Uso de cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle datos que puedan ser de su interés.

Si acepta este uso pulse aquí

 

 
Ciencias Física y Química
Ordenado por:     Libros por página:


Testu hau Metodologia Esperimentala Kimikan irakasgairako gida izatea nahi genuke. Kimika analitikoko eta Kimika fisikoko zenbait laborategi-praktika topatuko dituzue orriotan. Lan esperimentala nagusi bada ere, irakasgaiaren helburua ere bada datuak nola landu ikastea. Beraz, praktika bakoitzaren ondoren proposatzen diren ariketa eta galderetan datuen tratamendua landuko da. Kontuan hartu behar dira kimikan egiten diren neurketetako erroreak: batetik, neurketa-metodoak berak egindakoak, eta, bestetik, neurketak egiten dituenak egin ditzakeenak. Horregatik, behin eta berriz errepikatu behar izaten dira neurketak, jakiteko zenbateko .....
Libro 
15,00 € 


La formulación y nomenclatura química es una herramienta fundamental para la comunidad académica y científica que desarrolla su labor en las ciencias químicas y en las ramas científicas relacionadas (geología, biociencias, física, ciencia de materiales, ciencia del medioambiente, etc.). Nótese que su relevancia tiene un alcance mayor que el meramente académico y científico, al ser también parte del lenguaje que recogen las normativas internacionales reguladoras de la producción, del uso, del comercio y del impacto sobre la salud humana de las sustancias químicas.

Sea cual sea el ámbito de aplicación, el mundo globalizado .....
Libro 
35,00 € 


En la creación y desarrollo del doble grado FIE (Física e Ingeniería Electrónica) se realizaron no pocos esfuerzos de aproximación entre el mundo puramente científico (grado en Física, gF) y el mundo de la ingeniería (grado en Ingeniería Electrónica, gIE), más allá del acoplamiento racional de ambos currículos ya tenido en cuenta en sus diseños. La integración STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) de tales estudios era ya una cuestión implícita.

Fruto de las reflexiones planteadas relativas a la conexión cognitiva de ambos mundos, a las puramente formativas, a las posibilidades de emprendizaje que .....
Libro 
12,00 € 


Aurkibidea:

1. Analisi dimentsionala eta antzekotasuna.
2. Fluidoen emaria: sarrera.
3. Oinarrizko ekuazioak fluidoen fluxuan.
4. Barne-fluxua.
5. Fluxu konprimagarria.
6. Fluidoen fluxurako ekipoak.
7. Kanpoko fluxua.
8. Sedimentazioa.
9. Filtrazioa edo iragazpena.
10. Fluidizazioa.
11. Irabiaketa eta nahasketa.
12. Oinarrizko bibliografia.
eBook 
Acceso abierto. Descargar


I. Abstracts. Ahozko komunikazioak / Comunicaciones orales:

1. Biozientziak / Biociencias.
2. Fisika eta Ingenieritza Elektronika / Física e Ingeniería Electrónica.
3. Geología / Geología.
4. Matematika / Matemáticas.
5. Kimika / Química.
6. Ingenieritza Kimikoa / Ingeniería Química.
7. Beste ikergune batzuk / Otros centros de investigación.

II. Abstracts. Idatzizko Komunikazioak / Comunicaciones escritas:

1. Biozientziak / Biociencias.
2. Fisika eta Ingenieritza Elektronika / Física e Ingeniería Electrónica.
3. Geología / Geología.
4. Matematika / .....
eBook 
Acceso abierto. Descargar


Teknologia kimikoaren alorrean (ingeniaritzako kimika-arloa) ezinbestekoa da bibliografian agertzen diren sistema kimikoen zenbait datu eta konposatu kimiko industrialen hainbat propietate erabiltzea. Lehenengo aipatutakoen artean oreka-konstanteak, erredukziozko potentzialak edo erreakzio kimikoen entalpia-aldaketak daude; konposatuen propietateen artean, berriz, lurrun-presioa, bero-ahalmena edo entropia absolutua aurki daitezke. Datu horiek oinarrizkoak dira ingeniaritza kimikoko kalkuluak gauzatu ahal izateko; hala nola, bero-trukatzaile batean trukatzen den bero kantitatea zenbatesteko, galbanizazio elektrolitiko batean .....
eBook 
Acceso abierto. Descargar


Aurkibidea:

I. Laborategiko praktikak:

- 1. Praktika: Energiaren ekoizpena eguzki-energiaren eta erregai-zelularen bidez.
- 2. praktika: CO2 bahitzeko absortzio-zutabearen analisia.
- 3. praktika: Partikulen bereizketa, zikloi bat erabiliz.
- 4. praktika: Sedimentazio-tanga.

II. Laborategiko praktika osagarriak:

- 1. Praktika: Energia eolikoa.
- 2. Praktika: Gasen neurketa.
- 3. Praktika: Eguzki-energia fotovoltaikoa.
- 4. Praktika: Ioi-trukaketa I.
- 5. Praktika: Ioi-trukaketa II.
eBook 
Acceso abierto. Descargar


Liburu honen helburua da Fisikaren eta Kimikaren didaktika lantzeko irakas-materiala eskaintzea Bigarren Hezkuntzako irakasleak izango direnentzat. Planteamendua irekia eta anitza da, hau da, Bigarren Heziketako irakasleentzat eta irakasle-ikasketak egiten ari direnentzat baliagarria izatea. Proposatzen diren gaiak Fisikaren eta Kimikaren irakaskuntza-ikaskuntzari buruzkoak dira. Hiru bloke nagusi dira aipagarriak:

1. Natura Zientziaren (bereiziki fisikaren eta kimikaren) ezaguera. Arlo hauen irakaskuntza eta ikaskuntza garatzeko eta arrazoitzeko: Fisika eta Kimika zer diren, zein den izaera, nola egiten den lana Fisika .....
eBook 
Acceso abierto. Descargar


Aurkibidea:

- Oinarrizko kontzeptuak.
- Lehen ordenako ekuazioak.
- Goi-ordenako ekuazioak.
- Ekuazio-sistemak.
- Laplace-ren transformazioa.
- Ekuazio linealen serieen bidezko ebazpena.
- Metodo hurbilduak.
- Egonkortasunaren teoria.
- Sturm eta Liouvillren mugalde-problemak.
- Eransinak: Oinarrizko teoremak. Metodo sinbolikoak. Metodo analitiko laburpena. Funtzio batzuen definizioa eta propietateak. Laplace-ren transformatuen taulak. Fourier-ren transformatuen taulak. Ariketa batzuetarako iradokizunak eta soluzioak.
eBook 
Acceso abierto. Descargar
Libro 
17,00 €12,00 € 


Índice:

- Conceptos fundamentales.
- Ecuaciones de primer orden.
- Ecuaciones de orden superior.
- Sistemas de ecuaciones.
- Transformación de Laplace.
- Solución para series de ecuaciones lineales.
- Métodos aproximados.
- Teoría de la estabilidad.
- Problemas de contorno de Sturm-Liouville.
- Apéndice: Teoremas fundamentales. Métodos simbólicos. Resumen de métodos analíticos exactos. Definición y propiedades de algunas funciones. Tablas de transformadas de Laplace. Tablas de transformadas de Fourier. Soluciones y sugerencias para algunos ejercicios.
eBook 
Acceso abierto. Descargar

Mostrados: 1-10 de 24 resultados

Página 1 de 3

1 2 3
Página Siguiente