Uso de cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle datos que puedan ser de su interés.

Si acepta este uso pulse aquí

 

 
Ciencias Química
Ordenado por:     Libros por página:


Egitura-determinazioan jarduten duten ikasleen zein profesionalen trebakuntzan laguntzea da ariketa ebatziz osoturiko liburu honen helburu nagusia. Azken finean, lehen ariketa errazetatik hasita azken adibide konplexuenera, ikaslea gidatzea da liburu honen zeregina.

UV-Vis, IR, MS, eta NMR espektro sinpleak lantzen dira lehenik, ondoren gaur egungo esperimentu aurreratuagoetara helduz, seinale/banda/tontorren esanahaia eta beren ondorioa igarri nahi den konposatu ezezagunaren egituran adibide praktikoen bitartez azaltzen direlarik. Halaber, eskuratutako informazioa nola bildu, ustezko egitura kimikoa (ezaugarri estereokim.....


En la elaboración de “Exámenes resueltos de química básica” se ha pretendido ayudar al alumnado a llevar a la práctica los conocimientos adquiridos de Química, mediante la resolución de problemas. Esta obra está especialmente diseñada para el alumnado de “Química I” y “Química II”, asignaturas correspondientes a la Ingeniería Técnica de Minas, así como para el alumnado de “Química” correspondiente a la Ingeniería Técnica de Obras Públicas, todas ellas impartidas hasta el curso 2009/2010 en la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Minas y de Obras Públicas de Barakaldo.

Estas asignaturas son básicas y abordan .....


Kimikako, Zientzietako eta Unibertsitate Politeknikoetako Fakultateetako lehenengo zikloko ikasleen testuliburu izateko helburua du lan honek. Irakurleak ikusi ahal izango du liburua hiru atal nagusitan banatuta dagoela. Hiru atal horietan, atomoaren, molekulen eta kristal-solidoen egiturari buruzko gaiak lantzen dira. Hala, lotura kimikoari buruzko ikuspegi zabal bat eman nahi dugu, molekula diskretuen esparruan nahiz hiru dimentsioko solido hedatuen esparruan.

Liburuaren lehen kapituluan, mekanika kuantikoaren kontzeptu oinarrizkoenak eta ezinbestekoak lantzen dira. Halabeharrez, tratamenduak azalekoa eta deskribatzaile.....
Libro 
33,00 € 


Kimika Organikoaz ikuspegi orrokorra ematen duen euskarazko lehen liburua da hau. Gaiari hurbildu nahi dutenei eta bereziki unibertsitateko ikasleei zuzenduta dago. Egileek, Californiako Unibertsitateko Vollhardt eta Schore irakasleek, ikuspegi berri batetik erakusten dituzte kimika organikoaren oinarrizko elementuak, kolorez hornitutako irudi eta grafiko lagungarri askorekin. Kapitulu bakoitzean ariketak azaltzen dira, gai bakoitza hobeto ulertzeko lagungarri gisa.
Libro 
95,00 € 


Liburu honen idazleek berelehen argitaraldiko hitzaurrean esandakoa kontuan hartuz, liburu hau kimikariek eta kimikarientzat idatzitakoa da. Liburuan 3 atal bereizten dira; lehenengoan teoria kuantikoaren oinarri esperimentala agertzen da eta teoria kuantikoa nola aplikatu atomo isolatuei. Bigarrenean berriz, teoria kuantikoa atomoen konbinazioei aplikatzerakoan erabili beharreko hurbilketazko bi metodo nagusiak argitzen dira: balentzi loturarena (edo erresonantzia) eta orbital molekularrarena. Hirugarren atala izan da urteetan zehar aldaketarik nabarmenena izan duena. Bertan egitura solido ezberdinen loturak argitzen dira eta .....
Libro 
27,04 € 


Jakin badakitenez ikasleek zailtasunak izaten dituztela kimika formulazioa eta nomenklatura ikasterakoan, Andrés Ordax eta Arrizabalaga irakasleek ikasketa metodo berria aurkezten dute liburu honetan ikustezko lengoaia gehigarria sartuz, irakaskuntza honetan kolorea egokiro erabiltzearen bitartez.

Egileek, Kimikaren didaktikan adituak, berorien esperientziaren berri ematen jakin izan dute ikaskuntza errazteko aukera eskaintzen duen metodoa prestatuz, formularen osagaien eta izenaren arteko ikustezko lotura lortu bait dute espezie kimiko bakoitzaren kasuan.

Liburu hau guztiz erabilgarria izango da Kimika .....
Libro 
17,43 € 


Conscientes de la dificultad que encuentran los estudiantes en el aprendizaje de la formulación y nomenclatura en Química, los profesores Andrés y Arrizabalaga aportan en esta obra un nuevo método de estudio con la incorporación de un lenguaje visual adicional, y la introducción del color en dicha enseñanza. Los autores, conocedores de la didáctica de la Química, han sabido aportar su experiencia elaborando un método que permite un más fácil aprendizaje al asociar visualmente los componentes de la fórmula y del nombre en cada especie de química, según las normas de nomenclatura y formulación adoptadas internacionalmente por la .....
Libro 
15,92 € 
Consultar disponibilidad

Mostrados: 1-7 de 7 resultados