Uso de cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle datos que puedan ser de su interés.

Si acepta este uso pulse aquí

 

 
LIBROS >> CC. Sociales y Jurídicas >> Derecho
COLECCIONES >> Derecho >> Legeak - Leyes
Lan eremuko hainbat lege. Selección de leyes laborales.
Bengoetxea Alkorta, Aitor; Errandonea Ulazia, Elixabete (koor.)
Zabala Oiartzabal, Karlos (itz.)
.9788498606867
Legeak - Leyes; 13
Materia: Derecho laboral
Fecha de edición: 2012
ISBN/ISSN: 978-84-9860-686-7
Idioma: Castellano; Euskara
Tipo de edición: Digital (pdf)

Precio c/IVA:
Acceso abierto.
Descargar
Descargas previas 703
I. 11/1985 Lege Organikoa, abuztuaren 2koa, Askatasun Sindikalarena:

- Zioen azalpena.
- I. titulua. Askatasun sindikala.
- II. titulua. Araubide juridiko sindikala.
- III. titulua. Ordezkaritasun sindikala.
- IV. titulua. Jardun sindikala.
- V. titulua. Askatasun sindikalaren babesa eta jokaera antisindikalen errepresioa.
- Xedapen gehigarriak.
- Xedapen derogatzailea.
- Azken xedapenak.

II. 14/1994 Legea, ekainaren 1ekoa, Aldi baterako Laneko Enpresak arautzen dituena.

- Zioen azalpena.

- I. kapitulua. Aldi baterako laneko enpresak:

1. artikulua. Kontzeptua.
2. artikulua. Administrazio-baimena.
3. artikulua. Finantza-bermea.
4. artikulua. Erregistroa.
5. artikulua. Lan-agintaritzari informatzeko betebeharrak.

- II. kapitulua. Langileak lagatzeko kontratua:

6. artikulua. Erabiltzeko kasuak.
7. artikulua. Iraupena.
8. artikulua. Baztertutako kasuak
9. artikulua. Enpresako langileen ordezkariei informatzea

- III. kapitulua. Aldi baterako laneko enpresako lan-harremanak:

10. artikulua. Forma eta iraupena.
11. artikulua. Langileen eskubideak.
12. artikulua. Enpresaren betebeharrak.
13. artikulua. Negoziazio kolektiboa.
14. artikulua. Lan-arautegi erkidearen aplikazioa.

- IV. kapitulua. Langilearen eta enpresa erabiltzailearen arteko harremana:

15. artikulua. Lan-jardueraren zuzendaritza eta kontrola.
16. artikulua. Enpresa erabiltzailearen betebeharrak.
17. artikulua. Langileek enpresa erabiltzailean dituzten eskubideak.

- V. kapitulua (18-21. artikuluak derogaturik).

- VI. kapitulua. Aldi baterako laneko enpresen jarduera transnazionala.

- 1. atala. Europako Batasuneko eta Europako Ekonomia Esparruko aldi baterako laneko enpresek Espainian jardutea:

22. artikulua. Europako Batasuneko eta Europako Ekonomia Esparruko aldi baterako laneko enpresek Espainian jarduteko betekizunak.
23. artikulua. Enpresa erabiltzaile espainiarrei aplikatzeko xedapenak.
24. artikulua. Arau-hausteak.
25. artikulua. Zehapenak.
2. atala. Aldi baterako laneko enpresa espainiarrek Europako Batasunean edo Europako ekonomia-esparruan jardutea.
26. artikulua. Aldi baterako laneko enpresa espainiarren jardun transnazionalei aplikatzeko xedapenak.
27. artikulua. Arau-hausteak eta zehapenak.

- Xedapen gehigarriak.

- Azken xedapena.

III. 5/2000 Legegintzako Errege Dekretua, abuztuaren 4koa, Gizarte Arloko Arau Hauste eta Zehapenei buruzko Legearen testu bategina onartzen duena.

- Gizarte Arloko Arau Hauste eta Zehapenei buruzko Legearen testu bategina:

- I. kapitulua. Xedapen orokorrak:

1. artikulua. Gizarte-arloko arau-hausteak.
2. artikulua. Arau-haustearen subjektu erantzuleak.
3. artikulua. Kasua jurisdikzio-arlo penalari ere egokitzea.
4. artikulua. Arau-hausteen preskripzioa.

- II. kapitulua. Lan-arloko arau-hausteak:

5. artikulua. Kontzeptua.
1. atala. Lan-harremanei buruzko arau-hausteak.
1. azpiatala. Banakako nahiz taldekako lan-harremanei buruzko arau-hausteak.
6. artikulua. Arau-hauste arinak.
7. artikulua. Arau-hauste larriak.
8. artikulua. Arau-hauste oso larriak.
2. azpiatala. Europar Erkidegoaren mailako enpresetako nahiz enpresa taldeetako langileen informazio- eta kontsulta-eskubideei buruzko arau-hausteak.
9. artikulua. Arau-hauste larriak eta oso larriak.
3. azpiatala. Zerbitzu-emate transnazional baten barruan Espainiara aldi baterako lekualdatutako langileen lanbaldintzei dagozkien eginbeharren arau-hausteak.
10. artikulua. Arau-hausteak.
4. azpiatala. Sozietate europarretako eta kooperatiba-sozietate europarretako langileen informazio-, kontsulta- eta partehartze-eskubideei buruzko arau-hausteak.
10 bis artikulua. Arau-hauste larriak eta oso larriak.
2. atala. Lan-arriskuen prebentzioari buruzko arau-hausteak.
11. artikulua. Arau-hauste arinak.
12. artikulua. Arau-hauste larriak.
13. artikulua. Arau-hauste oso larriak.
3. atala. Enpleguari buruzko arau-hausteak.
1. azpiatala. Enpresaburuek, enplegatze-agentziek eta laguntzen zein diru-laguntzen onuradunek enplegua, enplegua sustatzeko laguntzak oro har eta enplegurako lanbide-prestakuntza direla-eta egindako arau-hausteak.
14. artikulua. Arau-hauste arinak.
15. artikulua. Arau-hauste larriak.
16. artikulua. Arau-hauste oso larriak.
2. azpiatala. Besteren edo norbere kontura diharduten langileen arau-hausteak.
17. artikulua. Besteren edo norbere kontura diharduten langileen arau-hausteak.
4. atala. Aldi baterako laneko enpresen eta enpresa erabiltzaileen arau-hausteak.
18. artikulua. Aldi baterako laneko enpresen arau-hausteak.
19. artikulua. Enpresa era
.