Uso de cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle datos que puedan ser de su interés.

Si acepta este uso pulse aquí

 

 
LIBROS >> Arte y Humanidades >> Filología
COLECCIONES >> Filología >> Cátedra Luis Michelena
Koldo Mitxelena Katedraren III. Biltzarra / III Congreso de la Cátedra Luis Michelena / 3rd Conference of the Luis Michelena Chair
Gómez López, Ricardo; Gorrochategui Churruca, Joaquín; Lakarra Andrinua, Joseba A.; Mounole, Céline (eds./arg.)
.9788498609110
Cátedra Luis Michelena - Koldo Mitxelena Katedra; 5
Materia: Filología vasca; Literatura vasca
Páginas: 770
Fecha de edición: 2014
ISBN/ISSN: 978-84-9860-911-0
Idioma: Castellano; Euskara; Inglés
Tipo de edición: Rústica

Precio c/IVA:
24,00 €
Cantidad:  
Joan den 2012ko urriaren 11n Koldo Mitxelenaren heriotzaren 25. urteurrena izan zen. Haren izena daraman Katedrak data hori kontuan hartu zuen III. Biltzarra antolatzeko orduan, edozein biltzarretan ohikoak izaten diren txosten eta komunikazioez gain egun oso bat eskaini baitzion Mitxelenaren lan esanguratsu eta aipagarrienak aztertzeari. Lau egun horietan bildu ziren euskal hizkuntzalaritza historikoaz eta filologiaz gaur egun zerbait interesgarria esateko gai zirenak, nahiz eskarmentuko irakaslea zein ikerketa lanetan hasi berria izan, guztiak batera, euskal filologiako ikasle eta entzule interesatuen aurrean beren ekarpenak aurkeztu eta eztabaidatzeko.

El pasado 11 de octubre de 2012 se cumplió el 25 aniversario de la muerte de Luis Michelena. La Cátedra que lleva su nombre tuvo en cuenta esta circunstancia a la hora de programar su III Congreso, haciendo que junto a las ponencias y comunicaciones habituales en congresos especializados hubiera un día entero dedicado a glosar y comentar las obras más significativas del maestro. Esos cuatro días dieron la oportunidad de escuchar y debatir las aportaciones de quienes en estos momentos se hallan activos en la investigación de la lingüística diacrónica y la filología vascas, sin acepción de su estatuto académico, unidos y mezclados los profesores de larga experiencia con jóvenes investigadores recién iniciados en la investigación.

Aurkibidea / Índice:

I. TXOSTENAK ETA KOMUNIKAZIOAK / PONENCIAS Y COMUNICACIONES / INVITED PAPERS AND COMMUNICATIONS:

- El topónimo Treviño y la prevalencia de errores de historiografía lingüística (Joseba Abaitua Odriozola & Mikel Unzueta Portilla).
- Kolokazioak: OEH eta egungo erabilera (Xabier Altzibar & Juan Carlos Odriozola).
- Euskal aditz jokatuaren osaeraz eta jatorriaz zenbait ohar (Borja Ariztimuño López).
- Txistukarien neutralizazioa mendebaldeko euskaran XVI-XVIII. mendeen bitartean (lehen hurbilketa) (Udane Atutxa.
- Euskalkien historiaz: Lapurdi eta Nafarroa Garaia (Iñaki Camino).
- Aparición y evolución de esquemas de valencia no canónicos y ergatividad (Denis Creissels).
- Euskal azentueren historiaz (Ander Egurtzegi & Gorka Elordieta).
- Basque spatial cases and the ergative-absolutive syncretism (Ricardo Etxepare).
- Las reglas del juego. Notas para una noción de ley morfológica (Carlos García Castillero).
- Instrumentalaz gogoratuz, instrumentuaz haratago. Kasuaren izaera tipologian eta euskararen bilakabidea (Iván Igartua & Ekaitz Santazilia).
- Hasperenaren galera Iparraldeko euskaran (Oroitz Jauregi & Irantzu Epelde).
- Euskarazko egitura erresultatiboen diakronia (Dorota Krajewska).
- Euskararen historiaurrearen berreraiketa sakonagorako: forma kanonikoa, tipologia holistikoa, kronologia eta gramatikalizazioa (Joseba A. Lakarra).
- Le Dauphin itsasontziko euskarazko gutunak (1757): lehen hurbilketa (Xabier Lamikiz, Manuel Padilla & Xarles Videgain).
- Euskaldunen jatorria eta berezitasun genetikoa eztabaidan (Saioa López, Neskuts Izagirre & Santos Alonso).
- Ergatibitate hautsiaz. Zergatik ote da orainaldia iraganaldi/irrealisa baino ergatiboagoa? (Mikel Martínez Areta).
- Ohar bat [partizipioa joan/eraman, eroan] perifrasiaren diakroniari buruz (Céline Mounole).
- (Des)genitibizazioaren historiaz gehiago: genitibozko subjektu iragangaitzak (ISGEN) ekialdeko euskaran (Manuel Padilla Moyano).
- Basque in the Becerro. Basque names and language in the Becerro Galicano of San Millán (David Peterson).
- Euskararen dialektalizazioaren hastapenetarantz: konbergentzia eta dibergentzia prozesuak Erdi Aroan (Urtzi Reguero Ugarte).
- Uribeko Corpus Onomastikoa (UCO) (Ander Ros Cubas).
- Aspectos del desarrollo de la lingü.stica histórica en los siglos XIX y XX (Pierre Swiggers).
- Testuak kokatuz dialektologia historikoan: egiteetatik metodologiara (Koldo Ulibarri Orueta).
- Euskal Filologia. Zer (ez) dakigu 25 urte beranduago? (Blanca Urgell).
- Vasco y gascón en el Thesaurus Polyglottus (1603) de Megiser (Josu M. Zulaika Hernández).
- Oharrak Nerbioi ibarreko euskara zaharraz eta Viva Jesús testuaren jatorriaz (Eneko Zuloaga).

II. KOLDO MITXELENAREN OBRA 25 URTE GEROAGO / LA OBRA DE LUIS MICHELENA 25 AÑOS DESPUÉS / KOLDO MITXELENA’S WORK 25 YEARS LATER:

- Sobre Lenguas y Protolenguas (Joaquín Gorrochategui).
- La lingüística ibérica antes y después de Luis Michelena (Javier de Hoz).
- Apellidos Vascos eta Mitxelenaren onomastika lanak (Patxi Salaberri Zaratiegi).
- Fonética histórica vasca, hitz eraketaren morfonologia eta neutralizazio erraldoiak (Miren Lourdes Oñederra).
- Textos Arcaicos Vascos 50 urte geroago (Gidor Bilbao).
- Euskal literaturaren historiaz Koldo Mitxelenak finkatu zuen eredu historiografikoa (Jon Casenave).
- Koldo Mitxelena, crítico de cine en euskera durante el franquismo (J
.
 
Este libro lo puedes encontrar en otros formatos