Uso de cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle datos que puedan ser de su interés.

Si acepta este uso pulse aquí

 

 
REVISTAS >> Arte y Humanidades >> Anuario Julio Urquijo


I. Aurkibidea / Summary / Índice:

- Gidor Bilbao, Arnaut Oihenarten Kobla berriak. Lan inprimatuen edizioak eta aleak banaka ezagutu eta aztertu beharraz, XVII. mendeko euskarazko poema aurkitu berrien karietara.
- José Ignacio Hualde, The reconstruction of Old Common Basque accentuation: Closing open issues.
- Iñigo Urrestarazu-Porta, Euskara Batu Zaharraren haustura: oinarri metodologikoak eta literaturaren berrikuspena.
- Leyre Rojo Horrillo, [n-/l- herskari] taldeen bilakabide diakronikoa eta erronkarieraren lekukotasuna: irudia(k) fintzen.
- Dennis Ott, Contrasting contrastive-topicalization .....
Libro 
23,00 € 


I. Aurkibidea / Summary / Índice:

- Argitaratzailearen txokoa / Editor’s corner / El rincón del editor.
- Olatz Leturiaga Angoitia, Nor-nork saileko egin-en hedadura geografikoa Gipuzkoan: ondorio batzuk testu zaharren azterketatik.
- Josu M. Zulaika Hernández, Algunas voces vascas en la correspondencia de Miguel Basterrechea (1650-1659).
- Iker Ondartza Padierna, Zenbait ezaugarri araberaren definiziorako.
- Manex Munduate Ugartemendia, Vinsonen eta van Eysen arteko gutunak.
- Kepa Diéguez Barahona, Euskal lexiko etnometeorologikoaren azterketa: kultura eta kognizioa.
- Pablo A. Pérez, .....
Libro 
23,00 € 


I. Aurkibidea / Summary / Índice:

- Borja Ariztimuño López, Ohar filologikoak Azkoitiko testu aurkitu berriaz: irakurketa proposamena.
- José Ignacio Hualde, On the comparative method, internal reconstruction, and other analytical tools for the reconstruction of the evolution of the Basque language: An assessment .
- Valeriano Yarza Urquiola, Notas sobre toponimia de origen romano en Álava, complementarias a la obra "Álava/Araba. Los nombres de nuestros pueblos" (2015) de P . Salaberri.
- Bittor Hidalgo Eizagirre, Mikoletaren 1653ko elkarrizketa itzulien espainolezko jatorrizkoez, eta haien (in)dependentzia.....
Libro 
23,00 € 


Aurkibidea / Summary / Índice:

- Aurkezpen gisa.
- Urtzi Reguero Ugarte, Goi-nafarrera arkaiko eta zaharraren azterketan sakonduz: periodizazio saiorako langaia.
- Koldo Ulibarri Orueta, "Refranes y Sentencias" (1596): Girolamo da Sommaiaren Salamancako lekukotasunetik Darmstadt-eko faksimile(ta)ra.
- Javier Etxagibel Fernandez de Arroiabe, Hizkuntz irizpideez XVII. mendeko Lapurdiko eliz-agirietan, eta haietan bildutako zenbait zertzelada garaiko autoreen gainean.
- Koldo Ulibarri Orueta, Inprimatuak editatzen: deskribapen bibliografikoa eta testukritika Kapanagaren dotrinaren argitan.
- Josu M. .....
Libro 
23,00 € 


Aurkibidea / Summary / Índice:

- Antón Ugarte Muñoz, Luis Michelena (Koldo Mitxelena) y la creación del Seminario de Filología Vasca «Julio de Urquijo» (1947-1956).
- Miren Ibarluzea Santisteban, Itzulpengintzaren errepresentazioa azken 60 urteotako euskal literaturaren historiografietan.
- José Ignacio Hualde, Ander Beristain, Ane Icardo Isasa, Jennifer Zhang, Hitz-bukaerako herskariak: kontsonante talkak.
- Sergio Robles-Puente, El euskera como lengua de ritmo intermedio en el continuo isosilábico-isomoraico: una comparación con el español y el japonés.
- Olatz Leturiaga Angoitia, Gipuzkoako .....
Libro 
26,00 € 


Joakin Gorrotxategi irakasle eta ikertzaileak 2018 honetan 65 urte bete zituen. Omenaldi liburu honen osagarri den eta Palaeohispanica et Indoeuropaea biltzen dituen lagunak Joakinen lanaren hedaduraren eta haren jardunaren mailaren berri ematen du.
Libro 
55,00 € 
Consultar disponibilidad


Lapurtera klasikoa da, seguru asko, xx. mendea baino lehenagoko euskarazko literaturaren agerpenik ezagunena, ezagutza hori oro har azalekoa edo nahi baino azalekoagoa bada ere: xvii. mendearen lehenengo hiruzpalau hamarkadetan Lapurdiko kostaldeko eta barnealdeko idazleak, nolabaiteko homogeneotasuna duen multzo zabalean sailkatu ohi dira. Izendapenak izendapen, sasoi hartako lapurtar idazle gehienek helburu ideologiko eta agindu bertsuei jarraituta prestatu zituzten euren lanak: kontrarreforma katoliko ortodoxoaren mesedetan eta burgesia ekonomikoaren babespean.

Euskal literaturaren edozein historia esku artean, erraz .....
Libro 
21,00 € 


Aurkibidea / Summary / Índice:

- Iker Basterrika: Leire: formas, usos y etimología de un topónimo / Leire: forms, uses and etymology of a place-name.
- Endika Blanco: Euskal lexikoaren historiarako: ikerketak Euskara Arkaikoan / Towards a history of the Basque lexicon: studies on Archaic Basque.
- Eneko Zuloaga: Diego Lorenzo Urkizuren 1740ko zortzikoak / A critical edition of Diego Lorenzo Urkizu’s verses (1740).
- Urtzi Reguero Ugarte: Goizuetako 1753ko sermoia: edizioa eta azterketa / The Goizueta sermon of 1753: edition and analysis.
- Karlos Cid Abasolo: Anjel Lertxundiren pertsonaien izenak / .....
Libro 
22,00 € 


Un des bouleversements les plus importants qu’ait connu le basque historique est celui de son système verbal. En effet, des premiers longs textes (15ème et 16ème siècles) jusqu’à nos jours, il a fait l’objet de nombreuses modifications au niveau des temps, aspect, mode et valence. Cependant, malgré les exposés de Lafon (1943), Zulaika (1999) et Aldai (2002), notre connaissance des différentes synchronies du système verbal, mais aussi de son évolution diachronique demeure imparfaite.

Le propos de ce livre, qui est une version remodelée de notre thèse doctorale, est de pallier cette insuffisance. Plus précisément, il a .....
Libro 
26,00 € 


Aurkibidea / Summary / Índice:

- Oihana Lujanbio Begiristain: Goizuetako azentu-hiztegia / An accent dictionary of Goizueta Basque.
- Carolina González: A Typology of Stress- and Foot-Sensitive Consonantal Phenomena.
- Beatriz Fernández: -(K)i hiztegian, eta hiztegiaz harantzago / The suffix -ki in the lexicon and beyond.
- Ager Gondra: Cross-generational syntactic variation in Mundaka Basque: the influence of the language of instruction.
- Ander Egurtzegi: Ekialdeko /o/-ren igoeraren testuinguru fonologikoaren bila / Looking for the phonological context of /o/-raising in Eastern Basque.
- David .....
Libro 
20,00 € 

Mostrados: 1-10 de 33 resultados

Página 1 de 4

1 2 3 4
Página Siguiente