Uso de cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle datos que puedan ser de su interés.

Si acepta este uso pulse aquí

 

 
Se han obtenido los siguientes resultados con su/s criterio/s de búsqueda:
Ordenado por:     Libros por página:


Hezkuntza Berrikuntzarako Proiektu baten barruan burututako esperientziaren emaitza da argitalpen hau. Delako proiektua Euskal Herriko Unibertsitate Publikoaren (UPV/EHU) Hezkuntzarako Laguntza Zerbitzuak finantzatu zuen. Proiektuan, diziplina anitzeko irakasle talde bat aritu zen, hainbat profiletako pertsonek osatutakoa (geologia, osasun publikoa, elikagaien teknologia, nutrizioa, bromatologia eta fisikokimika), eta helburua izan zen metodologia aktibo bat garatzea, gero Gradu Amaierako Lana (GrAL) egiteko prozesuari aplikatzekoa. Irakasgai hau komuna izaten da unibertsitate-gradu gehienetan, eta lanbidean hasi aurreko etapan .....
eBook 
Acceso abierto. Descargar


La presente publicación es el resultado de la experiencia llevada a cabo en el marco de un Proyecto de Innovación Educativa financiado por el Servicio de Asesoramiento Educativo de la Universidad Pública del País Vasco (UPV/EHU). El proyecto contó con la participación de un equipo docente multidisciplinar integrado por personas con diferentes perfiles (geología, salud pública, tecnología de alimentos, nutrición, bromatología y físico-química) y tuvo como objetivo el desarrollo de una metodología activa aplicarla en la realización del Trabajo Fin de Grado (TFG). Esta asignatura, común a la mayoría de los grados universitarios y que .....
eBook 
Acceso abierto. Descargar


Aurkibidea:

I. Unitate tematikoa: Zainketen jatorria:

1. Zainketak, herri primitiboetatik xix. mendera arte:
1.1. Zainketa jardueraren jatorria.
1.2. Zainketen lehenengo urratsak: historiaurrea eta zibilizazio garrantzitsuenetakoak.
1.3. Kristautasunaren eragina erizaintzan.
1.4. Erdi Aroa.
1.5 Errenazimendua, Aro Modernoaren hasiera: iraultza eta erreforma garaia (xv-xix).
1.6. Florence Nightingale.
2. Erizaintzaren eraketan egondako eraginak: xx. mendea Espainian.
3. Erizaintzaren profesionalizazioa.
4. Bibliografia.

II. Unitate tematikoa: Erizaintzako .....
eBook 
Acceso abierto. Descargar


Teknologia kimikoaren alorrean (ingeniaritzako kimika-arloa) ezinbestekoa da bibliografian agertzen diren sistema kimikoen zenbait datu eta konposatu kimiko industrialen hainbat propietate erabiltzea. Lehenengo aipatutakoen artean oreka-konstanteak, erredukziozko potentzialak edo erreakzio kimikoen entalpia-aldaketak daude; konposatuen propietateen artean, berriz, lurrun-presioa, bero-ahalmena edo entropia absolutua aurki daitezke. Datu horiek oinarrizkoak dira ingeniaritza kimikoko kalkuluak gauzatu ahal izateko; hala nola, bero-trukatzaile batean trukatzen den bero kantitatea zenbatesteko, galbanizazio elektrolitiko batean .....
eBook 
Acceso abierto. Descargar


Aurkibidea:

I. Laborategiko praktikak:

- 1. Praktika: Energiaren ekoizpena eguzki-energiaren eta erregai-zelularen bidez.
- 2. praktika: CO2 bahitzeko absortzio-zutabearen analisia.
- 3. praktika: Partikulen bereizketa, zikloi bat erabiliz.
- 4. praktika: Sedimentazio-tanga.

II. Laborategiko praktika osagarriak:

- 1. Praktika: Energia eolikoa.
- 2. Praktika: Gasen neurketa.
- 3. Praktika: Eguzki-energia fotovoltaikoa.
- 4. Praktika: Ioi-trukaketa I.
- 5. Praktika: Ioi-trukaketa II.
eBook 
Acceso abierto. Descargar


Gaien aukibidea:

1. Oinarrizko kontzeptuak:
- Sarrera.
- Optimizazio-problemak.
- Optimizazio-problemak ebazten.

2. Soluzio bakarren oinarritutako algoritmoak:
- Kontzeptu orokorrak.
- Bilaketa lokala.
- Bilaketa lokalaren hedapenak.

3. Populazioetan oinarritutako algoritmoak:
- Algoritmo ebolutiboak.
- Swarm Intelligence.

4. Algoritmoen konparazio enpirikoa:
- Problemaren instantzien aukeraketa.
- Konparazioaren baldintzak.
- Parametroen aukeraketa.
- Algoritmoak exekutatu eta emaitzak aztertu.
- Konparazio grafikoa.
- .....
eBook 
Acceso abierto. Descargar


I. Abstracts. Ahozko komunikazioak / Comunicaciones orales:

1. Biozientziak: Alderdi Molekularrak / Biociencias: Aspectos moleculares.
2. Biozientziak: Ingurune Alderdiak / Biociencias: Aspectos Ambientales.
3. Fisika eta Ingenieritza Elektronika / Física e Ingeniería Electrónica.
4. Geología / Geología.
5. Matematika / Matemáticas.
6. Kimika / Química.
7. Ingenieritza Kimikoa eta Kimika / Ingeniería Química y Química.

II. Abstracts. Idatzizko Komunikazioak (Posterrak) / Comunicaciones escritas (Pósters):

1. Biozientziak / Biociencias.
2. Fisika eta Ingenieritza .....
eBook 
Acceso abierto. Descargar


The conference is co-organised by the Jaume I University in Castellón (UJI) and the University of the Basque Country (UPV-EHU) and is intended as a forum for the exchange of ideas, opinions and experiences and debate on the subject of engineering education and ways in which it can be adapted to the new university paradigm.

The aim is to discuss the need to incorporate new transverse competences associated with sustainability and university social responsibility into the engineering curriculum.

The conference is interested in works on education in engineering, particularly those implementing aspects of social .....
eBook 
Acceso abierto. Descargar


Analisi konplexua aldagai konplexuko funtzioen azterketa da. Funtzio errealen kalkulu diferentziala eta integrala funtzio konplexuetarako egokitzea da analisi konplexuaren helburua.

Testu honen lehen gaian, zenbaki konplexuen oinarrizko definizioak eta propietateak agertzen dira. Bigarren gaian hasten da funtzio konplexuen azterketa. Jarraitutasuna eta deribagarritasuna kontuan hartuta, lehena planoko funtzio errealen bezalakoa dela ikusten da, baina bigarrenak betebehar handiagoa eskatzen die funtzio konplexuei. Horrela, funtzio deribagarriek (holomorfoak edo analitikoak deitzen dira hemen) izaera berezia izango dute. .....
eBook 
Acceso abierto. Descargar


Zalantza barik, arlo anitzetan agertzen den interes handiko irakasgaia da Estatistika. Are gehiago, jakintza-arlo guztietan hartzen da aintzat: Zientziak, Osasun Zientziak, Ingeniaritza eta Arkitektura, Gizarte eta Lege Zientziak, eta Giza Zientziak, hain zuzen ere.

Gaur egun, gauza jakina da ezinbestekoa dela softwarea erabiltzea heziketa-prozesuan. Ikasmaterial honetan, Estatistika lantzeko hamazazpi praktika adierazten dira R programaren bidez. R da analisi estatistiko eta grafikoetara bideraturiko programa eta programazio-hizkuntza. Proiektua irekia eta doan banatzen dena da (GNU General Public Licence deritzon .....
eBook 
Acceso abierto. Descargar

Página Anterior

Mostrados: 171-180 de 406 resultados

Página 18 de 41

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Página Siguiente