Uso de cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle datos que puedan ser de su interés.

Si acepta este uso pulse aquí

 

 
COLECCIONES >> Derecho >> Legeak - Leyes


«Legeak» bildumaren ale honek merkataritza-trafikoan gehien erabiltzen diren arautegi batzuk biltzen ditu. Aukeratu diren legeen aplikazio ugaria ez da bakarrik gertatzen enpresa edo beste pertsona juridiko batzuentzat, baizik eta baita pertsona fisikoentzat ere. Izan ere, oso pertsona gutxik ez dute higie­zinen krediturik edo kontsumorako krediturik eskatu bizitzan zehar, adibidez. Era berean, ale honek merkataritza-banaketaren sektoreko funtsezko bi arau ja­sotzen ditu, estrategikoa gure egitura ekonomikoan, bai enpresei bai kontsumi­tzaileei oro har eragiten dietenak. Azkenik, kreditu- eta ordainketa-tresnei bu­ruzko legeria .....
Libro 
26,00 € 
eBook 
8,00 € 


Gure esparruan indarrean dauden zuzenbideen artean nazioarteko zuzenbidea ere badago, eta zuzenbide horretan derrigorrezko zuzenbidea, ius cogens, eta Estatuek berretsitako nazioarteko tratatuak daude. Tratatu horiek jasotzen dituzten arau juridikoak euskaraz edukitzeak esan nahi du gure esparruan aplikagarri den zuzenbideetako bat, gu lotzen gaituen zuzenbidea, euskaraz ezagutu ahal izatea. Beharrezkoa dugu hori, gure zuzenbidearen ezagutza, gure praktika eta bizitza juridikoa euskaraz gauzatu eta garatu nahi badugu.

- - - - - - - - - - - - -

Entre los derechos vigentes en nuestro ámbito se encuentra el .....
Libro 
12,00 € 
eBook 
4,00 € 


Administrazio publikoen ondareari buruzko 33/2003 Legeak arautzen du, orokorrean eta beste ordenamendu juridiko batzuetan, ondasun publikoen araubide juridikoa izenez ezagutzen dena. Normalean ondasun publikotzat hartzen da Estatuarena edo haren administrazio publikoena dena, edo erromatar Zuzenbidean res publicatzat edo gauza publikotzat jotzen zenaren zerbitzura dagoena.

Pertsona fisiko edo juridiko partikularren ondasun pribatiboen babesa, aldiz, jabetza-erregistroaren bidez bermatzen da gaur egun; erregistro horretan, hain zuzen, 1998an gauzatu zen erreforma batetik aurrera (1867/1998 Errege Dekretuaren bitartez), .....
Libro 
18,00 € 


Legeak-Leyes bildumako 23. ale honek euskara juridikoaren funtsezko eremu bat -Nazioarteko Zuzenbide Publikoa- garatzeko eta finkatzeko ezinbestekoak diren testu batzuk jartzen ditu Zuzenbideko profesional, ikasle eta ikertzaileen eskura, baina baita Zientzia Politikoetan, Kazetaritzan, Nazioarteko Harremanetan eta beste zenbait jakintza-arlotan dihardutenen eskura ere.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Este volumen 23 de la colección Legeak-Leyes pone a disposición de profesionales, estudiantes e investigadores de Derecho, pero también de Ciencias Políticas, Periodismo, Relaciones .....
Libro 
14,00 € 
Consultar disponibilidad
eBook 
Acceso abierto. Descargar


Prokuradoreak aritzen dira alderdi prozesaleen izenean auzitegien aurrean, haien eskaerak aurkeztuz beren izenean eta auzitegien ebazpenak jasoz, halaber, beren izenean. Poztasun handia da testu juridiko hain garrantzitsu hau euskaraz aurkeztea.
Libro 
10,00 € 


Pozgarria da abokatuen antolaketa eta eskubide eta betebeharrak arautzen dituen legea euskaraz ematea. Hori da Legeak-Leyes bildumako ale honek jorratzen duen kontua eta, zalantza gabe, Justizia euskalduntzeko bidean beste pauso garrantzitsu bat.
Libro 
12,00 € 

Ikus-entzunezko Komunikazioari buruzko Lege Orokorra – Ley General de la Comunicación Audiovisual Arrese Iriondo, María Nieves (arg.)Aldasoro Katarain, Irene (itz.); Igerabide Sarasola, Juan Kruz; Leturia Navaroa, Ana (koor.)

Ikus-entzunezko Komunikazioari buruzko Lege Orokorra funtsezko lege bat da gaur egungo informazio-gizartean. Sektore hori arautzeak ikuspuntu askotatik du garrantzia. Parte-hartzaileak eta administrazio eskudunak ere askotarikoak dira. Ikus-entzunezko Komunikazioari buruzko Legeak sektore horren bilakaera teknologikoarekin loturiko alderdiei eragiten die, batez ere irrati-telebista analogikoak atzera utzi eta digitaletara jauzi egin denez geroztik. Transmisio-aukera urriak izatetik aukera zabala izatera pasatzea bilakaera esanguratsua da, eta oso eragin garrantzitsua izan du alor horretan aplikaturiko ikuskera juridikoetan. .....
Libro 
12,00 € 
eBook 
Acceso abierto. Descargar


Aurkibidea:

- Hitzaurrea: 24/2007 Legea, 2007ko urriaren 9koa, zeinaren bidez aldatzen baita 50/1981 legea, 1981eko abenduaren 30ekoa, Ministerio Fiskalaren Estatutu organikoa arautzen duena.

- Zioen azalpena.

- Ministerio Fiskalaren Estatutu organikoa:

I. titulua. Ministerio Fiskala eta haren funtzioak: Ministerio Fiskala. Ministerio Fiskalaren funtzioak. Legezkotasun eta inpartzialtasun printzipioak. Ministerio Fiskalaren eta botere publikoen arteko harremanak.

II. titulua. Ministerio Fiskalaren organoak eta hura informatzen duten printzipioak: Antolaketa, eskumenak eta .....
Libro 
16,00 € 
eBook 
Acceso abierto. Descargar


- 1/2010 Legegintzako Errege Dekretua, uztailaren 2koa, Kapital Sozietateei buruzko Legearen testu bategina onesten duena / Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

- Kontseiluaren 2157/2001 Erregelamendua, 2001eko urriaren 8koa, Europar Sozietate Anonimoaren (SE-aren) Estatutua onesten duena / Reglamento (CE) n.o 2157/2001 del Consejo, de 8 de octubre de 2001, por el que se aprueba el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea (SE).

- 3/2009 Legea, apirilaren 3koa, merkataritza-sozietateen egitura-aldaketei buruzkoa / Ley 3/2009, .....
Libro 
26,00 € 
eBook 
Acceso abierto. Descargar


I. Hitzaurrea, Itziar Alkorta Idiakez.
II. Aurkezpena, Leire Escajedo San Epifenio, Miren Gorrotxategi Azurmendi:
- Giza eskubideak eta gizakiaren duintasuna biologiaren eta medikuntzaren aplikazioak direla-eta babesteko hitzarmena (Giza eskubideei eta biomedikuntzari buruzko hitzarmena), Oviedon 1997ko apirilaren 4an sinatutakoa berresteko tresna.
- Gizakiak klonatzeko debekuari buruzko Protokoloa, giza eskubideak eta giza duintasuna biologiaren eta medikuntzaren aplikazioak direla-eta babesteko Hitzarmenaren Gehigarria.
- 41/2002 Oinarrizko Legea, azaroaren 14koa, pazientearen autonomia eta informazio eta .....
eBook 
Acceso abierto. Descargar
Libro 
22,00 € 

Mostrados: 1-10 de 25 resultados

Página 1 de 3

1 2 3
Página Siguiente