Uso de cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle datos que puedan ser de su interés.

Si acepta este uso pulse aquí

 

 
CC. Sociales y Jurídicas Derecho
Ordenado por:     Libros por página:


Índice:

- I. Introducción. Justicia en clave feminista: claves para la implementación práctica del principio de igualdad.
- II. Retos y logros en la incorporación de la perspectiva de género a la justicia. Análisis de sentencias judiciales de los años 2018 y 2019.
- III. El reconocimiento de la discriminación múltiple por los tribunales.
- IV. La Manada y la interpretación patriarcal del derecho. Lecciones para el futuro.
- V. La introducción de la interseccionalidad en el derecho con especial referencia a la legislación sobre igualdad de mujeres y hombres.
- VI. La ratificación por la Unión .....


El presente libro, en el que participan profesoras y profesores de distintas universidades españolas, pretende rendir un merecido homenaje al profesor José María de Eizaguirre, que fue catedrático de Derecho Mercantil en la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. Sus aportaciones al Derecho Mercantil tuvieron como principio inspirador el respeto y la admiración por la investigación universitaria, consecuencia probablemente de su formación alemana, lo que se reflejó también en el rigor de sus publicaciones. Esto le llevó a plantearse elaborar una tesis doctoral aunque su inicial propósito no era realizar una .....
Libro 
32,00 € 

Lecciones de Derecho de Sociedades Iráculis Arregui, Nerea; Pérez Moriones, Aránzazu (coords.)Emparanza Sobejano, Alberto; Iráculis Arregui, Nerea; Leiñena Mendizábal, Elena; Martínez Balmaseda, Arantza; Pérez Moriones, Aránzazu; Villafáñez Pérez, Itziar; Zurimendi Isla, Aitor

Este manual, elaborado por varios docentes de la UPV/EHU, recoge los contenidos esenciales de la materia de Derecho de Sociedades que el alumnado de grado universitario del ámbito jurídico debe conocer. La obra ofrece una exposición concisa, clara y rigurosa del Derecho de Sociedades con un propósito esencialmente docente, orientado a ayudar al alumnado universitario en la adquisición de las nociones esenciales del Derecho societario.

En sus páginas, la exposición teórica que conforma cada una de las lecciones queda completada con referencias a las principales fuentes legales y a la bibliografía básica, así como con una .....
Libro 
16,00 € 


Administrazio publikoen ondareari buruzko 33/2003 Legeak arautzen du, orokorrean eta beste ordenamendu juridiko batzuetan, ondasun publikoen araubide juridikoa izenez ezagutzen dena. Normalean ondasun publikotzat hartzen da Estatuarena edo haren administrazio publikoena dena, edo erromatar Zuzenbidean res publicatzat edo gauza publikotzat jotzen zenaren zerbitzura dagoena.

Pertsona fisiko edo juridiko partikularren ondasun pribatiboen babesa, aldiz, jabetza-erregistroaren bidez bermatzen da gaur egun; erregistro horretan, hain zuzen, 1998an gauzatu zen erreforma batetik aurrera (1867/1998 Errege Dekretuaren bitartez), .....
Libro 
18,00 € 

Lanaren eta Gizarte Segurantzaren Zuzenbideari buruzko ikasgaiak Fotinopoulou Basurko, Olga (zuz.)Errandonea Ulazia, Elixabete; Fotinopoulou Basurko, Olga; Larrazabal Astigarraga, Eider; López Rubia, Miren Edurne; Martínez Gayoso, Nieves; Rodríguez Romero, Rosa María

Lanaren eta Gizarte Segurantzaren Zuzenbidearen inguruko ikasgaiak aspalditik ematen dira euskaraz UPV/EHUko ikastegi ezberdinetan. Irakasle elebidunok norberak egindako materialak erabiltzen genituen klaseak emateko, arlo honetan euskarazko ikasliburu eguneraturik ez zegoelako. Horri aurre egiteko edota hutsune hori betetzeko, Lanaren eta Gizarte Segurantzaren Zuzenbidea arloko irakasle batzuk ados jarri ginen orain aurkezten ditugun ikasgaiak elkarrekin idazteko. Hauek Lan-Zuzenbideko arlo indibiduala (lan kontratua) eta arlo kolektiboa (Zuzenbide Sindikala) jorratzen dituzte, baina ez horiek bakarrik, zeren eta ikasliburuaren .....
eBook 
10,00 € 


Arkitektura Teknikoko Graduko bigarren mailako Zuzenbidea ikasgaia jarraitzeko eskuliburu honen helburua da ikasleei ezagutaraztea legezko marko profesionala, eta erraztea euren lanbidean erabili beharko duten ordenamendu juridikoari buruzko oinarrizko ezagutza, beren bizitza profesionalaren abiapuntuan koka daitezkeen tresna juridikoak eta teknikoak ezagutu ditzaten, etorkizunean ebatzi beharrekoak ulertzeko aukera emango dieten tresnak.

Arkitektura teknikoa bost mende baino gehiagoko historia duen lanbide arautua da; izan ere, garai batean aparejadore deiturikoen funtzioak jasotzen ditu. Gaur egun, arkitekto teknikoak .....
Libro 
22,00 € 


Gaur egun Gobernu eta Administrazio Publiko gisa ezagutzen dugunaren konplexutasuna dela eta (funtzioen, antolakundeen, kudeaketa-tekniken eta beste eragile soziopolitiko batzuekiko erlazio ugarien aniztasuna barne hartuta), Administrazio publikoen analisirako sarrera eskuliburuak gaiari buruzko egungo tresnetara, interpretazio-ereduetara, testuinguruetara eta eztabaidetara hurbiltzea eskaintzen du. Ikuspegi politologikoa du nagusiki, eta unibertsitate-mundura zuzenduta dago, irakaskuntzarako eta oinarrizko ikerketarako, baina baita liburuan jorratzen diren administrazioei eta gobernuei buruzko gaiak aztertzeko interes pertsonala .....
Libro 
14,00 € 


Dada la complejidad actual de lo que hoy en día conocemos como Gobierno y Administración Pública (abarcando multiplicidad de funciones, organizaciones, técnicas de gestión y las numerosas interrelaciones con otros actores sociopolíticos), el manual "Introducción al análisis de las Administraciones Públicas" ofrece un acercamiento a las herramientas, los modelos interpretativos, contextos y debates actuales sobre la materia.

Su enfoque es principalmente politológico y está dirigido al mundo universitario, la docencia y la investigación básica, pero también a quienes tengan interés personal y profesional por estudiar las .....
Libro 
14,00 € 


Ugari dira lexiko juridikoaren zerrendak, terminologia juridikoaren datu-baseak eta glosario espezializatuak. Hortxe ditugu, besteak beste, Eusko Jaurlaritzaren Terminologia Batzordearen, UZEIren, IVAPen edo Justizia Sailaren lanak. Baina hutsune bat igartzen zen, kontzeptu juridiko nagusiak bilduko zituen lan orokor baten falta nabari zen, eta, hain zuzen ere, hutsune hori betetzera dator, hein batean behintzat, hiztegi juridiko hau. Izan ere, erabiltzaileak bertan jasota aurkituko ditu zientzia juridikoen esparrura hurbiltzen denak graduko ikasketetan ezagutu eta menderatu beharreko terminoak, definizioz eta azalpenez hornituak.
Libro 
20,00 € 


Legeak-Leyes bildumako 23. ale honek euskara juridikoaren funtsezko eremu bat -Nazioarteko Zuzenbide Publikoa- garatzeko eta finkatzeko ezinbestekoak diren testu batzuk jartzen ditu Zuzenbideko profesional, ikasle eta ikertzaileen eskura, baina baita Zientzia Politikoetan, Kazetaritzan, Nazioarteko Harremanetan eta beste zenbait jakintza-arlotan dihardutenen eskura ere.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Este volumen 23 de la colección Legeak-Leyes pone a disposición de profesionales, estudiantes e investigadores de Derecho, pero también de Ciencias Políticas, Periodismo, Relaciones .....
Libro 
14,00 € 

Mostrados: 1-10 de 91 resultados

Página 1 de 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Página Siguiente