educación y Deporte de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU/UPV) el día 20 de noviembre de 2018 y han sido organizadas desde el Máster de Psicodidáctica de dicha Universidad.

Un primer bloque está destinado a exponer variables psicológicas relevantes tanto en el ámbito de la Educación formal como en la no formal y que profesores y profesoras, maestros y maestras, educadores y educadoras, y cualquier .....
eBook 
Acceso abierto. Descargar


Los equipos de innovación son instrumentos para activar la innovación en pymes y organizaciones. A través de los proyectos que desarrollan contribuyen a generar otro tipo de innovaciones (de producto, proceso, servicio, mercado) a la par que facilitan un cambio cultural y desarrollo de personas orientado a la innovación.

En estos equipos se promueven formas de trabajo que integran la orientación a resultados, con el liderazgo compartido, y la innovación en cooperación, entendida como construcción de nuevo valor desde las diferencias de conocimientos, habilidades y competencias.

Este manual aporta a las .....
Libro 
20,00 € 


Testuliburu honen helburua ikerketa ez-esperimentalen datuak aztertzeko maiztasun handiz erabiltzen diren analisi-prozedurak eta adierazpen grafikoak aurkeztea da. Testuarekin lortu nahi dena da ikerketaren eremuan hasiberriak diren pertsonek, analisi egokia aukeratu, SPSS edo R Commander programa estatistikoa erabiliz analisia burutu, egoki interpretatu eta emaitzak idatz ditzaten. Testu honetan Psikologian eta beste gizarte-zientzietan oso ohikoak diren bi softwareekin lan egingo da, irakurleak eskuragarrien daukana erabil dezan edo biekin trebetasuna lor dezan. Kapitulu bakoitzaren amaieran ariketa praktikoak proposatzen dira .....
Libro 
17,00 € 

Haurtzaroaren psikologia Wallon, HenriHerrán Izagirre, Elena (arg.)

Henri Wallonek erabateko ekarpena egin dio haurtzaroaren psikologiari. Aldi berean ikuspegi genetiko eta dialektikotik haurraren bilakaera bermatzen duten faktoreen eta jaiotzetik bertatik bilakatzen diren uneen inguruko ezagutza zabala eta sakona zehaztu izan du. Wallonen ekarpena ezagutzeak, haur txikia hobeto ulertzearekin batera, bere garapenari begira haurra hazten den testuinguruaren garrantziaz ohartzea dakar. Izatez, haurraren garapen maila beti ere unean uneko bere gaitasunak, bere testuinguruak eta testuinguruarekin berarekin harremanak sortzeko gaitasunak baldintzatzen dutela erakutsi digu egile honek.

Wallonen.....
Libro 
12,00 € 


En este libro se recogen todos los trabajos presentados en las XXIV Jornadas de Investigación en Psicodidáctica – XXIV Psikodidaktikako Ikerkuntza Jardunaldiak que tuvieron lugar en la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) entre los días 6, 7 y 8 de noviembre de 2017 y fueron organizadas desde el Máster de Psicodidáctica de dicha Universidad. Los 28 trabajos aquí incluidos se encuadran en las distintas temáticas y líneas de investigación del máster a todas luces fundamentales dentro de la Educación. Además, creemos que estos trabajos que aquí se presentan constituirán la base de la futura investigación .....
eBook 
Acceso abierto. Descargar


Amaia Ituarte, egresada del máster de Seguridad y Salud en el Trabajo de la UPV/EHU, en esta publicación de su Trabajo Fin de Máster correspondiente al año 2016, analiza el estudio de los factores de riesgo psicosocial en un sector primario clave en la economía de Euskadi, el de la pesca, que al igual que el conjunto de la actividad pesquera europea está atravesando una importante crisis que se generó en la segunda mitad del siglo XX, y que se aprecia de manera continuada en los últimos años, de manera que se ha pasado de los 8.000 puestos que había hace 30 años a los 1.985 de 2014.

Es un sector donde una gran mayoría .....
Libro 
19,00 € 


En este obra se recogen todos los trabajos presentados en las XXIII Jornadas de Investigación en Psicodidáctica – XXIII Psikodidaktikako Ikerkuntza Jardunaldiak que han tenido lugar en la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea entre los días 7 y 9 de noviembre de 2016 y han sido organizadas desde el Máster de Psicodidáctica de dicha Universidad.

Los trabajos abordan la metodología docente y el aprendizaje durante la etapa de la Educación Infantil, ofreciendo alternativas metodológicas que hagan de los alumnos y alumnas personas más autónomas. También tienen su hueco propuestas de mejora tanto en el .....
eBook 
Acceso abierto. Descargar


Lan koaderno hau Euskal Herriko Unibertsitateko (EHU) Psikologiako Graduko lehen mailako ikasleei zuzenduta dago, bereziki Arreta, pertzepzioa eta Motibazioa irakasgaiko ikasleei. Lan hau «Arreta, pertzepzioa eta Motibazioa irakasgaiaren ikasmaterialaren liburuxka» liburu teorikoa osatzera dator. Irakasgai honetarako material berriak sortu beharra ulertzeko, ezinbestean aipatu behar da zer testuingurutan suertatu den behar hori. Izan ere, Europako Unibertsitate Eremuaren eraikuntzarekin, 2010. urteaz geroztik, Europako beste unibertsitate guztiak bezala, EHU Bologna izeneko plan horretan sartu zen; goi mailako erregulazio horrek .....
eBook 
Acceso abierto. Descargar


XXI. mendean oraindik haur eta nerabeek generoaren ikusmolde sexistaren araberako uste, rol eta jokabide estereotipatuak garatzen dituzte. Hori ekidin ezean, haur eta nerabe horiek generoan oinarritutako diskriminazioa, indarkeria fisikoa, berdintasunik eza eta antzekoak normaltzat hartu edo/eta eragiteko arriskua dago. Zorionez, bada arriskua saihesteko biderik. Hain zuzen ere, hezkidetza delako hezkuntza mota. Androzentrismoa, matxismoa, sexismoa, homofobia, transfobia eta antzekoak desagerrarazi eta gizon eta emakumeen arteko benetako berdintasuna lortzea helburu duen hezkuntza-prozesua da hezkidetza, eta hori da, hain zuzen .....
Libro 
19,00 € 
eBook 
12,50 € 

Página Anterior

Mostrados: 11-20 de 53 resultados

Página 2 de 6

1 2 3 4 5 6
Página Siguiente