Uso de cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle datos que puedan ser de su interés.

Si acepta este uso pulse aquí

 

 
LIBROS >> Arte y Humanidades >> Filología
COLECCIONES >> Filología >> Anejos Seminario Julio de Urquijo
Erramu Boneta. Festschrift for Rudolf P. G. de Rijk
Artiagoitia Beaskoetxea, Xabier; Goenaga Mendizabal, Patxi; Lakarra Andrinua, Joseba A. (eds./arg.)
.9788483734063
Anejos del Anuario del Seminario de Filología Vasca Julio de Urquijo - Julio Urkixo Euskal Filologi Mintegiaren Urtekariaren Gehigarriak; 44
Materia: Euskara; Filología vasca
Páginas: 650
Fecha de edición: 2002
ISBN/ISSN: 978-84-8373-406-3
Idioma: Euskara; Inglés
Tipo de edición: Cartoné

Precio c/IVA:
30,00 €
Cantidad:  
- Basque verbal morphology: redefining cases.
- Periklesen hitzaldia (Hilen alde egina, Tuzididesek dakarrenez, II. Liburua, 35-46).
- Arabako euskal testu zahar gehiago: Gamarra eta Luzuriaga, XVII. mendeko bi Arabarren lekukotza.
- Hizketa formula ohikoak.
- The functional structure of the Basque noun phrase.
- Hitz elkarketa, argumentu egitura eta theta-rolak.
- Amerindian tribal names in North America of possible Basque origin.
- Napoleon-en kontrako Salvat Monho-ren zenbait bertso.
- Tipología de las cláusulas relativas en las lenguas eslavas: el caso del checo.
- Suppletion in the old Basque verb “to give”.
- On the (im)possibility of prosodic focus marking in embedded context in Northern Bizkaian Basque.
- Linking language-particular morphology with Universal Syntax.
- Sobre variación lingüística.
- Bare indefinites and distribitivity in Basque.
- Komunztadura bikoitza eta lekualdatzea.
- Euskal gramatika puntu batez: ahalaz eta ezinaz.
- Los inicios de la vascología en Holanda.
- Nota sobre las inscripciones ibéricas de Aubagnan.
- On the position of the auxiliary in O’odham.
- Laxotik errabotera.
- Regarding Basque postpositions and related matters.
- Artzibarko etxe-izenen inguruan.
- Euskararen hasperena ikuspegi tipologiko eta diakronikotik.
- Zenbatzeko sistemen inguruan.
- Ergatiboa definitzen: lehenengo saioa gramatika sortzailean.
- Etimologiae (proto)uasconicae LXV.
- Egitura desberdina duten “antzeko” perpaus batzuen inguruan.
- Aposizioa euskal hitz-elkarteetan.
- De l’usage de l’étrangeté syntaxique.
- Palatalization revisited: bustidura adieraz garriaren estatusaz ohar batzuk.
- Focus of correction and remnant movement in Basque.
- Aldi, bide, kide, erdi-arzizkiak?
- On the relativisation of the “highest subject position”.
- Konposizionalitatea.
- Datibo-markazioa.
- Hausnarketa batzuk euskararen egoeraren inguruan.
- Infinitival complementation in Basque.
- Euskal hiztegigintzaren historiarako oharrak.
- Hiztegi Hirukoitza-ren kanpoko eta barruko historiaz.
.