Uso de cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle datos que puedan ser de su interés.

Si acepta este uso pulse aquí

 

 
LIBROS >> Arte y Humanidades >> Filología
COLECCIONES >> Filología >> Anejos Seminario Julio de Urquijo
Gramatika jaietan Patxi Goenagaren omenez
Artiagoitia Beaskoetxea, Xabier; Lakarra Andrinua, Joseba A. (arg.)
.9788498600858
Anejos del Anuario del Seminario de Filología Vasca Julio de Urquijo - Julio Urkixo Euskal Filologi Mintegiaren Urtekariaren Gehigarriak; 51
Materia: Euskara; Filología vasca
Páginas: 884
Fecha de edición: 2008
ISBN/ISSN: 978-84-9860-085-8
Idioma: Euskara
Tipo de edición: Rústica

Precio c/IVA:
36,00 €
Cantidad:  
- Hitzaurrea.
- Curriculum vitae Patxi Goenaga Mendizabal.
- Axun Aierbe Mendizabal: Euskal estilo-liburuetako gramatika-arloko itzulpengomendioez.
- Gontzal Aldai: Patxi Goenagari 30 mila esker.
- Izaskun Aldezabal Roteta: Aditz-azpikategorizazioa.
- Iñaki Amundarain: Behar izan partizipioa: geroaldiko balioaz.
- M. J. Aranzabe, J. M. Arriola and Arantza Diaz de Ilarraza: Theoretical and.
- methodological issues of tagging noun phrases structures following dependency grammar formalism.
- Xabier Artiagoitia: Some arguments for complement-head order in Basque DPs.
- Miren Azkarate Villar: Gertaera- eta emaitza-izenak.
- Andoni Barreña, Marijose Ezeizabarrena eta Iñaki García: Entzundako hizkuntzaren eragina haur euskaldun txikien gramatika-garapenean.
- Gidor Bilbao: Claude Maugerren eskuliburua Urteren eredu.
- Klara Ceberio, Itziar Aduriz, Arantza Diaz de Ilarraza eta Inés M. Garcia Azkoaga: Erreferentziakidetasunaren azterketa eta anotazioa euskarazko corpus batean.
- Karlos Cid Abasolo: Gramatika Atxagaren literatur bideetan (I).
- Maia Duguine eta Aritz Irurtzun: Ohar batzuk nafar-lapurterazko galdera eta galdegai indartuez.
- Luis Eguren: Clíticos léxicos y elipsis nominal.
- Jose Luis Erdozia: Burundako hizkera, Arabako ekialdekoaren hondar euskalkia.
- Maitena Etxebarria Arostegui: Análisis y evaluación de la vitalidad sociolingüística del euskera en la C.A.V.
- Urtzi Etxeberria eta Ricardo Etxepare: Izen eta gertakarien gaineko kuantifikazioa.
- Ricardo Etxepare and Myriam Uribe-Etxebarria: On negation and focus in Spanish and Basque.
- Juan Garzia: Bada arazorik etik arazoak daude raino: existentzia-predikazioa eta inespezifikotasuna.
- Ricardo Gómez: Euskal gramatikagintza zaharraren historia laburra: xvii-xviii.
- mendeak.
- Lluïsa Gràcia y Berta Crous: Sobre algunos predicados con fer y tenir en catalán: fer un infart vs. tenir un infart.
- Bill Haddican and Paul Foulkes: Mid Vowel Raising and Second Vowel Deletion in Oiartzun Basque.
- José Ignacio Hualde eta Oihana Lujanbio: Goizuetako azentuera.
- Orreaga Ibarra Murillo: Sobre estrategias discursivas del lenguaje de los jóvenes vascoparlantes: aspectos pragmáticos y discursivos (conectores, marcadores).
- Itziar Idiazabal: Gramatika eta hiz kun tzaren didaktika.
- Itziar Laka: Senezkotasuna hizkuntzan: Gramatika Unibertsalaren inguruko hausnarketa.
- Joseba A. Lakarra: Aitzineuskararen gramatikarantz (malkar eta osinetan zehar).
- Mikel Lersundi, Igone Zabala eta Agurtzane Elordui: Aditzetiko izenen emankortasunaren azterketa morfopragmatikoa euskarazko corpus orokor eta berezituetan.
- Ángel López García: Sobre una propiedad superestructural de la lengua vasca.
- Juan Karlos Lopez-Mugartza Iriarte: Erronkaribarko oikonimia, mitoak eta elezaharra.
- Jesus Mari Makazaga Eizagirre: Ahozko jarduna komunikazioaren lagungarri: ekarpen bat ahozkoaren estrategia komunikatiboez.
- Roger Martin and Juan Uriagereka: Competence for preferences.
- Juan Carlos Moreno Cabrera: Alokutibotasunari buruzko zenbait hausnarketa hizkuntzalaritza orokorraren ikuspegitik.
- Céline Mounole: Sintaxi diakronikoa eta aditz multzoaren garapena: Inperfektibozko perifrasiaren sorreraz.
- José Antonio Mujika: Adlatiboaren berbalizazioaz.
- Juan Carlos Odriozola Pereira: Quantifying compounds.
- Miren Lourdes Oñederra: Izan edo ez izan: Fonologiak fonetikari ordaintzen diona afrikatuekin.
- Javier Ormazabal: Kausatibo aldizkatzeak euskaraz eta inguruko hizkuntzetan.
- B. Oyharçabal: Naturalist conceptions about agglutinative languages: Vinson’s ideas about Basque and linguistic Darwinism.
- Georges Rebuschi: On older Northern Basque exclamatives in ala.
- Milan Rezac: The forms of dative displacement: From Basauri to Itelmen.
- Patxi Salaberri: Satznamen direlakoen inguruan. Erlatibozko perpausetan jatorri duten toponimoak aztergai.
- Pello Salaburu: Hiztegi kontuak Baztan aldean.
- Itziar San Martín: Defective domains in Basque nominalized dependants.
- Ibon Sarasola: Iparraldeko hiztegigintza Larramendiren paradigmaren garaian.
- Esther Torrego: Revisiting Romance SE.
- Itziar Túrrez: Ideas acerca de la lengua de Tomás Tamayo de Vargas: una lectura de sus Anotaciones a Garcilaso.
- Blanca Urgell: Berriemaileen gaitasuna eta eredu lexikografikoaren eragina Landucciren hiztegian.
- Vidal Valmala: Topic, focus and quantifier float.
- Koldo Zuazo: Euskara (batu)aren historiarako.
- Juan Joxe Zubiri eta Patxi Salaberri: Zenbait irain-hitzen erabilera. Deklinabide-kasu hautsiak.
.