Uso de cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle datos que puedan ser de su interés.

Si acepta este uso pulse aquí

 

 
Ciencias Física y Química
Ordenado por:     Libros por página:


Testu hau Metodologia Esperimentala Kimikan irakasgairako gida izatea nahi genuke. Kimika analitikoko eta Kimika fisikoko zenbait laborategi-praktika topatuko dituzue orriotan. Lan esperimentala nagusi bada ere, irakasgaiaren helburua ere bada datuak nola landu ikastea. Beraz, praktika bakoitzaren ondoren proposatzen diren ariketa eta galderetan datuen tratamendua landuko da. Kontuan hartu behar dira kimikan egiten diren neurketetako erroreak: batetik, neurketa-metodoak berak egindakoak, eta, bestetik, neurketak egiten dituenak egin ditzakeenak. Horregatik, behin eta berriz errepikatu behar izaten dira neurketak, jakiteko zenbateko .....
Libro 
15,00 € 


Teknologia kimikoaren alorrean (ingeniaritzako kimika-arloa) ezinbestekoa da bibliografian agertzen diren sistema kimikoen zenbait datu eta konposatu kimiko industrialen hainbat propietate erabiltzea. Lehenengo aipatutakoen artean oreka-konstanteak, erredukziozko potentzialak edo erreakzio kimikoen entalpia-aldaketak daude; konposatuen propietateen artean, berriz, lurrun-presioa, bero-ahalmena edo entropia absolutua aurki daitezke. Datu horiek oinarrizkoak dira ingeniaritza kimikoko kalkuluak gauzatu ahal izateko; hala nola, bero-trukatzaile batean trukatzen den bero kantitatea zenbatesteko, galbanizazio elektrolitiko batean .....


Aurkibidea:

I. Laborategiko praktikak:

- 1. Praktika: Energiaren ekoizpena eguzki-energiaren eta erregai-zelularen bidez.
- 2. praktika: CO2 bahitzeko absortzio-zutabearen analisia.
- 3. praktika: Partikulen bereizketa, zikloi bat erabiliz.
- 4. praktika: Sedimentazio-tanga.

II. Laborategiko praktika osagarriak:

- 1. Praktika: Energia eolikoa.
- 2. Praktika: Gasen neurketa.
- 3. Praktika: Eguzki-energia fotovoltaikoa.
- 4. Praktika: Ioi-trukaketa I.
- 5. Praktika: Ioi-trukaketa II.


Liburu honen helburua da Fisikaren eta Kimikaren didaktika lantzeko irakas-materiala eskaintzea Bigarren Hezkuntzako irakasleak izango direnentzat. Planteamendua irekia eta anitza da, hau da, Bigarren Heziketako irakasleentzat eta irakasle-ikasketak egiten ari direnentzat baliagarria izatea. Proposatzen diren gaiak Fisikaren eta Kimikaren irakaskuntza-ikaskuntzari buruzkoak dira. Hiru bloke nagusi dira aipagarriak:

1. Natura Zientziaren (bereiziki fisikaren eta kimikaren) ezaguera. Arlo hauen irakaskuntza eta ikaskuntza garatzeko eta arrazoitzeko: Fisika eta Kimika zer diren, zein den izaera, nola egiten den lana Fisika .....


Aurkibidea:

- Oinarrizko kontzeptuak.
- Lehen ordenako ekuazioak.
- Goi-ordenako ekuazioak.
- Ekuazio-sistemak.
- Laplace-ren transformazioa.
- Ekuazio linealen serieen bidezko ebazpena.
- Metodo hurbilduak.
- Egonkortasunaren teoria.
- Sturm eta Liouvillren mugalde-problemak.
- Eransinak: Oinarrizko teoremak. Metodo sinbolikoak. Metodo analitiko laburpena. Funtzio batzuen definizioa eta propietateak. Laplace-ren transformatuen taulak. Fourier-ren transformatuen taulak. Ariketa batzuetarako iradokizunak eta soluzioak.
Libro 
17,00 € 


Índice:

- Conceptos fundamentales.
- Ecuaciones de primer orden.
- Ecuaciones de orden superior.
- Sistemas de ecuaciones.
- Transformación de Laplace.
- Solución para series de ecuaciones lineales.
- Métodos aproximados.
- Teoría de la estabilidad.
- Problemas de contorno de Sturm-Liouville.
- Apéndice: Teoremas fundamentales. Métodos simbólicos. Resumen de métodos analíticos exactos. Definición y propiedades de algunas funciones. Tablas de transformadas de Laplace. Tablas de transformadas de Fourier. Soluciones y sugerencias para algunos ejercicios.


Irudian egungo bizitzako objektu eta gertaera arruntak ageri dira: aerosorgailuak, bizikleta, tximistak, burdinolan gori-gori jartzen den altzairua, gauean ikusten ditugun izarrak... Haietako batzuk garapen teknologiko handiko tresnak dira; beste batzuk, berriz, naturan betidanik ikusten diren gertaerak. Baina haiek oro fisikaren hizkuntzaz deskriba ditzakegu. Haietan, izan ere, fi sikaren printzipioak eta aplikazioak biltzen dira; liburu honetan jasoak eta ondo azalduak aurkituko dituzun printzipio eta aplikazioak, hain zuzen. Mekanika newtondarrak, esaterako, izarren higidura deskribatzen du, eta bizikletaren higidura eta .....
Libro 
40,00 € 


Irudian egungo bizitzako objektu eta gertaera arruntak ageri dira: aerosorgailuak, bizikleta, tximistak, burdinolan gori-gori jartzen den altzairua, gauean ikusten ditugun izarrak... Haietako batzuk garapen teknologiko handiko tresnak dira; beste batzuk, berriz, naturan betidanik ikusten diren gertaerak. Baina haiek oro fisikaren hizkuntzaz deskriba ditzakegu. Haietan, izan ere, fi sikaren printzipioak eta aplikazioak biltzen dira; liburu honetan jasoak eta ondo azalduak aurkituko dituzun printzipio eta aplikazioak, hain zuzen. Mekanika newtondarrak, esaterako, izarren higidura deskribatzen du, eta bizikletaren higidura eta .....
Libro 
35,00 € 


Liburu honetan modu praktikoan aurkeztu nahi zaizkie hainbat arlotako ikasleei analisi kimikoaren xehetasunak, baliabideak eta mugak. Ikasteko tresna erabilgarri bat egitea izan da helburu nagusia. Horretarako, metodologia analitikoaren orokortasunak azaltzeaz gain, hau da, lagina jasotzen denetik azken emaitza lortu arte, bildu nahi izan ditugu kutsatzaileak agertzen diren ingurumeneko esparru nagusietan erabiltzen diren berariazko metodoak ere. Besteak beste, airearen analisia aintzat hartu da eta bereizi ditugu materia partikuladuna eta gasak aztertzeko teknikak. Ondoren, uraren analisian eta zoru, sedimentu eta hondar solidoen .....
eBook 
13,00 € 
Libro 
20,00 € 


Este libro proporciona al alumnado los conceptos básicos de la Química Física necesarios para entender los procesos químico-físicos implicados en los estudios de Ciencias Ambientales y puede ser utilizado tanto en los cursos básicos como también, en cierta medida, en los cursos más especializados. Para ello se ha optado por un formato en el que se aunan los aspectos químico-físicos con los medioambientales de modo que pueda ser utilizado como un texto básico para la enseñanza de parte de la Química Física y, por otro, que aborde con rigor, y al mismo tiempo con sencillez, el estudio de los procesos medioambientales desde el punto .....
Libro 
28,00 € 

Mostrados: 1-10 de 17 resultados

Página 1 de 2

1 2
Página Siguiente