Uso de cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle datos que puedan ser de su interés.

Si acepta este uso pulse aquí

 

 
Ciencias Biología
Ordenado por:     Libros por página:


Los servicios de los ecosistemas (SE) son los beneficios que aportan los ecosistemas al bienestar de las personas, y se clasifican en tres grupos: servicios de abastecimiento, servicios de regulación y servicios culturales. Estos servicios contribuyen directa o indirectamente a la calidad de vida de la sociedad, ya que el bienestar de las personas y el de las futuras generaciones depende de los ecosistemas y de los servicios que suministran, muchos de los cuales están siendo degradados.

El enfoque integrador de los SE constituye un aporte enriquecedor para comprender la necesidad de conservación y mejora del patrimonio .....
eBook 
Acceso abierto. Descargar


Edizio genetikoa indarrez sartu da laborategietan zein gizartean, bereziki CRISPR tresnak agertu zirenetik. Hainbat aplikazio aurkitu zaizkie biologian, osasun-arloan eta bioteknologian. Liburu honek oinarrizko informazio eskurakoa eskaini nahi du edizio genetikoaz eta CRISPR teknologia berritzaileaz. Metodoaren abantailak nahiz mugak edo arazo ebatzi gabeak nabarmentzen ditu, teknologia-iraultza honetatik espero litekeenaz ikuspegi zintzo eta errealista bat eskaini nahian.

«CRISPR komunitatearentzat, luxua da zientziaren eta dibulgazioaren paladin eskuzabal hori izatea, eta pozbidea irakurle potentzialentzat hark edizio .....
Libro 
26,00 € 


1. Gestión ambiental y desarrollo sostenible:
- Medioambiente y recursos naturales.
- Antecedentes y evolución histórica del desarrollo sostenible.
- Los sistemas de gestión.

2. El impacto ambiental:
- Concepto.
- Tipología de los impactos ambientales.
- Naturaleza de impacto ambiental.
- Indicadores de impacto ambiental.

3. Marco legal e institucional del procedimiento administrativo de la evaluación de impacto ambiental:
- Legislación comunitaria.
- Legislación estatal.
- Procedimiento administrativo de evaluación de impacto ambiental.

4. El .....
eBook 
Acceso abierto. Descargar


El emprendimiento y las innovaciones relacionados con la industria cultural y el conocimiento fundamentados en la naturaleza, por medio del paradigma de la biomimesis, están adquiriendo de nuevo protagonismo en los tiempos actuales, así como generando tendencias hacia el futuro. Dichas tendencias se fundamentan en la observación y en el aprendizaje inteligente de la complejidad de la naturaleza, expresadas en los factores y procesos dinámicos que soportan la vida a partir de las leyes que rigen los ecosistemas en la biosfera.

El aprendizaje a partir de los servicios de los ecosistemas permite que las innovaciones .....
eBook 
Acceso abierto. Descargar


Lan honek hauxe du xede: Biozientziak (Biologia, Biokimika eta Biologia Molekularra, Bioteknologia eta Medikuntza) ikasten ari diren ikasleei Ehunen Biologia arloan testuliburu egoki eta erabilgarri bat eskaintzea. Histologia alorrean, liburu eta atlas histologiko ugari daude argitaratuta, baina ikasleei beren apunteak osatzeko euskarazko ikasmateriala sortzea izan da gure asmoa. Liburu honetan, animalien eta landareen ehun nagusiak deskribatzen dira. Testuan zehar emandako informazioa ulergarriagoa izan dadin, ikonografia eta mikroargazki lagungarriak aukeratu dira. Amaieran, gai bakoitzean agertzen diren termino nagusiak .....
eBook 
Acceso abierto. Descargar


Gida honek esparru metodologiko bat eskaintzen du ekosistemen zerbitzuak natura- eta hirigintza-baliabideak antolatzeko lurraldeplanak eta -programak formulatzeko prozesuan sartzea errazteko. Eduki espezializatuak eta metodologia kontrastatuak aurkezten ditu, toki- eta eskualde-administrazioei ekosistemek pertsonen ongizateari eta osasunari egiten dioten ekarpena ulertzen lagunduko dietenak, bai eta lurraldearen plangintzan eta kudeaketan aldaketa bat sustatzen ere, alternatiba iraunkorragoak lehenetsiz.
eBook 
Acceso abierto. Descargar


Esta guía ofrece un marco metodológico para facilitar la incorporación de los servicios de los ecosistemas al proceso de formulación de planes y programas territoriales de ordenación de los recursos naturales y urbanísticos. Presenta contenidos especializados y metodologías contrastadas que ayudarán a las administraciones locales y regionales a comprender la contribución de los ecosistemas al bienestar y salud de las personas, así como a promover un cambio en la planificación y gestión del territorio mediante la priorización de alternativas más sostenibles.
eBook 
Acceso abierto. Descargar

Mikrobioen mundu liluragarria Albero Rodríguez, JosuGarzia Garmendia, Juan (bildumaren zuz.); Basaras Ibarzabal, Miren (begirale tek.); Roque Eguskitza, Iñigo (hizkuntza-beg.)

Liburu honen helburua mikrobioen mundua desmitifikatzea da. Jakina da kaleko jendeak informazio okerra izaten duela sarritan mikrobioez, irudi desitxuratu eta aurreiritziz betea. Oro har, mikrobioak gauza negatiboekin lotzen ditugu, eta ez gara jabetzen mikrobio gehienak ez direla kaltegarriak; kontrara, horietako asko onuragarriak ere badira.

Beraz, mikrobioen mundua hobeto ezagutarazi nahi genuke liburu honekin. Ez da, ordea, liburu tekniko bat (horretarako badaude liburu onak eskura). Aitzitik, liburu honek biologia gutxi dakitenei lagundu nahi die, azalpen ulerterrazak emanez, mikrobioen mundua hobeto konpreni .....
Libro 
12,00 € 


Aurkibidea:

1. Ingurumen-kudeaketa eta garapen jasangarria:
1.1. Ingurumena eta baliabide naturalak.
1.2. Garapen jasangarriaren aurrekariak eta bilakaera historikoa.
1.3. Kudeaketa-sistemak.

2. Ingurumen-inpaktua:
2.1. Kontzeptua.
2.2. Ingurumen-inpaktuen tipologia.
2.3. Ingurumen-inpaktuaren izaera.
2.4. Ingurumen-inpaktuaren adierazleak.

3. Ingurumen Inpaktuaren Ebaluazioaren prozedura administratiboa: marko legala eta instituzionala:
3.1. Europako araudia.
3.2. Estatuko araudia.
3.3. Ingurumen Inpaktuaren Ebaluazioa: prozedura administratiboa.
eBook 
Acceso abierto. Descargar

Zientziaren historia txiki bat Bynum, WilliamGarzia Garmendia, Juan (itzultzailea eta bildumaren zuzendaria); Arrieta Urtizberea, Agustin (begirale teknikoa); López Gaseni, Manu (hizkuntza-begiralea)

Zientziaren esparrua bezain zabala dugu kontagai hau, eta zientziaren ibilbidea bezain luzea: gauzak zenbatzen eta zeruak arakatzeari ekin zioten antzinako jakintsuetatik hasi, eta galaxien sakona aztertzen eta ordenagailu kuantikoak apailatzen ari diren espezialistetaraino. Infinituki txiki denaren eta baztergabe handi denaren arteko zer guztiak ditu ikergai zientziak, natura nola antolaturik dagoen jakiteko ahalegin etengabean. Zientziaren erdian eta muinean, gizakia: haren ingurua, haren jatorria, haren gorputza, haren behar eta nahi eta ajeak eta haien konponbide eta aurrerabideak.

Horrek ematen dio batasuna .....
Libro 
15,00 € 

Mostrados: 1-10 de 38 resultados

Página 1 de 4

1 2 3 4
Página Siguiente