Uso de cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle datos que puedan ser de su interés.

Si acepta este uso pulse aquí

 

 
COLECCIONES >> Derecho >> Legeak - Leyes


Pozgarria da abokatuen antolaketa eta eskubide eta betebeharrak arautzen dituen legea euskaraz ematea. Hori da Legeak-Leyes bildumako ale honek jorratzen duen kontua eta, zalantza gabe, Justizia euskalduntzeko bidean beste pauso garrantzitsu bat.
Libro 
12,00 € 


Prokuradoreak aritzen dira alderdi prozesaleen izenean auzitegien aurrean, haien eskaerak aurkeztuz beren izenean eta auzitegien ebazpenak jasoz, halaber, beren izenean. Poztasun handia da testu juridiko hain garrantzitsu hau euskaraz aurkeztea.
Libro 
10,00 € 

Ikus-entzunezko Komunikazioari buruzko Lege Orokorra – Ley General de la Comunicación Audiovisual Arrese Iriondo, María Nieves (arg.)Aldasoro Katarain, Irene (itz.); Igerabide Sarasola, Juan Kruz; Leturia Navaroa, Ana (koor.)

Ikus-entzunezko Komunikazioari buruzko Lege Orokorra funtsezko lege bat da gaur egungo informazio-gizartean. Sektore hori arautzeak ikuspuntu askotatik du garrantzia. Parte-hartzaileak eta administrazio eskudunak ere askotarikoak dira. Ikus-entzunezko Komunikazioari buruzko Legeak sektore horren bilakaera teknologikoarekin loturiko alderdiei eragiten die, batez ere irrati-telebista analogikoak atzera utzi eta digitaletara jauzi egin denez geroztik. Transmisio-aukera urriak izatetik aukera zabala izatera pasatzea bilakaera esanguratsua da, eta oso eragin garrantzitsua izan du alor horretan aplikaturiko ikuskera juridikoetan. .....
Libro 
12,00 € 


Aurkibidea:

- Hitzaurrea: 24/2007 Legea, 2007ko urriaren 9koa, zeinaren bidez aldatzen baita 50/1981 legea, 1981eko abenduaren 30ekoa, Ministerio Fiskalaren Estatutu organikoa arautzen duena.

- Zioen azalpena.

- Ministerio Fiskalaren Estatutu organikoa:

I. titulua. Ministerio Fiskala eta haren funtzioak: Ministerio Fiskala. Ministerio Fiskalaren funtzioak. Legezkotasun eta inpartzialtasun printzipioak. Ministerio Fiskalaren eta botere publikoen arteko harremanak.

II. titulua. Ministerio Fiskalaren organoak eta hura informatzen duten printzipioak: Antolaketa, eskumenak eta .....
Libro 
16,00 € 


- 1/2010 Legegintzako Errege Dekretua, uztailaren 2koa, Kapital Sozietateei buruzko Legearen testu bategina onesten duena / Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

- Kontseiluaren 2157/2001 Erregelamendua, 2001eko urriaren 8koa, Europar Sozietate Anonimoaren (SE-aren) Estatutua onesten duena / Reglamento (CE) n.o 2157/2001 del Consejo, de 8 de octubre de 2001, por el que se aprueba el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea (SE).

- 3/2009 Legea, apirilaren 3koa, merkataritza-sozietateen egitura-aldaketei buruzkoa / Ley 3/2009, .....
Libro 
26,00 € 


I. Hitzaurrea, Itziar Alkorta Idiakez.
II. Aurkezpena, Leire Escajedo San Epifenio, Miren Gorrotxategi Azurmendi:
- Giza eskubideak eta gizakiaren duintasuna biologiaren eta medikuntzaren aplikazioak direla-eta babesteko hitzarmena (Giza eskubideei eta biomedikuntzari buruzko hitzarmena), Oviedon 1997ko apirilaren 4an sinatutakoa berresteko tresna.
- Gizakiak klonatzeko debekuari buruzko Protokoloa, giza eskubideak eta giza duintasuna biologiaren eta medikuntzaren aplikazioak direla-eta babesteko Hitzarmenaren Gehigarria.
- 41/2002 Oinarrizko Legea, azaroaren 14koa, pazientearen autonomia eta informazio eta .....
Libro 
22,00 € 

Botere Judizialaren Lege Organikoa - Ley Orgánica del Poder Judicial Zelaia Garagarza, Maite; Ugartemendia Ezeizabarrena, Juan Inazio (arg,)Petrirena Altzuguren, Patxi; Elhuyar Fundazioa (itz.); Igerabide Sarasola, Juan Kruz; Leturia Navaroa, Ana (koor.)

Gaur egun, Botere Judizialaren Lege Organikoaren Erreformatik abiatuta -abenduaren 23ko 19/2003 LOren bidez gauzatua-, hainbat erregelamendu eta araudi sortu dira hizkuntza-normalizaziorako prozesu garrantzitsu bat abiarazteko Justizia Administrazioan. Beraz, aipatzekoa da orain arte eginiko ahalegina ez dela nolanahikoa izan, emaitzak desberdinak izan badira ere hainbat gorabehera medio, eta bereziki nabarmentzekoa da Justizia Administrazioaren zerbitzura diharduten pertsonen konpromisoa euskalduntze-prozesuan eta hizkuntzaren erabilera bultzatzeko ekimenetan.

Botere Judizialaren Lege Organikoak irismen juridiko handia .....


Populazioaren zahartzea dela eta, gehienbat, eraso ugari jasaten ditu gizarte-segurantzak, gehiegizko kostu ekonomikoa delakoan, pasiboak aktiboen eta enpresen kontura aritzea jasangarria ez delakoan. Egia da gastu gehiena erretiro-pentsioek eragiten dutela, eta erretiratuen proportzioa asko igoz gero, langileen kopurua jaitsiz, sistema teknikoki jasangaitza izatera hel daitekeela.

Baina komeni da elementu teknikoak eta ideologikoak bereiztea. Egia da populazioa zahartzen ari dela, eta teknikoki arazo erabakigarria izan litekeen arren, arazo horri irtenbidea bilatzea posible da, aldaketak garaiz aurreikusiz. Pentsiodunen .....
Libro 
22,00 € 


Irakurleak esku artean duena LEGEAK-LEYES bildumaren ale berri bat da, kontsumitzaile eta erabiltzaileen defentsa eta babeserako arau nagusiek osatzen dutena. Euskal Herriko Unibertsitateak, Zuzenbide Fakultateak eta Eusko Jaurlaritzako Justizia Sailak euskara juridikoaren normalizazioa arlo guztietara hedatzearen alde hartu zuten konpromisotik eratorritako ekimenaren fruitua da honako ale hau ere, Espainiako ordenamendu juridikoaren lege-testu garrantzitsuenak euskaraz emateko helburuak gidatuta plazaratutakoa.

Kontsumitzaile eta erabiltzaileen legeri hau oso erabilgarria da eurontzat, kontsumitzaile eta erabiltzaile .....
Libro 
15,00 € 


- 1/2002 Legea, otsailaren 21ekoa, Estatuak eta autonomia erkidegoek lehiaren babesaren arloan dituzten eskumenen koordinazioari buruzkoa.
- 3/1991 Legea, urtarrilaren 10ekoa, Lehia Desleialari buruzkoa.
- 15/2007 Legea, uztailaren 3koa, Lehiaren Babesari buruzkoa.
- 34/1988 Lege Orokorra, azaroaren 11koa, Publizitateari buruzkoa .
- 261/2008 Errege Dekretua, otsailaren 22koa, Lehiaren Babesari buruzko Erregelamendua onesten duena.
- Lexikoa.

- - - - - - - - - - - -

- Ley 1/2002, de 21 de febrero, de Coordinación de las Competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas en materia .....

Mostrados: 1-10 de 21 resultados

Página 1 de 3

1 2 3
Página Siguiente