Uso de cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle datos que puedan ser de su interés.

Si acepta este uso pulse aquí

 

 
REVISTAS >> Arte y Humanidades >> Anuario Julio Urquijo


Joakin Gorrotxategi irakasle eta ikertzaileak 2018 honetan 65 urte bete zituen. Omenaldi liburu honen osagarri den eta Palaeohispanica et Indoeuropaea biltzen dituen lagunak Joakinen lanaren hedaduraren eta haren jardunaren mailaren berri ematen du.
Libro 
55,00 € 
Consultar disponibilidad


Lapurtera klasikoa da, seguru asko, xx. mendea baino lehenagoko euskarazko literaturaren agerpenik ezagunena, ezagutza hori oro har azalekoa edo nahi baino azalekoagoa bada ere: xvii. mendearen lehenengo hiruzpalau hamarkadetan Lapurdiko kostaldeko eta barnealdeko idazleak, nolabaiteko homogeneotasuna duen multzo zabalean sailkatu ohi dira. Izendapenak izendapen, sasoi hartako lapurtar idazle gehienek helburu ideologiko eta agindu bertsuei jarraituta prestatu zituzten euren lanak: kontrarreforma katoliko ortodoxoaren mesedetan eta burgesia ekonomikoaren babespean.

Euskal literaturaren edozein historia esku artean, erraz .....
Libro 
21,00 € 


Aurkibidea / Summary / Índice:

- Iker Basterrika: Leire: formas, usos y etimología de un topónimo / Leire: forms, uses and etymology of a place-name.
- Endika Blanco: Euskal lexikoaren historiarako: ikerketak Euskara Arkaikoan / Towards a history of the Basque lexicon: studies on Archaic Basque.
- Eneko Zuloaga: Diego Lorenzo Urkizuren 1740ko zortzikoak / A critical edition of Diego Lorenzo Urkizu’s verses (1740).
- Urtzi Reguero Ugarte: Goizuetako 1753ko sermoia: edizioa eta azterketa / The Goizueta sermon of 1753: edition and analysis.
- Karlos Cid Abasolo: Anjel Lertxundiren pertsonaien izenak / .....
Libro 
22,00 € 


Un des bouleversements les plus importants qu’ait connu le basque historique est celui de son système verbal. En effet, des premiers longs textes (15ème et 16ème siècles) jusqu’à nos jours, il a fait l’objet de nombreuses modifications au niveau des temps, aspect, mode et valence. Cependant, malgré les exposés de Lafon (1943), Zulaika (1999) et Aldai (2002), notre connaissance des différentes synchronies du système verbal, mais aussi de son évolution diachronique demeure imparfaite.

Le propos de ce livre, qui est une version remodelée de notre thèse doctorale, est de pallier cette insuffisance. Plus précisément, il a .....
Libro 
26,00 € 


Aurkibidea / Summary / Índice:

- Oihana Lujanbio Begiristain: Goizuetako azentu-hiztegia / An accent dictionary of Goizueta Basque.
- Carolina González: A Typology of Stress- and Foot-Sensitive Consonantal Phenomena.
- Beatriz Fernández: -(K)i hiztegian, eta hiztegiaz harantzago / The suffix -ki in the lexicon and beyond.
- Ager Gondra: Cross-generational syntactic variation in Mundaka Basque: the influence of the language of instruction.
- Ander Egurtzegi: Ekialdeko /o/-ren igoeraren testuinguru fonologikoaren bila / Looking for the phonological context of /o/-raising in Eastern Basque.
- David .....
Libro 
20,00 € 


Hogeita hamar urte badu frantsesetik itzuli liburu honen bigarren mendeurrena Euskaltzaindiak Donaixti-Ibarren ospatu zuenetik; harako hartan Piarres Lafittek Ibarre herriko aspaldiko apez Lopezen itzulpenak tesina bat on lukeela adierazi zuen (1982: 442). Egia esan, lehenago ere liburu honetako euskarak azterketak ukan ditu, bereziki zuketaren tratamendu gramatikalaren agerpen zabalagatik: Karl Boudak (1948) eta Xarles Videgainek (1983) Pratica-ko zuketa alokutiboaz ikerketak egin dituzte; Lino Akesolok Lopezen aditz izenari heldu zion llabur (1982) eta lehenago, Andres de Lizarzak hainbat ohar egin zuen liburuko alderdi lexikoa .....
Libro 
25,00 € 


1. Arrasateko Erreketaren Eresiak eta Erdi Aroko madarikazio-formula eklesiastikoak: sumi aditz erroaren inguruan (Jorge Etxague Burgos).
2. XVI. mendeko mendebaldeko lekukotasun berri bat: Sarasketa hiztegitxoa (F. Borja Aginagalde eta Blanca Urgell).
3. Graciosoaren figura Barrutiaren teatroan (Iñaki Aldekoa Beitia).
4. La influencia de la biografía de Joseba Sarrionandia en la recepción crítica de su obra (Eider Rodríguez Martín).
5. Erdi Aroko euskararen historia kanpotik eta barnetik (Urtzi Reguero Ugarte).
6. Hugo Ernst Schuchardt: bibliografía vasca (Ander Egurtzegi).
7. Gernika-Lumoko euskararen.....
Libro 
18,00 € 


Index:

- Lobke Aelbrecht: Ellipsis in negative fragment answers.
- Irina Agafonova: On category restrictions in across-the-board and parasitic domains: evidence from Russian.
- Young-ran An: The gradient OCP: evidence from Korean reduplication.
- Alexander Andrason: A non-unidirectional movement in the verbal system?
- Irene Barberia: Vowel quality effects on hiatus resolution in Spanish.
- Rebeka Campos-Astorkiza: Lengthening and prosody in Tuscan Italian.
- Naiara Centeno: Determiner sharing in Spanish: DET & DETFoc.
- Marijke de Belder: The distribution between the Old Dutch present .....
Libro 
19,00 € 


- Iñigo Ruiz Arzalluz y Enara San Juan Manso, Un inédito de Orixe: El contenido espiritual de la España nacionalista (1938).
- Eneko Zuloaga, Bizkaiko jauntxoen inguruko herri-literaturaz: Plentziako 1603ko hiru esaera zahar eta Refranes y sentenciasen jatorria, eta proposamen bat Arrasateko erreketaren kantuez.
- Koldo Ulibarri, Euskal testu corpusa osatzen: J.P. Ulibarriren Egunare eusquerazcoa erderascotic itzuliya.
- Patxi Salaberri and Iker Salaberri, Basque legacy in the New World: on the surnames of Latin American presidents.
- Urtzi Reguero Ugarte, Erdi Aroko euskararen corpusa osatzeko ekarpena.
- .....
Libro 
16,00 € 


- Ander Egurtzegi: Euskal metatesiak: abiaburua haien ikerketarako.
- Mirari Jurado Noriega: Caracterización de sibilantes fricativas vascas y su percepción en el sistema fonético español.
- Oxel Uribe-Etxebarria Lete: Gatzagako Cristau-doctrinia (1862): edizioa.
- Natalia M. Zaïka: La réception des contes basques au fil du temps.
- Eneko Zuloaga: Nerbioi ibarreko euskara XVIII eta XIX. mendeetan: II. Juan Ignazio Astigarragaren sermoi-bilduma.
- Aiora Jaka: Réflexion sur la traduction dans les oeuvres de Joseba Sarrionandia.
- Xabier Alberdi Larizgoitia: Diskurtso-markatzaile berri bat: hurrenez .....
Libro 
18,00 € 

Mostrados: 1-10 de 27 resultados

Página 1 de 3

1 2 3
Página Siguiente